VIII:2

И свет ее с улыбкой встретил;
Успех нас первый окрылил;
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.
Och vingkrönta vi så begav oss
och hela världen mot oss log.
Derzjavin, redan åldrad, gav oss
sin lyckönskning, varpå han dog.

Den här strofen återges oftast i detta ofullständiga skick, även om resterande rader har återfunnits bland Pusjkins handskrifter.

Publicerat i Kapitel VIII, Strofer | Lämna en kommentar

VIII:1

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: Муза в ней
Открыла пир младых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.
Då jag Lyceets park beträdde
stod Apuleius där mig bi
och i min ungdoms vår mig ledde,
men Cicero lät jag helst bli.
Då var det, uti dolda dalar
där svanar hörs och bäckar skvalar
en vår som musan tyst för mig
i strålglans kom att visa sig.
Studerkammaren så förgylldes,
belyst med ens av musans gest,
hon bjöd på ny och nyckfull fest:
av barnaglädje dikten fylldes
och äran vårt förflutna bär
och hjärtats dröm när man är kär.

Apuleius är, liksom Cicero, en känd romersk författare och retoriker.

Publicerat i Kapitel VIII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:55

Но здесь с победою поздравим
Татьяну милую мою,
И в сторону свой путь направим,
Чтоб не забыть, о ком пою…
Да, кстати, здесь о том два слова:
Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкривь.
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть.
Här får vi Tanjas vinst berömma
och ta farväl för denna gång;
vi skiljs åt för att inte glömma
om vem jag diktar denna sång…
Här passar ett par ord om detta:
En ynglings dikt vill jag berätta
och om hans många udda drag.
Välsigna nu mitt företag,
du musa som epik ska vörda!
Och när jag fått din vandringsstav,
låt mig ej irra an och av.
Sådär! Från axeln föll min börda!
Jag klassisk stil nu hyllat klart:
Förvisso sent, men dock en start.

Det visar sig att jag delar rimmet berömma/glömma med Johansson.

Så avslutas kapitel VII med den slags åkallan av en musa som inleder klassiker som Odysséen och Æneiden.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:54

Так мысль ее далече бродит:
Забыт и свет и шумный бал,
А глаз меж тем с нее не сводит
Какой-то важный генерал.
Друг другу тетушки мигнули
И локтем Таню враз толкнули,
И каждая шепнула ей:
— Взгляни налево поскорей. —
«Налево? где? что там такое?»
— Ну, что бы ни было, гляди…
В той кучке, видишь? впереди,
Там, где еще в мундирах двое…
Вот отошел… вот боком стал…
«Кто? толстый этот генерал?»
Så kan hon i sin tanke smita
och glömma societet och bal.
Men någon kan ej blicken slita
från henne. Han är general!
Då blinkar mostrarna lierat
och armbågar synkroniserat
Tatjana som från bägge två
hör: ”Se åt vänster, raska på!”
”Åt vänster? Var? Vad finns att se där?”
”Men titta nu, vad än det är…
Där framme. Ser du? Gruppen där…
Två till i uniform är med där…
Nu syns profilen… Han som smet…”
”Vem? Generalen? Han är fet!”

Här får man som översättare gratisrimmet bal/general från originalet, om man bara förmår foga in det i meningsbyggnaden. Även Jensens och Johanssons svenska översättningar lyckas med detta.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:53

Шум, хохот, беготня, поклоны,
Галоп, мазурка, вальс… Меж тем,
Между двух теток, у колоны,
Не замечаема никем,
Татьяна смотрит и не видит,
Волненье света ненавидит;
Ей душно здесь… она мечтой
Стремится к жизни полевой,
В деревню, к бедным поселянам,
В уединенный уголок,
Где льется светлый ручеек,
К своим цветам, к своим романам
И в сумрак липовых аллей,
Туда, где он являлся ей.
Folk väsnas, skrattar, bugar, jäktar
i sin galopp, mazurka, vals…
Emellan mostrarna försmäktar
Tatjana och ser inte alls
vad hon från sin arkad betraktar,
blott societén som hon föraktar;
hon kvävs… men har det bättre ställt
i drömmen om sitt liv bland fält,
om byn, dess fattiga befolkning,
om avskildheten i sin vrå,
om porlandet ifrån en å,
om blommor, om romaners tolkning;
om kvällsljus i den lindallé
där hon en gång fick honom se.

Det visar sig att jag delar rimmet allé/se med Jensen.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:52

У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве.
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве.
Но та, которую не смею
Тревожить лирою моею,
Как величавая луна,
Средь жен и дев блестит одна.
С какою гордостью небесной
Земли касается она!
Как негой грудь ее полна!
Как томен взор ее чудесный!..
Но полно, полно; перестань:
Ты заплатил безумству дань.
Var natt är full av vackra stjärnor,
Moskva är fullt av dambehag.
Men månen, ljus bland sina tärnor,
är främst av himlakroppars slag.
Och henne jag ej vågar störa,
som ej min lyras dikt får höra,
hon äger månens elegans
vars maka ej finns någonstans.
Hur stolt kan hon i himlen sitta
men ändå sträcka sig till jords!
Med vilken sällhet inombords!
Med vilken längtan kan hon titta..!
Men nog, men nog, nu är det slut:
Det galna har du gett tribut.

Det visar sig att jag delar rimmet stjärnor/tärnor med Jensens reviderade svenska översättning från 1918 (men inte med den ursprungliga från 1889) samt med Rytters norska.

Nabokov beskriver strofen som ”an apostrophe to one of our author’s numerous loves”. Den mest rättframma tolkningen av slutraderna är att författaren helt enkelt tilltalar sig själv med en uppmaning att rycka upp sig och gå vidare. Rosenberg gör detta explicit i sin danska översättning:

Hold op, Poet! Du er jo gal.
Vad rager os din Elskovskval?

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:51

Ее привозят и в Собранье.
Там теснота, волненье, жар,
Музыки грохот, свеч блистанье,
Мельканье, вихорь быстрых пар,
Красавиц легкие уборы,
Людьми пестреющие хоры,
Невест обширный полукруг,
Всё чувства поражает вдруг.
Здесь кажут франты записные
Свое нахальство, свой жилет
И невнимательный лорнет.
Сюда гусары отпускные
Спешат явиться, прогреметь,
Блеснуть, пленить и улететь.
Till trängsel, rörelse och hetta
på Adelsklubben förs hon sen.
I dansens dån tycks paren lätta,
de skymtas blott i ljusens sken,
de skönas dräkter verkar flyta,
folk trängs på balustradens yta
och möer står i öppen ring:
på en gång erfar man allting.
Här hör man jämt provokationer
från snobbarna som i sin väst
lornjetten nonchalant har fäst.
Hit skyndar sig vid permissioner
husarerna, en bullrig sort;
poserar, fängslar, flyger bort.

Strofen beskriver det moskovitiska adelsståndets klubbhus, vilket under sovjettiden omvandlades till Fackföreningarnas hus.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:50

Но там, где Мельпомены бурной
Протяжный раздается вой,
Где машет мантию мишурной
Она пред хладною толпой,
Где Талия тихонько дремлет
И плескам дружеским не внемлет,
Где Терпсихоре лишь одной
Дивится зритель молодой
(Что было также в прежни леты,
Во время ваше и мое),
Не обратились на нее
Ни дам ревнивые лорнеты,
Ни трубки модных знатоков
Из лож и кресельных рядов.
Men där, där Melpomene stänger
en stormig scen med långa skrik,
där hon sin glittermantel svänger
för ganska kallsinnig publik,
där Thalia i tysthet drömmer
och så sina applåder glömmer,
där Terpsichore ensam når
publiken i dess ungdoms vår
(i detta verkar ej baletten
förändrats sedan våra dar),
där ingen blick mot Tanja far;
ej kvinnlig avund bak lornjetten,
ej manlig blick med utsökt smak
från loge och stolsrader där bak.

Melpomene är tragedins musa; Thalia komedins och Terpsichore dansens. Ryskan följer de ursprungliga grekiska betoningarna: Melpoméne, Thália och Terpsichóre, medan många andra språk inklusive svenskan traditionellt har följt de latinska: Melpómene, Thalía och Terpsíchore. Översättaren ställs alltså inför ett vägval, där jag liksom tidigare i I:19 följer det grekiska/ryska mönstret.

(Den som vill betona enligt det traditionella svenska/latinska sättet kan dock göra det med minimala ändringar, exempelvis så här: ”Men där Melpómene nu stänger”; ”där tyst Thalía står och drömmer”; ”där blott Terpsíchore så når”.)

Det är intressant att notera att ingen av de andra svenska översättarna är konsekvent. Jensen låter Thalia följa latinet/svenskan, men de andra två följa grekiskan/ryskan. Johansson låter Melpomene följa grekiskan/ryskan, men de andra två följa latinet/svenskan.

Jag är nöjd med att bevara anaforen где på raderna ett, tre, fem och sju och anaforen ни på raderna tolv och tretton.

Lornjetten, bekant från I:21, är ett par glasögon på handtag.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:49

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собою
Неблагосклонно говорят.
Один какой-то шут печальный
Ее находит идеальной,
И, прислонившись у дверей,
Элегию готовит ей.
У скучной тетки Таню встретя,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.
И, близ него ее заметя,
Об ней, поправя свой парик,
Осведомляется старик.
Ett gäng som anställts vid arkiven
studerar utan all pardon
Tatjana som då blir beskriven
i ord som saknar takt och ton.
En sorglig typ ser dock i henne
sitt kvinnoideal och denne,
som lutad mot en dörr står still,
har snart en elegi fått till.
Hos någon tråkig tantvärdinna
satt Vjazemskij hos Tanja ner.
Hon charmades av hans manér.
En gamling ser dem och vill finna
ut vem hon är på alla sätt
och ordnar till peruken rätt.

Pjotr Vjazemskij var diktare och nära vän till Pusjkin; bekant från V:3. När han får umgås med Tatjana bryts alltså – återigen – den fjärde väggen så att verklighet och fiktion smälter samman.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:48

Татьяна вслушаться желает
В беседы, в общий разговор;
Но всех в гостиной занимает
Такой бессвязный, пошлый вздор;
Всё в них так бледно равнодушно;
Они клевещут даже скучно;
В бесплодной сухости речей,
Расспросов, сплетен и вестей
Не вспыхнет мысли в целы сутки,
Хоть невзначай, хоть наобум;
Не улыбнется томный ум,
Не дрогнет сердце, хоть для шутки.
И даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой.
Fastän Tatjana önskar höra
på samtal och konversation
hörs i salongen blott en röra
av nonsensprat i tarvlig ton;
allt verkar blekt och gör detsamma;
av tråkighet tycks skvallret damma;
allt låter ofruktbart och torrt;
snack, tjat och tal av varje sort.
Ett visdomsord är inte troligt
ens om man längtar dagen lång;
ens slumpvis, ens på skämt en gång;
man får ej ens ha hjärtans roligt
åt dumkomisk vokabulär –
åh societet, så tom du är.

Det visar sig att jag delar rimmet konversation/ton med Jensen och höra/röra med Johansson. Johanssons röra är dock verb; mitt är substantiv!

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar