VII:50

Но там, где Мельпомены бурной
Протяжный раздается вой,
Где машет мантию мишурной
Она пред хладною толпой,
Где Талия тихонько дремлет
И плескам дружеским не внемлет,
Где Терпсихоре лишь одной
Дивится зритель молодой
(Что было также в прежни леты,
Во время ваше и мое),
Не обратились на нее
Ни дам ревнивые лорнеты,
Ни трубки модных знатоков
Из лож и кресельных рядов.
Men där, där Melpomene stänger
en stormig scen med långa skrik,
där hon sin glittermantel svänger
för ganska kallsinnig publik,
där Thalia i tysthet drömmer
och så sina applåder glömmer,
där Terpsichore ensam når
publiken i dess ungdoms vår
(i detta verkar ej baletten
förändrats sedan våra dar),
där ingen blick mot Tanja far;
ej kvinnlig avund bak lornjetten,
ej manlig blick med utsökt smak
från loge och stolsrader där bak.

Melpomene är tragedins musa; Thalia komedins och Terpsichore dansens. Ryskan följer de ursprungliga grekiska betoningarna: Melpoméne, Thália och Terpsichóre, medan många andra språk inklusive svenskan traditionellt har följt de latinska: Melpómene, Thalía och Terpsíchore. Översättaren ställs alltså inför ett vägval, där jag liksom tidigare i I:19 följer det grekiska/ryska mönstret.

(Den som vill betona enligt det traditionella svenska/latinska sättet kan dock göra det med minimala ändringar, exempelvis så här: ”Men där Melpómene nu stänger”; ”där tyst Thalía står och drömmer”; ”där blott Terpsíchore så når”.)

Det är intressant att notera att ingen av de andra svenska översättarna är konsekvent. Jensen låter Thalia följa latinet/svenskan, men de andra två följa grekiskan/ryskan. Johansson låter Melpomene följa grekiskan/ryskan, men de andra två följa latinet/svenskan.

Jag är nöjd med att bevara anaforen где på raderna ett, tre, fem och sju och anaforen ни på raderna tolv och tretton.

Lornjetten, bekant från I:21, är ett par glasögon på handtag.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:49

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собою
Неблагосклонно говорят.
Один какой-то шут печальный
Ее находит идеальной,
И, прислонившись у дверей,
Элегию готовит ей.
У скучной тетки Таню встретя,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.
И, близ него ее заметя,
Об ней, поправя свой парик,
Осведомляется старик.
Ett gäng som anställts vid arkiven
studerar utan all pardon
Tatjana som då blir beskriven
i ord som saknar takt och ton.
En sorglig typ ser dock i henne
sitt kvinnoideal och denne,
som lutad mot en dörr står still,
har snart en elegi fått till.
Hos någon tråkig tantvärdinna
satt Vjazemskij hos Tanja ner.
Hon charmades av hans manér.
En gamling ser dem och vill finna
ut vem hon är på alla sätt
och ordnar till peruken rätt.

Pjotr Vjazemskij var diktare och nära vän till Pusjkin; bekant från V:3. När han får umgås med Tatjana bryts alltså – återigen – den fjärde väggen så att verklighet och fiktion smälter samman.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:48

Татьяна вслушаться желает
В беседы, в общий разговор;
Но всех в гостиной занимает
Такой бессвязный, пошлый вздор;
Всё в них так бледно равнодушно;
Они клевещут даже скучно;
В бесплодной сухости речей,
Расспросов, сплетен и вестей
Не вспыхнет мысли в целы сутки,
Хоть невзначай, хоть наобум;
Не улыбнется томный ум,
Не дрогнет сердце, хоть для шутки.
И даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой.
Fastän Tatjana önskar höra
på samtal och konversation
hörs i salongen blott en röra
av nonsensprat i tarvlig ton;
allt verkar blekt och gör detsamma;
av tråkighet tycks skvallret damma;
allt låter ofruktbart och torrt;
snack, tjat och tal av varje sort.
Ett visdomsord är inte troligt
ens om man längtar dagen lång;
ens slumpvis, ens på skämt en gång;
man får ej ens ha hjärtans roligt
åt dumkomisk vokabulär –
åh societet, så tom du är.

Det visar sig att jag delar rimmet konversation/ton med Jensen och höra/röra med Johansson. Johanssons röra är dock verb; mitt är substantiv!

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:47

Чужие и свои победы,
Надежды, шалости, мечты.
Текут невинные беседы
С прикрасой легкой клеветы.
Потом, в отплату лепетанья,
Ее сердечного признанья
Умильно требуют оне.
Но Таня, точно как во сне,
Их речи слышит без участья,
Не понимает ничего,
И тайну сердца своего,
Заветный клад и слез и счастья,
Хранит безмолвно между тем
И им не делится ни с кем.
om andras och om egna segrar,
om bus, om drömmar och om hopp.
Ibland en aning skvaller stegrar
det oskyldiga talets lopp.
I gengäld, när de slutat prata,
så börjar de på henne tjata
att bikta allt som hjärtat gömt.
Men Tanja, liksom om hon drömt,
hör passiv hur de andra låter
men fattar inte minsta skvatt,
bevarar så sitt hjärtas skatt;
åt vad hon gläds, åt vad hon gråter
det delar hon ej med sig av;
hon tiger still, trots deras krav.
Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:46

Их дочки Таню обнимают.
Младые грации Москвы
Сначала молча озирают
Татьяну с ног до головы;
Ее находят что-то странной,
Провинциальной и жеманной,
И что-то бледной и худой,
А впрочем, очень недурной;
Потом, покорствуя природе,
Дружатся с ней, к себе ведут,
Цалуют, нежно руки жмут,
Взбивают кудри ей по моде
И поверяют нараспев
Сердечны тайны, тайны дев,
Men Tanja döttrarna charmerar.
I början dessa gracer små
ifrån Moskva helt tyst studerar
Tatjana ifrån topp till tå.
Först ser de bara det speciella,
det tillgjorda, provinsiella,
och att hon är så blek och smal
men trots allt ändå rätt normal.
Snart har de böjt sig för naturen,
blir vänner, pussas, håller hand,
friserar hennes hår ibland
så hon modernt blir klippt och skuren
och sjungande de anförtror
vad dolt i möers hjärtan bor;
Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:45

Но в них не видно перемены;
Всё в них на старый образец:
У тетушки княжны Елены
Всё тот же тюлевый чепец;
Всё белится Лукерья Львовна,
Всё то же лжет Любовь Петровна,
Иван Петрович также глуп,
Семен Петрович также скуп,
У Пелагеи Николавны
Всё тот же друг мосьё Финмуш,
И тот же шпиц, и тот же муж;
А он, всё клуба член исправный,
Всё так же смирен, так же глух,
И так же ест и пьет за двух.
Hos dem tycks tvärtom allt beständigt;
hos dem syns inte något nytt:
Nej, ingen klär sig mindre trendigt
än tant Jelenas tyllbahytt.
Än vitsminkas Lukerja Lvovna,
än blåljuger Ljubov Petrovna;
Ivan Petrovitj är ett fån,
Semjon Petrovitj ger ej lån;
fru Nikolavna – Pelageja
har än monsieur Finemouche som vän
och samma hund och make än.
Han vet vad klubblivet vill säga,
är alltid lugn, hör aldrig på
och tarvar mat och dryck för två.

Bahytten är bekant från II:33 och III:28 – rimmet på nytt visar det sig att jag delar med Johansson.

Egennamn är alltid svåra att få in i rimflätan och svårare ju fler stavelser de består av. Pelageja Nikolavna tar åtta stavelser i anspråk och det är få översättare som lyckas få med både hennes för- och efternamn. (Friast till originalet förhåller sig Falen, i vars engelska översättning hon får heta Anna Pavlovna och Pavić, i vars serbiska översättning hon får förnamnet Tolstoguba, rimmat på att maken är члана клуба.) Jag är nöjd med min lösning, även om förnamnet fick komma sist.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:44

И вот: по родственным обедам
Развозят Таню каждый день
Представить бабушкам и дедам
Ее рассеянную лень.
Родне, прибывшей издалеча,
Повсюду ласковая встреча,
И восклицанья, и хлеб-соль.
«Как Таня выросла! Давно ль
Я, кажется, тебя крестила?
А я так на руки брала!
А я так за уши драла!
А я так пряником кормила!»
И хором бабушки твердят:
«Как наши годы-то летят!»
På middagar hos anförvanter
körs Tanja så på daglig tur,
men alla farbröder och tanter
lär känna en disträ figur.
För gästerna ifrån långt borta
kom ingen gästfrihet till korta,
de välkomnades vart de for.
”Men se vad Tanja blivit stor!
När var det jag blev gudmor åt dig?
När jag dig upp i famnen tog!
När jag i dina öron drog!
På pepparkakor du föråt dig!”
I kör slår alla tanter fast:
”Ack, åren flyger i sån hast!”

Det visar sig att jag delar rimmet anförvanter/tanter med Jensen och både tog/drog och fast/hast med Johansson.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:43

Больной и ласки и веселье
Татьяну трогают; но ей
Не хорошо на новоселье,
Привыкшей к горнице своей.
Под занавескою шелковой
Не спится ей в постеле новой,
И ранний звон колоколов,
Предтеча утренних трудов,
Ее с постели подымает.
Садится Таня у окна.
Редеет сумрак; но она
Своих полей не различает:
Пред нею незнакомый двор,
Конюшня, кухня и забор.
Den sjukas omsorger och lycka
berör Tatjana djupt; ändå
kan hon ej vänja sig och tycka
om rummet, platsen hon är på.
Bland nya sammetsdraperier
når hon ej sömnens drömmerier;
när klockorna i tornen slår
och dagens slit så förutspår
då stiger hon med ens ur sängen.
Vid fönstret sitter Tanja ner
och mörkret skingras, men hon ser
nu inte välbekanta ängen:
på stall och kök hon blickar ut,
på bakgårdsplank runt hennes knut.

Det visar sig att jag delar de båda – tämligen rättframma – rimmen sängen/ängen och ner/ser med Johansson.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:42

А тот… но после всё расскажем,
Не правда ль? Всей ее родне
Мы Таню завтра же покажем.
Жаль, разъезжать нет мочи мне;
Едва, едва таскаю ноги.
Но вы замучены с дороги;
Пойдемте вместе отдохнуть…
Ох, силы нет… устала грудь…
Мне тяжела теперь и радость,
Не только грусть… душа моя,
Уж никуда не годна я…
Под старость жизнь такая гадость…»
И тут, совсем утомлена,
В слезах раскашлялась она.
Den andre… nå, det tar vi sedan.
Nog borde Tanja visa sig
för släkten vår imorgon redan?
Fast mina krafter sviker mig
och mina ben förmår ej ila.
Men ni har rest och måste vila,
så nu går vi och lägger oss…
Jag orkar ej… mitt bröst, förstås…
Vi äldre orkar knappt bli glada,
till del mitt bröst, men hela jag…
min själ har också blivit svag…
Att åldras är en sådan skada…”
Och matt av att ha sagt det här
kom tårarna och hostan där.

Det visar sig att jag delar de båda rimmen sedan/redan och oss/förstås med Jensen.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:41

— Княжна, mon ange! — «Pachette!» — Алина! —
«Кто б мог подумать? — Как давно!
Надолго ль? — Милая! Кузина!
Садись — как это мудрено!
Ей-богу, сцена из романа…»
— А это дочь моя, Татьяна. —
«Ах, Таня! подойди ко мне —
Как будто брежу я во сне…
Кузина, помнишь Грандисона?»
— Как, Грандисон?.. а, Грандисон!
Да, помню, помню. Где же он? —
«В Москве, живет у Симеона;
Меня в сочельник навестил;
Недавно сына он женил.
”Princesse, mon ange!” ”Pachette!” ”Alina!”
”Vem kunde trott? När var det sist?
Sitt ner, kusin! Vad ni är fina!
Det är en scen för gudar, visst?
Romaner kan den inspirera…”
”Får jag Tatjana presentera?”
”Kom Tanja, får jag träffa dig!
Jag pladdrar på och glömmer mig!
Kusin, säg minns du Grandison då?”
”Vem? Grandison? Jag minns, jag minns!
Men säg mig, vet du var han finns?”
”Han bodde vid S:t Simeon då
i julas när han kom förbi;
hans son blev nyss ett gott parti.

Den franska hälsningen ”mon ange” omskrevs nyligen av Horace Engdahl i Spårvagnsresor med Mr Hume (2023):

Madame du Deffand skämtar i ett brev till hertiginnan av Choiseul om den svenske ambassadörens oförmåga att uttala franskans tonande sje-ljud: han vill säga att damerna är änglar (”anges”) men kallar dem i stället för rörblad (”anches”). Man läser denna anekdot med en svettpärla i pannan med tanke på de eloger man själv har givit franska damer genom åren.

Den Grandison som omtalas introduceras, liksom kusin Alina, först i II:30. Ordagrant är han en romanfigur, men i överförd bemärkelse är han den ungdomskärlek som Tatjanas och Olgas mor inte fick gifta sig med.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | 2 kommentarer