I:47

Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы,
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонный,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.
Mitt minne ack så ofta dröjer
där sommarnattens himlarund
sig ljust och klart från Neva höjer
och vattenspegeln denna stund
ej reflekterar månens skära.
Så minns vi flydd tid: vi var kära,
så minns vi äventyr som flytt
och sorglöst, smäktande på nytt
vi drack all nattluft man kan önska!
I tysthet denna gunst kan nås.
Likt fångar som från stockens lås
nyss väckts och släppts till skogens grönska.
Så började vårt unga liv:
det bars av drömmens nya giv.

”Колодник”, ett ord för fånge, kommer av ”колодки”: (stup-)stock.

Pusjkin låter raderna sex och sju inledas identiskt med ”Воспомня…”, vilket jag har återspeglat med ”Så minns vi”. På samma sätt som originalet sedan har olika böjningar av adjektivet ”прежний” har jag olika former av verbet ”fly”. Även Johnston bevarar detta omkväde, med formuleringen ”recalling earlier”. Det är värt att notera hur ryskans och engelskans gerundier (воспомня – recalling) vackert återspeglar varandra, medan svenskans avsaknad av motsvarande form leder mig att introducera ett explicit subjekt: vi. Samma bedömning har Jensen gjort i sin översättning:

vi mindes forna, ljusa stunder,
vi mindes hjärtats vår, som flytt,

Att ryskans Диана har blivit en månskära på svenska tarvar sin förklaring. Diana var inte bara jaktens utan även månens gudinna i den romerska mytologin. Bland andra översättningar finns bägge varianterna representerade: Jensen, Rytter, Hofstadter, Nekrasov (månens ansikte heter tydligen ”lunvizaĝ” på esperanto!) och Markowicz skriver om månen, medan Legras, Johnston, Deutsch, Arndt och Falen bevarar Diana. Jag undrar om det är en slump att Diana så ofta bevaras på engelska (alla utom Hofstadter), eller om Dianas mån-konnotation helt enkelt är starkare på engelska än på andra språk?

Det här inlägget postades i Kapitel I, Strofer. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *