VII:7

На ветви сосны преклоненной,
Бывало, ранний ветерок
Над этой урною смиренной
Качал таинственный венок.
Бывало, в поздние досуги
Сюда ходили две подруги.
И на могиле при луне,
Обнявшись, плакали оне.
Но ныне… памятник унылый
Забыт. К нему привычный след
Заглох. Венка на ветви нет;
Один, под ним, седой и хилый
Пастух по-прежнему поет
И обувь бедную плетет.
En kvist i tallen kunde svänga
om morgonbrisen i den slet.
Där brukade en lövkrans hänga
som gravprydnad i hemlighet.
Två flickor brukade försöka
vid arbetsdagens slut besöka
den graven för att sörja där
tillsammans under månens sfär.
Men nu har graven utav alla
glömts bort; i gräs den stig som fanns
gömts bort och kvisten saknar krans;
som förr blott herden hörs där tralla
när klen och grå han där tar rast
och flätar sina skor av bast.

Strofen rymmer utöver den vanliga rimflätan ytterligare struktur. För det första anaforen бывало på raderna två och fem som jag har speglat genom att upprepa ordet brukade. För det andra enjambemangen där assonansen забыт/заглох inleder varsin rad. Jag är nöjd med att ha lyckats återge detta genom glömts bort/gömts bort och dessutom ha fångat allitterationen венка/ветви med kvisten/krans.

Det visar sig att jag (nästan) delar rimmet svänga/hänga med Jensen, som har hänger/svänger i 1889 års version och hängdes/svängdes i den omarbetade från 1918. Även rast/bast används av Jensen, som liksom jag därmed refererar tillbaka till VI:41, den strof där basten faktiskt nämns explicit.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:6

Меж гор, лежащих полукругом,
Пойдем туда, где ручеек
Виясь бежит зеленым лугом
К реке сквозь липовый лесок.
Там соловей, весны любовник,
Всю ночь поет; цветет шиповник,
И слышен говор ключевой, —
Там виден камень гробовой
В тени двух сосен устарелых.
Пришельцу надпись говорит:
«Владимир Ленской здесь лежит,
Погибший рано смертью смелых,
В такой-то год, таких-то лет.
Покойся, юноша-поэт!»
Halvt omgärdad av berg vi finner
den bäck som vi beger oss till
som genom lindängsgrönskan rinner
och slingrande mot floden vill.
Var vår hörs näktergal om natten
och törnros gror vid detta vatten
som ur sin källa porlar ner –
och det är där man graven ser
i skuggan av två gamla tallar.
För främlingen står skrivet där:
”Vladimir Lenskij vilar här.
För tidigt död. Man mod det kallar.
Så årens mått av utmätt tid.
Finn här, du unga skald, din frid!”

Det visar sig att jag delar rimmet tid/frid med Johansson.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:5

И вы, читатель благосклонный,
В своей коляске выписной
Оставьте град неугомонный,
Где веселились вы зимой;
С моею музой своенравной
Пойдемте слушать шум дубравный
Над безыменною рекой
В деревне, где Евгений мой,
Отшельник праздный и унылый,
Еще недавно жил зимой
В соседстве Тани молодой,
Моей мечтательницы милой;
Но где его теперь уж нет…
Где грустный он оставил след.
Och ni som tjusat vänder bladen,
i utskriven kalesch nu far
från vinternöjena i staden
vars rastlöshet ni lämnar kvar;
följ med min infallsrika musa,
ja kom, hör ekskogarna susa,
vid floden utan namn se in
mot trakten där Jevgenij min
om vintern fordom stod att finna;
en ensling, overksam och trist
som ännu inte Tanja mist,
min kära unga drömmarinna;
han saknas sedan många år
och kvar finns bara hemska spår.

Rimmet musa/susa ligger nära till hands på nordiska språk; det visar sig att jag delar det med både Rosenberg och Rytter.

Kaleschen, коляска på ryska, är en vagn dragen av hästar med två passagerarsäten vända mot varandra. Etymologin pekar via franskan mot det slaviska ordet för hjul.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:4

Вот время: добрые ленивцы,
Эпикурейцы-мудрецы,
Вы, равнодушные счастливцы,
Вы, школы Лёвшина птенцы,
Вы, деревенские Приамы,
И вы, чувствительные дамы,
Весна в деревню вас зовет,
Пора тепла, цветов, работ,
Пора гуляний вдохновенных
И соблазнительных ночей.
В поля, друзья! скорей, скорей,
В каретах, тяжко нагруженных,
На долгих иль на почтовых
Тянитесь из застав градских.
Men nu, ni som på allting skjuter;
epikuréer, vise män,
som likgiltigt av livet njuter,
som följer Ljovsjins läror än;
ni alla Priamos på bygden,
ni damer känsliga för dygden,
ni kallas nu av våren hit
till landets värme, blomning, flit;
till fester i det fria hasta,
kom inspireras, natten lång.
Mot ängarna! Med språng, med språng!
Kör vagnar fram och börja lasta,
med spann vi äger eller hyr
vi bort från stadens tullar flyr.

Vasilij Ljovsjin var en skriftställare, känd för verk om lantbrukets ekonomi. Priamos, mytologisk kung av Troja under kriget som till slut förintade staden, var far till hela femtio söner och lika många döttrar. (Sonen Paris, tillsammans med Hektor och Kassandra de mest kända i syskonskaran, omnämns i V:39.) Pusjkin anspelar på detta vis på barnrika ryska godsägarfamiljer.

Strofen rymmer utöver den vanliga strukturen också gott om anaforer (вы, пора, скорей). Jag är nöjd med att ha lyckats efterlikna, om än inte helt spegla, dem.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | 1 kommentar

VII:3

Или, не радуясь возврату
Погибших осенью листов,
Мы помним горькую утрату,
Внимая новый шум лесов;
Или с природой оживленной
Сближаем думою смущенной
Мы увяданье наших лет,
Которым возрожденья нет?
Быть может, в мысли к нам приходит
Средь поэтического сна
Иная, старая весна
И в трепет сердце нам приводит
Мечтой о дальней стороне,
О чудной ночи, о луне…
Men kanske blir vi inte glada
när döda löv väcks upp på nytt;
vi hör i lövens sus en skada,
minns sorger från den tid som flytt?
Men kanske, när naturen vaknar,
väcks tankarna på vad vi saknar;
vad hände med vår ungdoms vår,
de år vi aldrig återfår?
Och kanske väcks då andra tankar,
bland allt poetiskt som vi drömt;
en annan vår vi aldrig glömt
vi minns och våra hjärtan bankar
vid drömmen om ett fjärran stans,
där trolska månskensnätter fanns…

Anaforen или fortsätter från förra strofen – jag speglar den så gott det går.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:2

Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна! пора любви!
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови!
С каким тяжелым умиленьем
Я наслаждаюсь дуновеньем
В лицо мне веющей весны
На лоне сельской тишины!
Или мне чуждо наслажденье,
И всё, что радует, живит,
Всё, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье
На душу мертвую давно,
И всё ей кажется темно?
Jag grips av sorg var gång jag ser dig,
ack vår, ack vår! Du kärlekstid!
Som ändå tyngd av vemod ter dig
och aldrig ger mig sinnesfrid!
Med tungsinne jag känner vinden
om våren smeka mig om kinden
i hembygdsortens enkla bo
i stilla tysthet, lugn och ro!
Men kanske har jag svårt att njuta
så allt som liv och glädje vill
och all triumf som glimmar till
blir tråkigheter att förskjuta?
Ser den vars själ har hädan gått
för länge sedan allt i grått?
Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:1

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.
Nu jagas snön från bergens toppar
när solens strålar värmer mer;
en vårflod strömmar, far och hoppar
och blöter fält och dalar ner.
Naturen årets gryning möter,
den ler och morgonstöket sköter;
så glittrar himlen blå igen
och skogen, genomskinlig än,
blir snart så grön som man kan önska.
Ur vaxcellen har biet flytt
att samla fältens skatt på nytt.
Väl torr kan dalen börja grönska;
nu råmar boskap och man hör
i natten näktergalars kör.

Sjunde kapitlet inleds på ett för årstiden passande sätt!

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VI:46

Дай оглянусь. Простите ж, сени,
Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души.
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья!
Jag tar farväl av det förgångna
där mina dagar flöt förbi
av sus och dus och känslor fångna;
ett hägn av tankfullt drömmeri.
Men må du ungdom inspirera
mig till att fortsatt fantisera,
väck upp mitt hjärta, låt det slå,
kom flygande hit till min vrå,
må aldrig skaldens själ förstockas,
förhärdas och bli bitter, trist
och sedan hård som sten till sist
av dödande berusning lockas
just till den värld som jag och ni
på bråddjupt vatten badar i.

Det visar sig att jag delar slutrimmen trist/sist och ni/i med Johansson.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:45

Так, полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я.
Но так и быть: простимся дружно,
О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры,
За все, за все твои дары;
Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревог и в тишине,
Я насладился… и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.
Mitt liv når zenit och jag känner
att det är dags att ärligt se;
då kan vi skiljas åt som vänner,
farväl, o ungdom, må det ske!
Så tack för allt som värmt mitt hjärta
för bitterljuva kval, för svärta,
ja, ej för fest och buller blott,
nej, tack för allt, för allt jag fått!
Jag tackar och drar mig till minnes,
när jag från dig nu drar mig bort,
allt vad jag gjort i vått och torrt.
Nu är det nog! Och glad till sinnes
jag nu på ny kurs mig beger;
ett liv där jag får vila mer.

Det visar sig att jag delar rimmet känner/vänner med Johansson.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:44

Познал я глас иных желаний,
Познал я новую печаль;
Для первых нет мне упований,
А старой мне печали жаль.
Мечты, мечты! где ваша сладость?
Где, вечная к ней рифма, младость?
Ужель и вправду наконец
Увял, увял ее венец?
Ужель и впрямь и в самом деле
Без элегических затей
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
И ей ужель возврата нет?
Ужель мне скоро тридцать лет?
Jag känner ting att efterlängta,
jag känner också sorg på nytt;
de förstnämnda blir ej som tänkta,
och gammal sorg har sällan flytt.
Än kan jag väl sött drömma, drömma?
Ej – väntat rim – min ungdom glömma?
Är ungdomen på riktigt slut,
dess blomma torkad, torkad ut?
Är det på riktigt konstaterat
att utan någon elegi
min ungdoms vår har gått förbi
(som förr på skämt jag proklamerat)?
Vad finns på riktigt som består?
Är jag på riktigt trettio år?

Strofen rymmer flera anaforer (познал, печаль, мечты, ужель och увял) som jag är stolt över att ha lyckats bevara.

Poeten fyller 30; översättaren 40.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | 2 kommentarer