IV:33

Как их писали в мощны годы,
Как было встарь заведено…»
— Одни торжественные оды!
И, полно, друг; не все ль равно?
Припомни, что сказал сатирик!
Чужого толка хитрый лирик
Ужели для тебя сносней
Унылых наших рифмачей? —
«Но все в элегии ничтожно;
Пустая цель ее жалка;
Меж тем цель оды высока
И благородна…» Тут бы можно
Поспорить нам, но я молчу;
Два века ссорить не хочу.
Skriv som man skrev i bättre dagar,
på sättet som de gamle valt…”
”Blott odets pompa dig behagar!
Min vän, nog är det rätt egalt?
Och minns satirikerns förklening
av skalden i De andras mening!
Fördrar du denna skälmestet,
men ingen vemodig poet?”
”Men elegien intet säger,
dess mål tycks vara ömkligt tomt,
när odets mål är högt och fromt
och av god börd…” Men här jag väjer
och tiger i den tänkta tvist
där annars vi två sekler mist.

De andras mening – Чужой толк – är en satirisk drift med odediktningen, skriven av Ivan Dmitrijev 1794. Att titeln ingår i strofen utgör en extra utmaning för översättaren till svenska, eftersom boken ifråga inte finns i svensk översättning. Det är alltså långtifrån självklart hur detta bör återges. Det visar sig också att vare sig Jensen eller Johansson har valt att inkludera verkets namn i själva översättningen – Johansson nämner istället författarens namn:

Minns Dmítrijevs satir om odet,
som länge nog var genremodet!

Syftningen förklaras i en fotnot, som också föreslår den föga lättrimmade titeln Den främmande /litterära/ skolan på verket ifråga.

Även Rosenberg (danska), Rytter (norska) och Busch (tyska) har valt att utelämna titeln. På engelska har desto fler översättare sett sig manade att återge den. Hofstadter, som själv något vågat kallar den Strange Logic, sammanställer i en fotnot de andras meningar: The Other (Falen), Meaning Strange (Elton/Briggs), As Others See It (Nabokov), Others’ View (Johnston) och Their Views (Arndt). Till dessa titlar kan vi lägga de franska L’avis d’autrui (Legras) och Mots d’autrui (Markowicz) samt den serbiska Туђих мисли (Pavić).

Det här inlägget postades i Kapitel IV, Strofer. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *