VII:44

И вот: по родственным обедам
Развозят Таню каждый день
Представить бабушкам и дедам
Ее рассеянную лень.
Родне, прибывшей издалеча,
Повсюду ласковая встреча,
И восклицанья, и хлеб-соль.
«Как Таня выросла! Давно ль
Я, кажется, тебя крестила?
А я так на руки брала!
А я так за уши драла!
А я так пряником кормила!»
И хором бабушки твердят:
«Как наши годы-то летят!»
På middagar hos anförvanter
körs Tanja så på daglig tur,
men alla farbröder och tanter
lär känna en disträ figur.
För gästerna ifrån långt borta
kom ingen gästfrihet till korta,
de välkomnades vart de for.
”Men se vad Tanja blivit stor!
När var det jag blev gudmor åt dig?
När jag dig upp i famnen tog!
När jag i dina öron drog!
På pepparkakor du föråt dig!”
I kör slår alla tanter fast:
”Ack, åren flyger i sån hast!”

Det visar sig att jag delar rimmet anförvanter/tanter med Jensen och både tog/drog och fast/hast med Johansson.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:43

Больной и ласки и веселье
Татьяну трогают; но ей
Не хорошо на новоселье,
Привыкшей к горнице своей.
Под занавескою шелковой
Не спится ей в постеле новой,
И ранний звон колоколов,
Предтеча утренних трудов,
Ее с постели подымает.
Садится Таня у окна.
Редеет сумрак; но она
Своих полей не различает:
Пред нею незнакомый двор,
Конюшня, кухня и забор.
Den sjukas omsorger och lycka
berör Tatjana djupt; ändå
kan hon ej vänja sig och tycka
om rummet, platsen hon är på.
Bland nya sammetsdraperier
når hon ej sömnens drömmerier;
när klockorna i tornen slår
och dagens slit så förutspår
då stiger hon med ens ur sängen.
Vid fönstret sitter Tanja ner
och mörkret skingras, men hon ser
nu inte välbekanta ängen:
på stall och kök hon blickar ut,
på bakgårdsplank runt hennes knut.

Det visar sig att jag delar de båda – tämligen rättframma – rimmen sängen/ängen och ner/ser med Johansson.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:42

А тот… но после всё расскажем,
Не правда ль? Всей ее родне
Мы Таню завтра же покажем.
Жаль, разъезжать нет мочи мне;
Едва, едва таскаю ноги.
Но вы замучены с дороги;
Пойдемте вместе отдохнуть…
Ох, силы нет… устала грудь…
Мне тяжела теперь и радость,
Не только грусть… душа моя,
Уж никуда не годна я…
Под старость жизнь такая гадость…»
И тут, совсем утомлена,
В слезах раскашлялась она.
Den andre… nå, det tar vi sedan.
Nog borde Tanja visa sig
för släkten vår imorgon redan?
Fast mina krafter sviker mig
och mina ben förmår ej ila.
Men ni har rest och måste vila,
så nu går vi och lägger oss…
Jag orkar ej… mitt bröst, förstås…
Vi äldre orkar knappt bli glada,
till del mitt bröst, men hela jag…
min själ har också blivit svag…
Att åldras är en sådan skada…”
Och matt av att ha sagt det här
kom tårarna och hostan där.

Det visar sig att jag delar de båda rimmen sedan/redan och oss/förstås med Jensen.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:41

— Княжна, mon ange! — «Pachette!» — Алина! —
«Кто б мог подумать? — Как давно!
Надолго ль? — Милая! Кузина!
Садись — как это мудрено!
Ей-богу, сцена из романа…»
— А это дочь моя, Татьяна. —
«Ах, Таня! подойди ко мне —
Как будто брежу я во сне…
Кузина, помнишь Грандисона?»
— Как, Грандисон?.. а, Грандисон!
Да, помню, помню. Где же он? —
«В Москве, живет у Симеона;
Меня в сочельник навестил;
Недавно сына он женил.
”Princesse, mon ange!” ”Pachette!” ”Alina!”
”Vem kunde trott? När var det sist?
Sitt ner, kusin! Vad ni är fina!
Det är en scen för gudar, visst?
Romaner kan den inspirera…”
”Får jag Tatjana presentera?”
”Kom Tanja, får jag träffa dig!
Jag babblar på och glömmer mig!
Kusin, säg minns du Grandison då?”
”Vem? Grandison? Jag minns, jag minns!
Men säg mig, vet du var han finns?”
”Han bodde vid St. Simeon då
i julas när han kom förbi;
hans son blev nyss ett gott parti.

Den franska hälsningen ”mon ange” omskrevs nyligen av Horace Engdahl i Spårvagnsresor med Mr Hume (2023):

Madame du Deffand skämtar i ett brev till hertiginnan av Choiseul om den svenske ambassadörens oförmåga att uttala franskans tonande sje-ljud: han vill säga att damerna är änglar (”anges”) men kallar dem i stället för rörblad (”anches”). Man läser denna anekdot med en svettpärla i pannan med tanke på de eloger man själv har givit franska damer genom åren.

Den Grandison som omtalas introduceras, liksom kusin Alina, först i II:30. Ordagrant är han en romanfigur, men i överförd bemärkelse är han den ungdomskärlek som Tatjanas och Olgas mor inte fick gifta sig med.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

En oavslutad dikt om ett oavslutat uppror

Jevgenij Onegin har i sin kanoniska version åtta kapitel. Därutöver finns också ett nionde – en skildring av Onegins irrande efter duellen men före mötet med Tatjana – ofta med som appendix.

Men Pusjkin planerade och skrev också ett tionde kapitel, eller åtminstone delar därav. Dess tema är dekabristupproret, det misslyckade försöket i december 1825 att avsätta kejsar Nikolaus I, som precis tillträtt tronen efter sin äldre bror Alexander I. Även om de bevarade fragmenten oftast är med i ryska utgåvor förekommer de mera sällan i översättningar.

I senaste numret av Slovo, en tidskrift för slaviska språk, litteratur och kulturer som ges ut av Uppsala universitet, översätter jag det som finns bevarat av detta tionde kapitel till svenska, såvitt känt för första gången.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

VII:40

В сей утомительной прогулке
Проходит час-другой, и вот
У Харитонья в переулке
Возок пред домом у ворот
Остановился. К старой тетке,
Четвертый год больной в чахотке,
Они приехали теперь.
Им настежь отворяет дверь
В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык.
Встречает их в гостиной крик
Княжны, простертой на диване.
Старушки с плачем обнялись,
И восклицанья полились.
Fast resandet har tärt på styrkan
så åker de en timme till
tills invid Charitonska kyrkan
i gränden släden så står still
hos en kusin på moderns sida
som lungsot fyra år fått lida.
Det är deras bestämningsort.
En grå kalmuck slår upp en port
med glasögon, hål i kaftanen
och med en strumpa i sin famn.
Väl inne ropas deras namn
utav furstinnan på divanen.
De gamla famnade varann
och glädjeropen bara rann.

I ett Moskva som saknade numrerade gator var det vanligt att ange adresser med hänvisning till kyrkor, som denna helgad åt S:t Chariton.

Kaftanen/divanen blir ett gratisrim för översättaren tack vare de internationella orden. Jag delar det med såväl Jensen som Johansson.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:38

Прощай, свидетель падшей славы,
Петровский замок. Ну! не стой,
Пошел! Уже столпы заставы
Белеют; вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо бутки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.
Farväl du som sett fallen ära,
Petrovskijslott. Nej, framåt kör!
Den vita stadstullen är nära,
när deras släde på sig rör
och glider bland Tverskajas gropar.
Bak vaktkurerna skymtar glopar
och gummor, bänkar, lyktors ljus,
slott, trädgårdar och usla hus,
tatarer, slädar, klosterlunder,
kosacker, bönder härs och tvärs
bland kläd- och apotekskommers
och torn med boulevarder under,
balkonger, hus med lejonport
och kors på – kajors tillflyktsort.

Vaktkurerna som Pusjkin stavar бутки stavas oftare будки.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:37

Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.
Petrovskijslottet står i lunden,
bland ekar där det dystert bär
på minnet utav hjältestunden:
Napoleon fick vänta här
förgäves på att triumfera;
när skulle vi kapitulera?
När skulle han Kremls nycklar få
och vårt Moskva på knäna stå?
Moskva dock ej sitt huvud sänkte,
gav ingen fest och ingen gäld,
hon blott och bart en anlagd eld
den otålige hjälten skänkte.
Med pannan lagd i djupa veck
såg han just här på brandens skräck.

Napoleon hade dock redan varit framme i Kreml när han under några dagar i Petrovskijslottet väntade på att kunna återvända dit efter branden.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:36

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
De nalkas. Landsbygden försvinner.
Moskva är vitt och byggt i sten.
Kupolerna med korsen brinner
med gyllne glöd i solens sken.
Ack, vänner! Hur jag var gång njuter
av klocktorn som i höjden skjuter,
av slott och kyrkor framför mig,
av trädgårdar som öppnar sig.
Så ofta, när jag sorgset vankar
långt bort, dit ödet skickat mig,
så tänker jag, Moskva, på dig!
Moskva… blott ljudet väcker tankar.
Där speglas allt; allt finns däri!
Det ryska hjärtats symfoni!

Det visar sig att jag nästan delar rimmet njuter/skjuter med Johansson; han har dock verben i infinitiv. Johansson och Jensen delar för övrigt rimmet stig/dig (på raderna tio och elva) med varandra, men det är ett rim som inte fungerar med alla uttal.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:35

Зато зимы порой холодной
Езда приятна и легка.
Как стих без мысли в песне модной
Дорога зимняя гладка.
Автомедоны наши бойки,
Неутомимы наши тройки,
И версты, теша праздный взор,
В глазах мелькают как забор.
К несчастью, Ларина тащилась,
Боясь прогонов дорогих,
Не на почтовых, на своих,
И наша дева насладилась
Дорожной скукою вполне:
Семь суток ехали оне.
Men under vinterdagar kalla
är resandet bekvämt och glatt.
Likt rim som tanklöst går att tralla
är vinterväglag alltid platt.
Här kör automedoner raska,
här ses en trojka aldrig maska
och verststenar som far förbi
tycks för en loj blick stängsel bli.
Men Larina for med principen
att hästskjutspeng ej skyldig bli:
blott egna dragdjur fick ta i.
Vår ungmö blev av leda gripen
och var av långsamheten tärd,
väl framme efter sju dygns färd.

Automedon är Akilles körsven i Iliaden. Pusjkin använder rätt ofta antika namn i pluralis för att beteckna mer eller mindre smickrande moderna motsvarigheter till exempelvis Priamos (VII:4) eller Kirke (VII:27). Automedon känns, till skillnad från dessa, relativt rättfram att pluralböja på svenska. Trojkan är ett trespann och verststenarna milstenar.

Det visar sig att jag delar rimmet glatt/platt med Johansson.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar