VI:5

Бывало, льстивый голос света
В нем злую храбрость выхвалял:
Он, правда, в туз из пистолета
В пяти саженях попадал,
И то сказать, что и в сраженье
Раз в настоящем упоенье
Он отличился, смело в грязь
С коня калмыцкого свалясь,
Как зюзя пьяный, и французам
Достался в плен: драгой залог!
Новейший Регул, чести бог,
Готовый вновь предаться узам,
Чтоб каждым утром у Вери
В долг осушать бутылки три.
Ja förr hans hårdhet vann sitt rykte
om iskallt mod då skvallret gick:
Hur han pistolens hane tryckte,
på äss fem famnar bort sköt prick,
hur han en gång i stridens hetta
med stridslust som ej gick att mätta
sig skilde ut som allra mest
när han ifrån kalmuckisk häst
i fyllan föll och togs till fånga
av franska trupperna, just snyggt!
Vår Regulus dock avstod flykt,
beredd att utstå dagar långa
på krita han var morgon tog
tre flaskor på Very, en krog.

Marcus Atilius Regulus var en romersk konsul och fältherre som togs till fånga av karthagerna under det första puniska kriget. Enligt traditionen ska han ha skickats till Rom som sändebud, men avstått tillfället att fly för att istället i enlighet med sitt löfte återvända och därmed gå i döden.

Det visar sig att jag delar de båda inledningsrimmen rykte/tryckte och gick/prick med Jensen. Det är ovanligt mycket för en och samma strof, låt vara att det rör sig om ordval som faller sig ganska naturligt på svenska. Johansson och Jensen delar för övrigt slutrimmet kredit/sprit, där jag har valt en annan lösning.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:4

Вперед, вперед, моя исторья!
Лицо нас новое зовет.
В пяти верстах от Красногорья,
Деревни Ленского, живет
И здравствует еще доныне
В философической пустыне
Зарецкий, некогда буян,
Картежной шайки атаман,
Глава повес, трибун трактирный,
Теперь же добрый и простой
Отец семейства холостой,
Надежный друг, помещик мирный
И даже честный человек:
Так исправляется наш век!
Berättelsen nu framåt tittar,
den på en ny person beror,
som vi vid Krasnogorje hittar,
fem verst från Lenskijs gods han bor
och frodas än i våra dagar,
en man som avskildhet behagar,
Zaretskij, ökänd för att slåss,
var kortspelsgängets chef förstås
samt skojarhövding, kung på krogen,
nu har han lämnat det som var;
är präktig, om än ogift, far,
en fridsam bonde, vänfast, trogen,
att lita på i torrt som vått:
Se där hur seklet vårt gör gott!

Jensen öppnar denna strof med originalets rim: historia (uttalat med tre stavelser) rimmas med Krasnogorja, genitivböjt precis som den ryska meningsbyggnaden kräver. Texttroheten till trots är jag skeptisk till denna lösning och är nöjd med att ha hittat ett alternativ. Möjligen tvekade Jensen också, för i den omarbetade utgåvan från 1918 finns en fotnot som upplyser om att nominativformen är Krasnogorje. Själva rimmet är dock intakt. På norska går det däremot bättre! Rytter rimmar obehindrat historie/Krasnogorje.

Rosenberg (danska) skapar ett minnesvärt rim på raderna sju och åtta genom att skjuta fram avskildheten från rad sex:

Den samme brave Eremit
Var i sin Tid en fæl Bandit,

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:3

Его нежданным появленьем,
Мгновенной нежностью очей
И странным с Ольгой поведеньем
До глубины души своей
Она проникнута; не может
Никак понять его; тревожит
Ее ревнивая тоска,
Как будто хладная рука
Ей сердце жмет, как будто бездна
Под ней чернеет и шумит…
”Погибну”, Таня говорит,
”Но гибель от него любезна.
Я не ропщу: зачем роптать?
Не может он мне счастья дать”.
Att han dök upp och vart det ledde,
hans ack så korta ömma blick,
hur han med Olga sig betedde;
allt detta djupt i själen gick
på henne, som dock inte lyckas
förstå och därför snart ska tryckas
ner i ett svartsjukt svårmodsland;
det är som om en kylig hand
om hjärtat griper och ett dunder
slår avgrundsdjupt för örat lock…
”Jag dör”, hörs Tanja säga, ”dock
för honom går jag gärna under.
Jag klagar inte: varför det?
Han kan mig inte lyckan ge.”
Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:2

Всё успокоилось: в гостиной
Храпит тяжелый Пустяков
С своей тяжелой половиной.
Гвоздин, Буянов, Петушков
И Флянов, не совсем здоровый,
На стульях улеглись в столовой,
А на полу мосье Трике,
В фуфайке, в старом колпаке.
Девицы в комнатах Татьяны
И Ольги все объяты сном.
Одна, печальна под окном
Озарена лучом Дианы,
Татьяна бедная не спит
И в поле темное глядит.
Allt lugnar sig: nu ska man sova,
Från tunga paret Pustjakov
i gästrummet hörs snarkljud dova.
Gvozdin, Bujanov, Petusjkov
och Fljanov, som mår lite illa,
på varsin stol nu ligger stilla,
man på salongsgolvet kan se
en nattmössklädd monsieur Triquet.
Och jungfrurna i flickgemaken
nu alla sömnens rike når.
Tatjana, blott, vid fönstret står,
är sorgsen, månbelyst och vaken,
på mörka fälten stirrar ut,
ack, blir det någon sömn till slut?

Strofen bjuder på ett gratisrim – Pustjakov/Petusjkov – som såväl Jensen och Johansson som jag har utnyttjat i våra översättningar till svenska. Av alla de översättningar jag har i min samling är det bara Rosenberg (danska) och Dvořák (tjeckiska) som inte alls nyttjar något namnrim här. Pavić (serbiska) rimmar istället Bujanov/Fljanov och Busch (tyska) rimmar Nichtikow/Harlikow.

Harlikow (Charlikov, med svensk transkribering) mötte vi i V:27, men vem är Nichtikow? Svaret är att Busch har valt att översätta namnet Pustjakov, som anspelar på пустой (tom), med ett motsvarande tyskt men ryskklingande namn. Vi andra översättare har i allmänhet, med Jensens ord,

låtit de ryska namnen kvarstå, ehuru motsvarande namnbildningar i svenskan utan svårighet skulle hafva kunnat uppletas.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:1

Заметив, что Владимир скрылся,
Онегин, скукой вновь гоним,
Близ Ольги в думу погрузился,
Довольный мщением своим.
За ним и Оленька зевала,
Глазами Ленского искала,
И бесконечный котильон
Ее томил, как тяжкий сон.
Но кончен он. Идут за ужин.
Постели стелют; для гостей
Ночлег отводят от сеней
До самой девичьи. Всем нужен
Покойный сон. Онегин мой
Один уехал спать домой.
Onegin såg Vladimir sticka
och var snart uttråkad igen;
blev tankfull där hos Lenskijs flicka,
förnöjd med hämnden på sin vän.
En gäspning Olgas läppar krökte,
med blicken hon sin Lenskij sökte,
nyss njöt hon av sin kotiljong;
nu var den mardrömsaktigt lång.
Så är den slut. Nu kvällsmat lockar!
Och gästerna ska sängplats få:
från hall till jungfrukammarvrå
man bäddar, ty nu sömnen pockar
på alla. Min Onegin blott
har för att sova hemma gått.

Det visar sig att jag delar rimmet kotiljong/lång med både Jensen och Johansson samt, sånär som på tempus, krökte/sökte med Johansson (kröker/söker).

Publicerat i Kapitel VI | Lämna en kommentar

V:45

Но ей нельзя. Нельзя? Но что же?
Да Ольга слово уж дала
Онегину. О боже, боже!
Что слышит он? Она могла…
Возможно ль? Чуть лишь из пеленок,
Кокетка, ветреный ребенок!
Уж хитрость ведает она,
Уж изменять научена!
Не в силах Ленской снесть удара;
Проказы женские кляня,
Выходит, требует коня
И скачет. Пистолетов пара,
Две пули — больше ничего —
Вдруг разрешат судьбу его.
Men nej. Men nej? Ska Olga dilla?
Nej, hon har dansen lovat bort
just till Onegin. Illa, illa!
Vafalls? Är hon av sådan sort?
Kan hon, fast bara barnet, svika?
Tror hon kokett det kvittar lika?
Hon redan lurar lätt en man,
hon redan nu förråda kan!
Det slaget kan ej Lenskij bära;
åt kvinnans alla spratt han svär,
går ut och hästen sin begär
och rider hem. Snart nog hans ära
ska prövas med pistoler två –
två skott hans öde avgör då.

Så avslutas det femte kapitlet olycksbådande – duellen nalkas.

Rimmet bära/ära faller sig naturligt på svenska och jag delar det med Johansson. Faktum är att vi delar hela rad nio, som är en mycket rättfram översättning.

Den här strofen rymmer utöver det vanliga versmåttet några kluriga upprepningar: нельзя på rad ett, боже i slutet av rad tre och уж i början av raderna sju och åtta. Jag har återspeglat dem efter bästa förmåga.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:44

Буянов, братец мой задорный,
К герою нашему подвел
Татьяну с Ольгою; проворно
Онегин с Ольгою пошел;
Ведет ее, скользя небрежно,
И наклонясь ей шепчет нежно
Какой-то пошлый мадригал,
И руку жмет — и запылал
В ее лице самолюбивом
Румянец ярче. Ленской мой
Всё видел: вспыхнул, сам не свой;
В негодовании ревнивом
Поэт конца мазурки ждет
И в котильон ее зовет.
Kusin Bujanov, oförvägen,
för systrarna till hjälten vår;
Onegin, långt ifrån förlägen,
med Olga raskt i dansen går;
hon låter honom vårdslöst föra
och viska ömt i hennes öra
en dikt av tveksam kvalité,
han trycker hennes hand och se –
till lags hon rodnar då generat.
Allt detta har min Lenskij sett
och så förlorat sans och vett;
poeten väntar indignerat
på kotiljongen – nästa dans;
mazurkans slut ska bli hans chans.

Dansen kotiljong var populär på 1700-talet men utkonkurrerades successivt under 1800-talet av den besläktade kadriljen.

Det visar sig att jag delar rimmet sett/vett med Johansson.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:42

Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром,
В огромной зале всё дрожало,
Паркет трещал под каблуком,
Тряслися, дребезжали рамы;
Теперь не то: и мы, как дамы,
Скользим по лаковым доскам.
Но в городах, по деревням
Еще мазурка сохранила
Первоначальные красы:
Припрыжки, каблуки, усы
Всё те же: их не изменила
Лихая мода, наш тиран,
Недуг новейших россиян.
Mazurkan har nu börjat ljuda.
Ja förr, så fort mazurkan lät,
en hel stor sal kom snart att sjuda
då klackar slet parketten slät
och fönstren skalv i sina bågar,
men numer vi likt damer vågar
blott glida mjukt på vår parkett.
På landet dock, där har man vett
och har mazurkan så bevarat:
med språng, mustasch och klack en dans
behåller ju sin elegans.
Allt är som förr: man har försvarat
sig väl mot modets tyranni
som dagens ryssar fångats i.
Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:41

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный;
Чета мелькает за четой.
К минуте мщенья приближаясь,
Онегин, втайне усмехаясь,
Подходит к Ольге. Быстро с ней
Вертится около гостей,
Потом на стул ее сажает,
Заводит речь о том, о сем;
Спустя минуты две потом
Вновь с нею вальс он продолжает;
Все в изумленье. Ленский сам
Не верит собственным глазам.
Rätt enformigt, ibland från vettet;
så ungdomsliv sig ofta ter:
Nu virvlar valsen på det sättet,
man par om par i virveln ser.
När hämndens timma snart är inne
Onegin ler i stilla sinne,
till Olga går, om dansen ber
och snurrar så att alla ser;
han henne mot en stol så hastar,
de pratar två minuter kort
om ditt och datt men går strax bort
och sig i valsen åter kastar.
Nu undrar alla vad som sker
och Lenskij tror ej vad han ser.

Det visar sig att jag delar rimmet inne/sinne med såväl Jensen som Johansson: det är tydligen ett rim som kommer naturligt på svenska.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:40

В начале моего романа
(Смотрите первую тетрадь)
Хотелось вроде мне Альбана
Бал петербургский описать;
Но, развлечен пустым мечтаньем,
Я занялся воспоминаньем
О ножках мне знакомых дам.
По вашим узеньким следам,
О ножки, полно заблуждаться!
С изменой юности моей
Пора мне сделаться умней,
В делах и в слоге поправляться,
И эту пятую тетрадь
От отступлений очищать.
I bokens början jag försökte
att skildra på Albanis sätt
en Petersburgsbal jag besökte
(ja, titta i kapitel ett).
Men drömsk och ganska tom till sinnes
istället drog jag mig till minnes
de kvinnors fötter, knän och lår
jag känt, men era villospår
ska mig ej längre få förleda!
Min ungdoms misstag sonar jag
ty jag är klokare idag.
I ord och handling gör jag reda;
kapitel fem jag städat har
nu finns ej minsta felsteg kvar.

Francesco Albani (1578-1660) var en italiensk målare, känd för mytologiska motiv.

Balskildringen påbörjas i I:27, men avbryts mycket riktigt i I:30 av den lovsång till kvinnans fötter och ben som avslutas först i I:34.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar