VII:26

«Не влюблена ль она?» — В кого же?
Буянов сватался: отказ.
Ивану Петушкову — тоже.
Гусар Пыхтин гостил у нас;
Уж как он Танею прельщался,
Как мелким бесом рассыпался!
Я думала: пойдет авось;
Куда! и снова дело врозь. —
«Что ж, матушка? за чем же стало?
В Москву, на ярманку невест!
Там, слышно, много праздных мест».
— Ох, мой отец! доходу мало. —
«Довольно для одной зимы,
Не то уж дам я хоть взаймы».
”Är hon förälskad?” ”Men vem hägrar?
Bujanov: nej på sitt försök.
Och Vanja Petusjkov: hon vägrar.
Pychtin kom hit på ett besök,
blev kär och började förföra
och vad husarjäkeln kan smöra!
Jag tänkte att nu har det skett,
men nej! Tillbaks på ruta ett!”
”Men kära mor, det går att lösa!
Far till Moskva och gör ett kap
på marknaden för äktenskap.”
”Ack käre far! Jag kan ej slösa.”
”En enda vinter ordnar sig
om inte – ta ett lån från mig.”
Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:25

Ужель загадку разрешила?
Ужели слово найдено?
Часы бегут; она забыла,
Что дома ждут ее давно,
Где собралися два соседа
И где об ней идет беседа.
— Как быть? Татьяна не дитя, —
Старушка молвила кряхтя. —
Ведь Олинька ее моложе.
Пристроить девушку, ей-ей,
Пора; а что мне делать с ней?
Всем наотрез одно и то же:
Нейду. И всё грустит она
Да бродит по лесам одна. —
Men har hon gåtans lösning funnit?
Men har hon lösenordet knäckt?
Och tiden, den har bara runnit;
hon måste skynda hem direkt!
Två grannar väntar där och gnatar
när de som bäst om henne pratar:
”Tatjana är ju vuxen nu”,
sa frun till sina grannar tu.
”Det är ju hon som är den äldre,
men Olinka, hon har stått brud,
fast när Tatjana får ett bud
så avvisar hon alltid hellre
än säger ja. Så går hon ut
till skogs och grubblar utan slut.”

Det visar sig att Jensens första rim är finna/förrinna; snarlikt mitt, men annat tempus. Johansson har istället funnit/hunnit; snarlikt på ett annat vis.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | 1 kommentar

VII:24

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее — слава богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?
Tatjana ser allt mer det äkta;
nu klarnar det som varit gömt
hos den som henne fick att smäkta
då ödets makt så hade dömt.
Nu blir han gudskelov förklarlig;
en sorglig typ och rentav farlig,
helvetisk eller himmelsk man,
sann ängel eller djävul sann?
Men kanske tolkar han och härmar?
Själv tom, av lånta fjädrar täckt;
en moskovit i Harolds dräkt
som inför andras nycker svärmar?
En modelexikografi?
Han liknar mest en parodi!

Harolds dräkt syftar naturligtvis på Byrons Childe Harold, bekant sedan I:38. Både Jensen och Johansson visar sig här rimma fräckt/dräkt; jag har som synes funnit en snarlik med ändå annorlunda lösning.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:23

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.
Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он.
На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.
På flera boksidor fanns lämnat
en läsarnagels skarpa spår;
som vore det för henne ämnat
så blir det dit som ögat går.
Tatjana darrar när hon tittar
och så de ord och tankar hittar
där något i Onegin skett;
som han tyst nickat när han sett.
I marginalerna hon råkar
Onegins blyerts här och där
och då hans själ hon frambesvär
som om han oavsiktligt språkar
i strykning och i kommentar,
i frågetecken utan svar.

Jag har speglat slutanaforen то med upprepade i.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:22

Хотя мы знаем, что Евгений
Издавна чтенье разлюбил,
Однако ж несколько творений
Он из опалы исключил:
Певца Гяура и Жуана,
Да с ним еще два-три романа,
В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.
Trots att Jevgenij redan klarat
all läsning han fann mödan värd
så hade han trots detta sparat
ett bokurval från hädanfärd:
Juans och Giaours skald fick fylla
med två-tre andra ut hans hylla.
De skildrar tidsandan idag
och nutidsmänniskans alla drag
de ganska trovärdigt beskriver:
hans sedeslösa nihilism,
hans torrhet och hans egoism,
hur drömmandet han överdriver,
hur han till handlingskraft förklär
förbittringen som honom tär.

Juans och Giaours skald är Lord Byron, som även förekommer i flera tidigare strofer. Hur dessa båda ord – av spansk respektive turkisk och ursprungligen persisk härkomst – rätteligen bör uttalas när de här uppträder som engelska boktitlar i en rysk roman i svensk översättning är inte helt uppenbart. Här underkastas de versmåttets lag och får bli tvåstaviga, om än med möjlighet att reducera den obetonade stavelsen, och med betoning på andra stavelsen i Juan och första i Giaour.

Jag har efterliknat anaforen с его genom att låta både ”hans” och ”hur” bli anaforer i översättningen. Därmed speglas även något av s-allitterationen (с его, себялюбивой, сухой, с его) mot slutet, om än inte exakt.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:21

Татьяна с ключницей простилась
За воротами. Через день
Уж утром рано вновь явилась
Она в оставленную сень,
И в молчаливом кабинете,
Забыв на время всё на свете,
Осталась наконец одна,
И долго плакала она.
Потом за книги принялася.
Сперва ей было не до них,
Но показался выбор их
Ей странен. Чтенью предалася
Татьяна жадною душой;
И ей открылся мир иной.
Tatjana från Anisja skildes,
men nästa morgon återkom
hon dit och ingen tid förspilldes
när hon steg in i rummet som
han lämnat och där tiden stannat.
Där glömde hon en stund allt annat.
Nu var hon ensam där till slut
och länge, länge grät hon ut.
Mot böckerna hon så sig vände.
Först var de ej i hennes smak;
hans urval gjorde henne spak.
Men snart hon mera glupsk sig kände.
Tatjana drog på läsningsfärd;
då öppnades en annan värld.
Publicerat i Kapitel VII, Strofer | 1 kommentar

VII:20

Татьяна долго в келье модной
Как очарована стоит.
Но поздно. Ветер встал холодный.
Темно в долине. Роща спит
Над отуманенной рекою;
Луна сокрылась за горою,
И пилигримке молодой
Пора, давно пора домой.
И Таня, скрыв свое волненье,
Не без того, чтоб не вздохнуть,
Пускается в обратный путь.
Но прежде просит позволенья
Пустынный замок навещать,
Чтоб книжки здесь одной читать.
I välinredda klostercellen
står Tanja tjusad länge kvar.
Men vinden kallnar sent om kvällen.
I mörka dalen floden har
svepts in i dimman; skogen drömmer
och bak ett berg sig månen gömmer.
Så slutar hennes pilgrimsfärd:
hög tid, hög tid, för hemmets härd.
När så Tatjana lugnat ner sig
och suckar djupt så är det dags
att gå tillbaka hemåt strax,
men först med tillstånd hon förser sig
att återvända för att se
vad slottets böcker har att ge.

Det visar sig att jag delar rimmet drömmer/gömmer med Jensen.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:19

Татьяна взором умиленным
Вокруг себя на всё глядит,
И всё ей кажется бесценным,
Всё душу томную живит
Полу-мучительной отрадой:
И стол с померкшею лампадой,
И груда книг, и под окном
Кровать, покрытая ковром,
И вид в окно сквозь сумрак лунный,
И этот бледный полусвет,
И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугунной
Под шляпой с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.
Tatjana vemodigt förnimmer
allt det som blicken faller på;
allt får ett ovärderligt skimmer,
för allt vill hennes hjärta slå
av hälften glädje, hälften plåga:
för bordslampan med slocknad låga,
för bokhögen och för en bädd
vid fönstret med en matta redd,
för vyn från fönstret, ut mot dalen
som månens sken blott halvt kan nå,
för tavlan med lord Byron på,
för järnbysten på piedestalen
med sur blick under hatt och lugg
och armarna i kors, rätt njugg.

Järnbysten med sur blick under hatt och lugg och armarna i kors föreställer Napoleon – kanske påminner den om den här statyn i Waterloo. Napoleon förekommer även i II:14.

Anaforen и i originalet speglas med upprepade ”för”.

Det visar sig att jag – i det närmaste – delar rimmet dalen/piedestalen med Johansson, som avslutar så här:

i vrån uppå en piedestal en
så bister man i hatt står vakt
och armarna i kors han lagt.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:18

Здесь с ним обедывал зимою
Покойный Ленский, наш сосед.
Сюда пожалуйте, за мною.
Вот это барский кабинет;
Здесь почивал он, кофей кушал,
Приказчика доклады слушал
И книжку поутру читал…
И старый барин здесь живал;
Со мной, бывало, в воскресенье,
Здесь под окном, надев очки,
Играть изволил в дурачки.
Дай бог душе его спасенье,
А косточкам его покой
В могиле, в мать-земле сырой!»
Fast vintrar kunde han dinera
med salig Lenskij, grannen vår.
Följ med! Här borta ser ni mera!
Mot arbetsrummet nu vi går;
här sov han, njöt av kaffesorter,
tog mot förvaltarens rapporter
och läste arla helst en rad…
Fast gamle herrn på sin tid bad
mig att durak med honom spela
när han med brillor på satt här
var söndag under fönstret där.
Må själen hans Guds nåd nu dela
och hoppas att hans ben får ro
i moder jords rätt råa bo!”

Durak (dummern) är ett ryskt kortspel. Hos såväl Jensen som Johansson har det efterliknats med svälta räv.

Strofen använder anaforen здесь (fyra gånger plus en femte på sista raden i förra strofen) – jag speglar detta någorlunda med tre ”här” (plus ett i förra strofen).

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:17

«Увидеть барский дом нельзя ли?» —
Спросила Таня. Поскорей
К Анисье дети побежали
У ней ключи взять от сеней;
Анисья тотчас к ней явилась,
И дверь пред ними отворилась,
И Таня входит в дом пустой,
Где жил недавно наш герой.
Она глядит: забытый в зале
Кий на бильярде отдыхал,
На смятом канапе лежал
Манежный хлыстик. Таня дале;
Старушка ей: «а вот камин;
Здесь барин сиживал один.
”Säg, får jag se på herrskapshuset?”
– den frågan ställde Tanja då
och barnen sprang iväg på gruset
för att Anisjas nyckel få.
Anisja kom, så hon slapp vänta,
strax kunde de på dörren glänta;
så träder Tanja in till slut
där nyss vår hjälte flyttat ut
och ser hans övergivna salar:
Han har biljardkön framme glömt,
bland soffans skrynklor ridspöt gömt.
De fortsätter och gumman talar:
”Just här i öppna spisens sken
satt herrn rätt ofta mol allen.
Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar