VII:37

Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.
Petrovskijslottet står i lunden,
bland ekar där det dystert bär
på minnet utav hjältestunden:
Napoleon fick vänta här
förgäves på att triumfera;
när skulle vi kapitulera?
När skulle han Kremls nycklar få
och vårt Moskva på knäna stå?
Moskva dock ej sitt huvud sänkte,
gav ingen fest och ingen gäld,
hon blott och bart en anlagd eld
den otålige hjälten skänkte.
Med pannan lagd i djupa veck
såg han just här på brandens skräck.

Napoleon hade dock redan varit framme i Kreml när han under några dagar i Petrovskijslottet väntade på att kunna återvända dit efter branden.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:36

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
De nalkas. Landsbygden försvinner.
Moskva är vitt och byggt i sten.
Kupolerna med korsen brinner
med gyllne glöd i solens sken.
Ack, vänner! Hur jag var gång njuter
av klocktorn som i höjden skjuter,
av slott och kyrkor framför mig,
av trädgårdar som öppnar sig.
Så ofta, när jag sorgset vankar
långt bort, dit ödet skickat mig,
så tänker jag, Moskva, på dig!
Moskva… blott ljudet väcker tankar.
Där speglas allt; allt finns däri!
Det ryska hjärtats symfoni!

Det visar sig att jag nästan delar rimmet njuter/skjuter med Johansson; han har dock verben i infinitiv. Johansson och Jensen delar för övrigt rimmet stig/dig (på raderna tio och elva) med varandra, men det är ett rim som inte fungerar med alla uttal.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:35

Зато зимы порой холодной
Езда приятна и легка.
Как стих без мысли в песне модной
Дорога зимняя гладка.
Автомедоны наши бойки,
Неутомимы наши тройки,
И версты, теша праздный взор,
В глазах мелькают как забор.
К несчастью, Ларина тащилась,
Боясь прогонов дорогих,
Не на почтовых, на своих,
И наша дева насладилась
Дорожной скукою вполне:
Семь суток ехали оне.
Men under vinterdagar kalla
är resandet bekvämt och glatt.
Likt rim som tanklöst går att tralla
är vinterväglag alltid platt.
Här kör automedoner raska,
här ses en trojka aldrig maska
och verststenar som far förbi
tycks för en loj blick stängsel bli.
Men Larina for med principen
att hästskjutspeng ej skyldig bli:
blott egna dragdjur fick ta i.
Vår ungmö blev av leda gripen
och var av långsamheten tärd,
väl framme efter sju dygns färd.

Automedon är Akilles körsven i Iliaden. Pusjkin använder rätt ofta antika namn i pluralis för att beteckna mer eller mindre smickrande moderna motsvarigheter till exempelvis Priamos (VII:4) eller Kirke (VII:27). Automedon känns, till skillnad från dessa, relativt rättfram att pluralböja på svenska. Trojkan är ett trespann och verststenarna milstenar.

Det visar sig att jag delar rimmet glatt/platt med Johansson.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:34

Теперь у нас дороги плохи,
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают;
Трактиров нет. В избе холодной
Высокопарный, но голодный
Для виду прейскурант висит
И тщетный дразнит аппетит,
Меж тем, как сельские циклопы
Перед медлительным огнем
Российским лечат молотком
Изделье легкое Европы,
Благословляя колеи
И рвы отеческой земли.
Men nu sköts våra vägar illa
och glömda broar ruttnar bort.
På värdshus bör man loppor gilla
för annars så blir sömnen kort.
Det saknas krogar. När man fryser
och svulten middagsplaner hyser
är prislistan en falsk invit
som fåfängt retar ens aptit.
Och samtidigt cykloper klamrar
sig fast vid bål som brinner ner
där de på lantligt ryskt manér
Europavaror tafatt hamrar
och hyllar dessa dikesspår
som över fosterjorden går.

Det visar sig att jag delar (det nära till hands liggande) rimmet bort/kort med såväl Jensen som Johansson och även spår/går med den sistnämnde.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:33

Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги верно
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды,
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.
När upplysningen som vi prisar
har vidgat möjlighetens gräns
får vi (vilket man lätt bevisar
med filosofernas stringens)
om ungefär fem sekler faktiskt
ett omgjort vägnät som är praktiskt,
som hela Ryssland genomskär
och sammanlänkar här med där.
Då har vi breda gjutjärnsbågar
som kliver över varje flod,
för bergsflytt har vi en metod,
att gräva havstunnlar vi vågar
och världens alla kristna har
satt upp en krog vart än man far.

Att upplysningen ännu inte har gjort tillräckligt avtryck i Ryssland är ett tema bekant från II:24.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:32

В возок боярский их впрягают,
Готовят завтрак повара,
Горой кибитки нагружают,
Бранятся бабы, кучера.
На кляче тощей и косматой
Сидит форейтор бородатый,
Сбежалась челядь у ворот
Прощаться с барами. И вот
Уселись, и возок почтенный,
Скользя, ползет за ворота.
«Простите, мирные места!
Прости, приют уединенный!
Увижу ль вас?..» И слез ручей
У Тани льется из очей.
och nu vid herrskapssläden selas.
Så lagar kockar frukostmat,
likt berg ska vagnslaster fördelas
till körkarlars och gummors gnat.
En skäggig tätkarl så beger sig.
Hans krake tunn och raggig ter sig.
Vid grinden tjänstefolket står
så herrskapet sitt avsked får.
Nu har de satt sig. Släden, värdig,
mot grinden kryper, glider ut.
”Farväl av landets lugn till slut!
Farväl, min fristad! Är jag färdig
att inte ses på många år?”
Och Tanja fäller tår på tår.

Det visar sig att jag delar rimmet frukostmat/gnat med Johansson.

Lånordet форейтор – tätkarlen – kommer naturligtvis från tyskans Vorreiter.

Прости(те)-anaforen känns igen från VII:28.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:31

Отъезда день давно просрочен,
Проходит и последний срок.
Осмотрен, вновь обит, упрочен
Забвенью брошенный возок.
Обоз обычный, три кибитки
Везут домашние пожитки,
Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенье в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы et cetera,
Ну, много всякого добра.
И вот в избе между слугами
Поднялся шум, прощальный плач:
Ведут на двор осьмнадцать кляч,
Till avfärdsdag är tiden hunnen,
nu är det endast en dag kvar.
Besiktigad, ur glömskan funnen,
står släden klädd, förstärkt och klar.
Till tross ska tre kibitkor rulla,
av allehanda packning fulla;
kastruller, lårar som man fyllt,
madrasser, stolar, burkar sylt
och bolstrar, kycklingar i burar
samt krukor, fat och slika ting
till nytta när man far omkring.
I stugan tjänstefolket kurar
och deras avskedsgråt man hör
när arton ök ska spännas för,

Kibitkan, en form av täckt vagn eller släde, är bekant från V:2.

På slutraden sparar Pusjkin en stavelse genom att inte använda det moderna standardordet för arton, восемнадцать, utan den kortare formen осьмнадцать, bekant från I:23, som istället liknar fornkyrkslaviskan och moderna syd– och västslaviska språk.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:30

Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы.
Не радо ей лишь сердце Тани.
Нейдет она зиму встречать,
Морозной пылью подышать
И первым снегом с кровли бани
Умыть лицо, плеча и грудь:
Татьяне страшен зимний путь.
Så steg för steg sig vintern dristar
att sprida sig och har snart hällt
sig över ekens alla kvistar
och runtom kullar och kring fält;
och strandkanten vid frusna bäcken
har jämnats till av mjuka täcken
och frosten gnistrar. Vi ser fram
mot moder vinters skämt och glam.
Blott Tanjas hjärta skyr dock detta.
Mot vintern ser hon inte fram,
vill inte andas fruset damm,
ej huvud, bröst och axlar tvätta
i nysnö, som på bastun smält:
Tatjanas mod har vintern fällt.
Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:29

Ее прогулки длятся доле.
Теперь то холмик, то ручей
Остановляют поневоле
Татьяну прелестью своей.
Она, как с давними друзьями,
С своими рощами, лугами
Еще беседовать спешит.
Но лето быстрое летит.
Настала осень золотая.
Природа трепетна, бледна,
Как жертва, пышно убрана…
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница зима.
Tatjana vandrar ut alltmera.
Se där en kulle, där en å,
som oavsiktligt kan charmera
och ständigt raster föreslå.
Hon pratar som med gamla vänner
med dungar, ängar som hon känner.
Till dessa samtal flyr hon ut.
Men sommaren är nästan slut.
Nu nalkas höstens gyllne dagar.
Naturen skälver trots sin prakt,
snart offer för kalenderns makt…
En nordanvind bland molnen jagar,
drar andan, ylar ännu mer –
tills vinterns trollslag plötsligt sker.

Волшебница зима skulle ordagrant kunna översättas med ”häxan vinter” eller liknande, men det ger felaktiga negativa konnotationer på svenska. Min valda översättning ”vinterns trollslag” fokuserar istället på själva förvandlingen. (Landskapets fantastiska omdaning när snön faller är också bekant från V:1.) Johansson talar om ”vinterns trollfé” och Jensen väljer istället kung Bore; en passande blinkning till nordanvinden.

Det visar sig att jag delar de – nära till hands liggande – rimmen vänner/känner och dagar/jagar med Johansson; det förstnämnda även med Jensen.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:28

Вставая с первыми лучами,
Теперь в поля она спешит
И, умиленными очами
Их озирая, говорит:
«Простите, милые долины,
И вы, знакомых гор вершины,
И вы, знакомые леса;
Прости, небесная краса,
Прости, веселая природа;
Меняю милый, тихий свет
На шум блистательных сует…
Прости ж и ты, моя свобода!
Куда, зачем стремлюся я?
Что мне сулит судьба моя?»
Nyss uppstigen i soluppgången
så skyndar hon på fälten ut,
beskådar dem för sista gången
och ömt sitt avsked tar till slut:
”Farväl, ni dalens kära fröjder,
till er, bekanta berg och höjder,
till er, bekanta skog och by;
farväl, du vackra himlasky,
farväl, naturens glada fester;
jag byter nu er tysta värld
mot stadens larm och jäkt och flärd…
Farväl min frihets sista rester!
För vad och vart beger jag mig?
Vad är det ödet tänker sig?”

Strofen innehåller, utöver den vanliga rimflätan, två anaforer: Прости(те) som inleder fyra rader och И вы, знакомых/-ые som inleder två. Jag är nöjd med att spegla dem.

Det visar sig att jag delar rimmet värld/flärd med både Jensen och Johansson.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar