VI:31

На грудь кладет тихонько руку
И падает. Туманный взор
Изображает смерть, не муку.
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.
Мгновенным холодом облит,
Онегин к юноше спешит,
Глядит, зовет его… напрасно:
Его уж нет. Младой певец
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре!..
Mot bröstet han med handen famlar
är bortom ord, på väg att dö,
när han med dimmig blick så ramlar.
Som när en långsam klump av snö
först uti solens strålar glittrar
men sedan faller och förvittrar.
Då blir Onegin kall av skam,
till ynglingen han rusar fram,
förgäves tittar han och skriker:
Men ack, poetens liv är slut,
han finns ej, hann ej blomma ut,
blott alltför fort hans livskraft sviker:
en sista suck i morgonväkt
och så är altarlågan släckt!

Det visar sig att jag delar rimmet slut/ut med både Jensen och Johansson.

Slutet på denna strof är tänkt att att vara ett slags pekoral. John Baley påpekar i introduktionen till Johnstons översättning att Lenskij nästan kunde ha skrivit detta själv. Sona Stephan Hoisington pekar i en essä tryckt som inledning till Arndts översättning särskilt ut orden цвет (blomning) och увял (vissnade) som konventionellt (och uttjatat) bildspråk i tidens elegier. Ännu en subtil utmaning för översättaren.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:30

«Теперь сходитесь». Хладнокровно,
Еще не целя, два врага
Походкой твердой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,
Не преставая наступать,
Стал первый тихо подымать.
Вот пять шагов еще ступили,
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить — но как раз
Онегин выстрелил… Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет,
”Marschera!” Fienderna lydde,
gick kallblodigt och tyst i takt;
om siktande sig ingen brydde
tills fyra steg de bak sig lagt;
det fyra kliv mot döden dröjde
till dess Jevgenij vapnet höjde;
han slog ej av på sina steg,
tog bara sikte först och teg.
När fem steg till de hade tagit
och Lenskij vänsterögat slöt
för att ta sikte – just då sköt
Onegin… Klockan hade slagit,
poeten har ej lång tid kvar
när ur hans hand pistolen far,

Det visar sig att jag (nästan) delar rimmet dröjde/höjde med Jensen (som redan har växlat till presens med dröjer/höjer) och rimmet tagit/slagit med Johansson.

Anaforen Четыре … Четыре har jag (nästan) lyckats bevara med ”tills fyra […] det fyra”. De andra skandinaviska översättarna (Jensen, Johansson, Rosenberg och Rytter) återger inte någon anafor. På engelska är den däremot, i någon form, alltid med: ”four paces, Four steps” (Deutsch); ”four steps […] four fateful stairs” (Johnston); ”four steps […] four fateful paces” (Arndt); ”four steps […] Four fateful steps” (Falen); ”Four paces […] Four paces” (Hofstadter). Kanske beror det på att fyra har dubbelt så många stavelser som four, men i originalet upptar четыре hela tre stavelser!

Citaten ovan visar också hur olika översättare väljer att spegla originalets växlingar mellan шаг och ступень (det senare även som besläktat verb: пять шагов еще ступили). Själv har jag valt att spegla detta med steg och kliv.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:29

Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток.
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще. За ближний пень
Становится Гильо смущенный.
Плащи бросают два врага.
Зарецкий тридцать два шага
Отмерил с точностью отменной,
Друзей развел по крайний след,
И каждый взял свой пистолет.
Pistolerna här redan blänker,
en hamrad laddstake ger klang.
I räfflat lopp man kulor sänker
och spänner hanar med små pang.
När gråa krutet strötts och landat
så skruvas flintan som man tandat
ett andra varv så man kan på
den lita. Virrige Guillot
in bakom närmsta stubbe fegar.
De kastar sina rockar bort
och ej för långt och ej för kort
Zaretskij trettiotvå steg stegar.
Till gränsen sträcks ett vänskapsband;
nu står de med pistol i hand.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:28

Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела?
Давно ль они часы досуга,
Трапезу, мысли и дела
Делили дружно? Ныне злобно,
Врагам наследственным подобно,
Как в страшном, непонятном сне,
Они друг другу в тишине
Готовят гибель хладнокровно…
Не засмеяться ль им, пока
Не обагрилась их рука,
Не разойтиться ль полюбовно?..
Но дико светская вражда
Боится ложного стыда.
Två fiender! Men har de velat
se blodvite en längre tid?
Nej, har de inte längre delat
på nöjen, tankar, mat i frid
som vänner? Men till ondskan flyr de,
en nedärvd fiendskap nu styr dem,
och mardrömslikt man knappt förstår
att tysta de nu faktiskt står
och sinsemellan blodtörst känner…
De borde vara vid gott mod,
de borde inte spilla blod,
de borde skiljas åt som vänner…
Men uti deras fina värld
är skammen mer fruktansvärd.

Kanske rimmar inte raderna fem och sex på alla dialekter eller med alla historiska uttal, men på modern rikssvenska går det i mitt tycke utmärkt.

Jag är nöjd med att ha bevarat anaforen не … не … не (de … de … de) mot slutet av strofen.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:27

«Мой секундант? — сказал Евгений,—
Вот он: мой друг, monsieur Guillot
Я не предвижу возражений
На представление мое:
Хоть человек он неизвестный,
Но уж конечно малый честный».
Зарецкий губу закусил.
Онегин Ленского спросил:
«Что ж, начинать?» — Начнем, пожалуй,
Сказал Владимир. И пошли
За мельницу. Пока вдали
Зарецкий наш и честный малый
Вступили в важный договор,
Враги стоят, потупя взор.
”Min sekundant?”, Jevgenij sporde,
”Se här min vän monsieur Guillot
och synpunkter på honom torde
väl ingen kunna hitta på:
Fast mindre känd så tror jag alla
en hedersman kan honom kalla.”
Zaretskij snörpte munnen blå.
Till Lenskij sa Onegin då:
”Så, ska vi?” ”Ja, nu gör vi detta”,
Vladimir sa och de försvann
bak kvarnen. Med Zaretskij fann
sig hedersmannen strax till rätta.
Så står två fiender mot fond
av sekundanters samförstånd.

Det visar sig att jag delar rimmet Guillot/på med Johansson.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:26

Опершись на плотину, Ленский
Давно нетерпеливо ждал;
Меж тем, механик деревенский,
Зарецкий жернов осуждал.
Идет Онегин с извиненьем.
«Но где же,— молвил с изумленьем
Зарецкий,— где ваш секундант?»
В дуэлях классик и педант,
Любил методу он из чувства,
И человека растянуть
Он позволял — не как-нибудь,
Но в строгих правилах искусства,
По всем преданьям старины
(Что похвалить мы в нем должны).
När Lenskij sig mot dammen ställde
i väntan på den som var sen,
den praktiske Zaretskij fällde
sitt domslut över kvarnens sten.
Så kom Onegin, sa ursäkta.
”Men var”, sa med förvåning äkta
Zaretskij, ”är er sekundant?”
Han i dueller var pedant
och kände starkt för konventioner:
Processen gjordes inte kort
om någon skulle skjutas bort.
Han höll på gamla traditioner
och var i konstens regler vis
(för detta får han lov och pris).

Här bjuds översättaren på ett gratisrim: sekundant/pedant – givet att det går att passa in. Jensen och Rytter (norska) har också använt det, medan Johansson rimmar sekundant/duellant och Rosenberg (danska) sekundant/intrigant. Det visar sig även att jag delar rimmet konventioner/traditioner med Rytter (tradisjonar/konvensjonar) och vis/pris med Rosenberg.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:25

Он поскорей звонит. Вбегает
К нему слуга француз Гильо,
Халат и туфли предлагает
И подает ему белье.
Спешит Онегин одеваться,
Слуге велит приготовляться
С ним вместе ехать и с собой
Взять также ящик боевой.
Готовы санки беговые.
Он сел, на мельницу летит.
Примчались. Он слуге велит
Лепажа стволы роковые
Нести за ним, а лошадям
Отъехать в поле к двум дубкам.
Han genast på betjänten ringer,
som är fransos vid namn Guillot
och efter morgonrocken springer,
samt tvätt och tofflor strax därpå.
Han klär sig snabbare än värdigt
och ber betjänten göra färdigt
för avfärd för dem bägge två
och efter vapenlådan gå.
Han i den snabba släden stiger,
väl framme ber han sin lakej:
”Bär med Lepagen efter mig”
– en order som blev ödesdiger –
”men först med hästarna du går
till fältet där två ekar står.”

Det visar sig att jag delar rimmet ringer/springer med Johanson.

Jean Lepage var en välkänd vapensmed, verksam i Paris.

Jag har tagit mig friheten att göra direkt anföring av de instruktioner som bara refereras mot slutet av strofen i originalet.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:24

Но ошибался он: Евгений
Спал в это время мертвым сном.
Уже редеют ночи тени
И встречен Веспер петухом;
Онегин спит себе глубоко.
Уж солнце катится высоко,
И перелетная метель
Блестит и вьется; но постель
Еще Евгений не покинул,
Еще над ним летает сон.
Вот наконец проснулся он
И полы завеса раздвинул;
Глядит — и видит, что пора
Давно уж ехать со двора.
Men han tog fel, vi honom rättar:
Jevgenij har ej stigit upp,
fast nattens dimmor redan lättar
och Vesper hälsas av var tupp;
Onegin sover djupt och drar sig
fast solen uppåt redan tar sig
och snön den flyger sväng om sväng
och gnistrar till, men ur sin säng
har än Jevgenij inte klivit,
än svävar han i drömmens sfär.
Så har han vaknat, fört isär
gardinen och förvånad blivit;
han blickar ut och inser då
att det är dags att raska på.

Det visar sig att jag delar rimmet upp/tupp med Johansson. Men varför hälsar tupparna på Vesper? Vesper betyder kväll på latin och avser ofta en liturgisk aftonbön. Här är det dock blott alltför tydligt att det är morgon, inte kväll.

Möjligen är lösningen att tolka Vesper som Hesperus, aftonstjärnan, och med Frege konstatera att Hesperus är Phosphorus, alltså att aftonstjärnan och morgonstjärnan bägge är planeten Venus. Då hälsar tupparna på aftonstjärnan också när de hälsar på morgonstjärnan.

Bland de översättningar jag har tillgång till skriver de flesta Vesper: Falen, Johnston och naturligtvis Nabokov på engelska, Markowicz på franska och Dvořák på tjeckiska. Rosenberg (danska) och Arndt (engelska) väljer grekiska istället för latin och skriver Hesper(us). Johansson (svenska) och Legras (franska) fokuserar på extension och skriver helt enkelt Venus.

Deutsch (engelska) skriver istället Lucifer (latinsk benämning på Venus som morgonstjärna). Hofstadter (engelska) skriver Phospor och lägger till en fotnot som förklarar att Pusjkin uppenbarligen tar fel – eller trots allt inte tar fel, eftersom aftonstjärnan faktiskt är morgonstjärnan.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | 4 kommentarer

VI:23

Так он писал темно и вяло
(Что романтизмом мы зовем,
Хоть романтизма тут нимало
Не вижу я; да что нам в том?)
И наконец перед зарею,
Склонясь усталой головою,
На модном слове идеал
Тихонько Ленский задремал;
Но только сонным обаяньем
Он позабылся, уж сосед
В безмолвный входит кабинет
И будит Ленского воззваньем:
«Пора вставать: седьмой уж час.
Онегин, верно, ждет уж нас».
Så skrev han, svårt och komplicerat
(romantiskt, sägs det, jag förstår,
men om han romantik presterat
så säg mig vari den består?)
Det blev när solen sakta höjdes
och Lenskijs trötta huvud böjdes,
vid modeordet ideal
som han en smula nattsömn stal.
Men när i drömmen han var hemma
steg grannen in och gjorde slut
på rummets stillhet utan prut
och väckte Lenskij med sin stämma:
”Stig upp, nu är hon nästan sju!
Onegin väntar nog oss nu.”

Slutrimmet ligger nära till hands på svenska och det visar sig att jag delar det med både Jensen och Johansson.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:22

«Блеснет заутра луч денницы
И заиграет яркий день;
А я, быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень,
И память юного поэта
Поглотит медленная Лета,
Забудет мир меня; но ты
Придешь ли, дева красоты,
Слезу пролить над ранней урной
И думать: он меня любил,
Он мне единой посвятил
Рассвет печальный жизни бурной!..
Сердечный друг, желанный друг,
Приди, приди: я твой супруг!..»
Nu morgonstjärnan förebådar
att himlen snart ska färgas röd
och kanske blir det jag som skådar
vad hemligt är med grav och död.
Poetens unga liv och öde
sköljs bort av Lethes lugna flöde,
av världen glöms jag, men ändå;
du sköna mö ska kanske gå
att där vid gravens urna sörja
och tänka att han höll mig av,
han mig och ingen annan gav
det stormens liv som knappt fått börja..!
Ack hjärtevän, ack önskevän,
kom hit, kom hit, din är jag än!”

Citattecknet avslutar Lenskijs diktning, som påbörjades i förra strofen.

Lethe är glömskans flod, den sista av fem floder i Hades och redan bekant från II:40.

Det visar sig att jag delar slutrimmet vän/än med Rytter:

Kom kjære ven, min elska ven,
din brudgom sårt deg biar enn.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar