V:24

Ее тревожит сновиденье.
Не зная, как его понять,
Мечтанья страшного значенье
Татьяна хочет отыскать.
Татьяна в оглавленье кратком
Находит азбучным порядком
Слова: бор, буря, ведьма, ель,
Еж, мрак, мосток, медведь, мятель
И прочая. Ее сомнений
Мартын Задека не решит;
Но сон зловещий ей сулит
Печальных много приключений.
Дней несколько она потом
Все беспокоилась о том.
Men drömsynen Tatjana brydde.
Hon kunde den ej alls förstå;
vad dessa hemskheter betydde
hon ville nu ta reda på.
I bokens index så hon letar,
bland orden alfabetiskt betar:
björn, bro, gran, häxa, igelkott,
skog, snöstorm, storm… om s-ord gott!
Men ont om svar på hennes frågor,
där Martin Zadeck visst gick bet;
fast drömmens omen, det hon vet,
bär bud om äventyr och plågor.
Och så hon på sin oro bar,
i några dagar var den kvar.

Det visar sig att jag delar rimmet brydde/betydde med Jensen och förstå/ta reda på med Johansson. Kanske är dessa rim rättframma – åtminstone tog de jämförelsevis kortare tid att hitta än den därpå följande alfabetiska uppräkningen. Här måste översättaren välja om bokstavsordningen ska bevaras eller utelämnas.

Det finns olika strategier. Jensen vill markera det alfabetiska och räknar därför upp ord från apa till örn, trots att bägge dessa djur saknas i originalet. Johansson är liksom jag mer trogen originalet, men ordnar orden alfabetiskt på svenska från björn till storm. Vissa ord har vi dock fått utelämna. I mitt fall är det мрак – dunkel eller mörker – som har fått stryka på foten. Rosenberg håller sig istället väsentligen till originalets ordning, på bekostnad av bokstavsordningen på danska. Rytter i sin tur inleder alfabetiskt med bjørn och bru, men släpper sedan det mönstret.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:23

Сие глубокое творенье
Завез кочующий купец
Однажды к ним в уединенье
И для Татьяны наконец
Его с разрозненной Мальвиной
Он уступил за три с полтиной,
В придачу взяв еще за них
Собранье басен площадных,
Грамматику, две Петриады,
Да Мармонтеля третий том.
Мартин Задека стал потом
Любимец Тани… Он отрады
Во всех печалях ей дарит
И безотлучно с нею спит.
Den boken, full med djupa tankar,
till deras obygd en gång togs
utav en nasare som vankar.
Då för Tatjana föreslogs:
den, samt Malvinaband med lyte,
mot tre och femtio i byte.
Han dessutom för dessa två
en samling fabler ville få,
två dikter till tsar Peters ära,
en grammatik och likaså
band tre av Marmontel. Och så
blev Zadeks tankar Tanja kära.
I sorg den boken skänker tröst
och trycks var natt mot hennes bröst.

Malvina är en kärleksroman av Marie Cottin. Jean-François Marmontel var en fransk författare verksam under senare delen av 1700-talet.

Det visar sig att jag delar slutrimmet tröst/bröst med såväl Johansson som Rosenberg (Trøst/Bryst). I en för övrigt komplicerad rimfläta är det kanske det mest rättframma rimmet, som tydligen ligger nära till hands på flera skandinaviska språk.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:22

Но та, сестры не замечая,
В постеле с книгою лежит,
За листом лист перебирая,
И ничего не говорит.
Хоть не являла книга эта
Ни сладких вымыслов поэта,
Ни мудрых истин, ни картин;
Но ни Виргилий, ни Расин,
Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека,
Ни даже Дамских Мод Журнал
Так никого не занимал:
То был, друзья, Мартын Задека,
Глава халдейских мудрецов,
Гадатель, толкователь снов.
Mol tyst hon systern ej noterar,
hon i sin säng den bok blott ser
vars budskap henne fascinerar
på sida upp och sida ner.
Och trots att i den bokens pärmar
ej skalder finns som vackert svärmar,
ej bilder och ej Byron, Scott,
ej Seneca, ej klokskaps mått
och ej Racine, ej Æneiden,
ej ens en kvinnomodespalt,
den trollband ändå mest av allt,
ty Martin Zadeck fanns uti den,
främst bland Kaldéens vise män
och varje drömtydares vän.

Så fort det räknas upp namn blir det svårare att få till rimflätorna. De flesta översättare tvingas åtminstone kasta om ordningen på de uppräknade – något som ofta räcker. Det är sällan nödvändigt att gå så långt som Jensen, som i första utgåvan (1889) byter ut flera av författarna:

Det var den unge Werther ej;
Virgilius ej och ej Corneille

Senare kom han på andra tankar. Den andra utgåvan (1918) lyder mer originaltroget:

Ty Seneca var det alls ej,
ej Scott, ej Byron, ej Corneille

Dessutom finns en fotnot som konstaterar att bytet av Racine mot Corneille ”är en förlåtlig avvikelse i översättningen”.

Själv har jag också en förlåtlig avvikelse: Vergilius omnämns inte med namn utan indirekt, representerad av sitt främsta verk, Æneiden.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:21

Спор громче, громче; вдруг Евгений
Хватает длинный нож, и вмиг
Повержен Ленской; страшно тени
Сгустились; нестерпимый крик
Раздался… хижина шатнулась…
И Таня в ужасе проснулась…
Глядит, уж в комнате светло;
В окне сквозь мерзлое стекло
Зари багряный луч играет;
Дверь отворилась. Ольга к ней,
Авроры северной алей
И легче ласточки, влетает;
«Ну, – говорит, – скажи ж ты мне,
Кого ты видела во сне?»
Allt högre hörs kalabaliken,
en kniv Jevgenij plötsligt höll,
strax Lenskij faller, varpå skriken
gav eko… och en skugga föll…
Men när så stugan börjar knaka
är Tanja i sin säng tillbaka…
I hennes rum är natten slut;
hon genom fönstrets frost ser ut
där gryningspurpurns ljusspel smyger;
i dörren plötsligt Olga slår,
med morgonrodnad kind först går
och lätt som svalan sedan flyger:
”Så säg mig nu vad som har skett
och vem som du i drömmen sett!”
Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:20

Мое! — сказал Евгений грозно,
И шайка вся сокрылась вдруг;
Осталася во тьме морозной.
Младая дева с ним сам-друг;
Онегин тихо увлекает
Татьяну в угол и слагает
Ее на шаткую скамью
И клонит голову свою
К ней на плечо; вдруг Ольга входит,
За нею Ленской; свет блеснул;
Онегин руку замахнул,
И дико он очами бродит,
И незваных гостей бранит;
Татьяна чуть жива лежит.
”Nej, min!” Jevgenij lät förkunna
och strax i dunklet monstrens band
var plötsligt allihop försvunna
och så var de på tu man hand;
mol tyst Onegin avancerar,
Tatjana i ett hörn placerar,
hon läggs på bänken som står snett,
hans huvud böjs mot henne tätt;
då Olga genom dörren irrar
med Lenskij efter; det blir dag;
Onegins hand är höjd till slag
och vilt hans ögon flackar, stirrar,
de objudna vill få på flykt;
Tatjana ligger still, betryckt.

Drömmen kulminerar och vi anar att det snart är dags att vakna.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:19

И страшно ей; и торопливо
Татьяна силится бежать:
Нельзя никак; нетерпеливо
Метаясь, хочет закричать:
Не может; дверь толкнул Евгений:
И взорам адских привидений
Явилась дева; ярый смех
Раздался дико; очи всех,
Копыта, хоботы кривые,
Хвосты хохлатые, клыки,
Усы, кровавы языки,
Рога и пальцы костяные,
Всё указует на нее,
И все кричат: мое! мое!
Hon grips av skräck, nu vill hon hasta
och springa bort, men står helt still:
Tatjana kan sig bara kasta
än hit, än dit; vill skrika till,
men ack; Jevgenij dörren gläntar,
därbakom skarpa blickar väntar
och en helvetisk skrattkonsert
som genom hennes benmärg skär
när ögon, hovar, vassa tänder,
horn, näsor som mot snablar bytts
och svansar som med tofsar prytts,
mustascher, tungor, rangelhänder
nu alla henne pekar ut
och ”Min! Min! Min!” är deras tjut.
Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:18

Он знак подаст: и все хлопочут;
Он пьет: все пьют и все кричат;
Он засмеется: все хохочут;
Нахмурит брови: все молчат;
Он там хозяин, это ясно:
И Тане уж не так ужасно,
И любопытная теперь
Немного растворила дверь…
Вдруг ветер дунул, загашая
Огонь светильников ночных;
Смутилась шайка домовых;
Онегин, взорами сверкая,
Из-за стола гремя встает;
Все встали; он к дверям идет.
Han ger ett tecken: alla fnattar;
han dricker: alla vrålar ”Skål!”;
han ler: då genast alla skrattar;
han rynkar pannan: då en nål
kan höras falla; när hon märker
att han är herren här, det stärker
snart modet upp till den nivå
där dörrn hon vågar glänta på…
Men plötsligt lyktljuset försvinner
utav en hastig vindil släckt,
som också husets oknytt väckt;
Onegin, med en blick som brinner,
har ljudligt upp från bordet stått;
mot dörren får nu alla brått.

Det visar sig att jag delar rimmet märker/stärker med Johansson.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:17

Еще страшней, еще чуднее:
Вот рак верьхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница вприсядку пляшет
И крыльями трещит и машет:
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конский топ!
Но что подумала Татьяна,
Когда узнала меж гостей
Того, кто мил и страшен ей,
Героя нашего романа!
Онегин за столом сидит
И в дверь украдкою глядит.
Mer rädd, men alltmer fascinerad;
hon ser en krabba spindelfäst,
en huvklädd skalle är placerad
på gåsens hals som snurrig gäst,
en väderkvarn i dansen niger
och skakar vingarna som stiger:
Skall, gapskratt, vissel, sång och stamp,
hör mänskligt prat och hästigt tramp!
Säg hur Tatjana reagerar
när hon bland gästers skara där,
den som hon fruktar och har kär,
vår hjälte, identifierar?!
Till bords Onegin satt sig ner,
mot dörren han förstulet ser.

Jag delar rimmet stamp/tramp med Johansson. Det är ett tämligen rättframt sätt att på svenska återge originalets хлоп/топ – ett mer experimentellt rim som Pusjkin i en kommentar såg sig föranledd att försvara mot kritik. I översättningen förmedlas det experimentella istället av ordet ”hästigt”.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:16

Опомнилась, глядит Татьяна:
Медведя нет; она в сенях;
За дверью крик и звон стакана,
Как на больших похоронах;
Не видя тут ни капли толку,
Глядит она тихонько в щелку,
И что же видит?.. за столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полу-журавль и полу-кот.
Tatjana vaknar upp och stirrar:
Hon utan björn i farstun är;
bak dörren larm och glas som klirrar
ett intryck av begravning bär.
När inget vett och sans hon hittar
hon i en liten springa tittar.
Vad ser hon då? Jo en hel hord
av vidunder omkring ett bord:
En hundnost man har horn i pannan,
en häxa bär ett bockskägg tätt,
hon sitter vid ett stolt skelett,
se tupphövdad är någon annan,
en dvärg har svans, och sammansatt
är hälften trana, hälften katt.

Även om uppräkningen av alla dessa väsen är en utmaning så ligger vissa formuleringar ändå översättaren nära till hands. Så visar det sig att jag delar rimmen stirrar/klirrar och bord/hord med Johansson. Jensen skiljer subtilt ut sig med alternativet bord/hjord. Med honom delar jag istället horn i pannan/annan – en ganska trogen och rättfram lösning utifrån originalet. Rosenberg, slutligen, har samma slutrim som jag, men i omvänd ordning:

En Dværg med Hale og en Kat,
Halvt med en Trane sammensat.

Pusjkins monsterkavalkad har hos mig alltid väckt associationer till skivomslaget till Iron Maidens Dance of Death (2003). Såväl grafikens upphovsman som publiken ska ha blivit missnöjda med bandets val av omslag. Kanske passar dess säregna uttryck bättre som illustration av en tonårsflickas mardrömmar än av ikonisk heavy metal?

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:15

Упала в снег; медведь проворно
Ее хватает и несет;
Она бесчувственно-покорна,
Не шевельнется, не дохнет;
Он мчит ее лесной дорогой;
Вдруг меж дерев шалаш убогой;
Кругом всё глушь; отвсюду он
Пустынным снегом занесен,
И ярко светится окошко,
И в шалаше и крик, и шум;
Медведь промолвил: здесь мой кум:
Погрейся у него немножко!

И в сени прямо он идет,
И на порог ее кладет.
Till fall i snön på så sätt driven
blir hon av björnen genast lyft
och känslolös och undergiven
hon stillnar, andas knappt ett dyft;
med henne han på skogsväg ilar
och mot en usel koja kilar
som ligger bland de värsta snår
och inpå knutarna snön når,
ur lilla fönstret skiner ljuset
därinne hör man stoj och jäkt:
Här skvallrar all min tjocka släkt,
sa björnen, värm dig uti huset!
Så stiger han i farstun på,
på tröskeln lägger henne då.

Rimmet hus/ljus – i obestämd form – återfinns även hos Jensen.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar