VI:8

Он был не глуп; и мой Евгений,
Не уважая сердца в нем,
Любил и дух его суждений,
И здравый толк о том, о сем.
Он с удовольствием, бывало,
Видался с ним, и так нимало
Поутру не был удивлен,
Когда его увидел он.
Тот после первого привета,
Прервав начатый разговор,
Онегину, осклабя взор,
Вручил записку от поэта.
К окну Онегин подошел
И про себя ее прочел.
Han var ej dum, Jevgenij visste;
fast hjärtat hans var ingen skatt
tog skarpa tungan hans ej miste
i omdömen om ditt och datt.
De tyckte om att konversera
och hos varandra frekventera
så det var inget konstigt med
att in på gårdsplanen han skred.
Han sa godmorgon, som förväntat,
men avbröt strax med flin i blick
och så Onegin brevet fick,
det som poeten hade präntat.
Onegin så till fönstret gick
där han det ostört läsa fick.

Det är inte alltid lätt att skilja personerna åt i den här strofen, eftersom Onegin men inte Zaretskij nämns vid namn och eftersom ”han”, ”hans” etc. (Он… в нем, Он с ним, его увидел он, etc.) skulle kunna syfta på bäggedera. Både Jensen och Johansson har valt att tydliggöra genom att explicit namnge Zaretskij. Jag har efter moget övervägande följt originalet.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:7

Иль помириться их заставить,
Дабы позавтракать втроем,
И после тайно обесславить
Веселой шуткою, враньем.
Sed alia tempora! Удалость
(Как сон любви, другая шалость)
Проходит с юностью живой.
Как я сказал, Зарецкий мой,
Под сень черемух и акаций
От бурь укрывшись наконец,
Живет, как истинный мудрец,
Капусту садит, как Гораций,
Разводит уток и гусей
И учит азбуке детей.
men övertala dem att backa
och äta frukost alla tre,
fast bakom deras ryggar snacka,
med skämt och skvaller sig bete.
Sed alia tempora! De djärva
(vars kärleksdrömmar kan fördärva)
ska växa upp och tänka om.
Zaretskij är en sådan, som
nu häggens skugga högt värderar,
vid sin akacia är han vis,
i skydd från forna stormars kris,
och likt Horatius kål planterar;
han gäss och ankors foder bär
och alfabetet barnen lär.

Den latinska sentensen betyder ”men nu är det andra tider”.

Quintus Horatius Flaccus var en romersk poet som bland annat prisade det enkla livet på landet.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | 2 kommentarer

VI:6

Бывало, он трунил забавно,
Умел морочить дурака
И умного дурачить славно,
Иль явно, иль исподтишка,
Хоть и ему иные штуки
Не проходили без науки,
Хоть иногда и сам впросак
Он попадался, как простак.
Умел он весело поспорить,
Остро и тупо отвечать,
Порой расчетливо смолчать,
Порой расчетливо повздорить,
Друзей поссорить молодых
И на барьер поставить их,
Ja förr han kunde gyckla roligt,
dupera narrarna så smart
och med den äran narras troligt,
än uti smyg, än uppenbart,
fast vissa skämt, de slog tillbaka
och själv på hyss han då fick smaka,
så han blev den vars strå var kort,
så han blev den som gjordes bort.
Han kunde skämtsamt diskutera,
än svara mjukt, än ryta till,
i rättan tid blott tiga still,
i rättan tid sig opponera,
samt hetsa vännerna åstad
till gräl på varsin barrikad,

Den här strofen bjuder, utöver den sedvanliga rimflätan, på ett antal anaforer som översättaren kan försöka fånga: Бывало (öppnar även förra strofen), Умел, Иль, Хоть, och Порой расчетливо upprepas alla två gånger och därutöver utgör дурака/дурачить så gott som en sjätte anafor. Jag är nöjd med att lyckas spegla dem, ibland ordagrant och på rätt plats, ibland lite förändrade och med annan placering.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:5

Бывало, льстивый голос света
В нем злую храбрость выхвалял:
Он, правда, в туз из пистолета
В пяти саженях попадал,
И то сказать, что и в сраженье
Раз в настоящем упоенье
Он отличился, смело в грязь
С коня калмыцкого свалясь,
Как зюзя пьяный, и французам
Достался в плен: драгой залог!
Новейший Регул, чести бог,
Готовый вновь предаться узам,
Чтоб каждым утром у Вери
В долг осушать бутылки три.
Ja förr hans hårdhet vann sitt rykte
om iskallt mod då skvallret gick:
Hur han pistolens hane tryckte,
på äss fem famnar bort sköt prick,
hur han en gång i stridens hetta
med stridslust som ej gick att mätta
sig skilde ut som allra mest
när han ifrån kalmuckisk häst
i fyllan föll och togs till fånga
av franska trupperna, just snyggt!
Vår Regulus dock avstod flykt,
beredd att utstå dagar långa
på krita han var morgon tog
tre flaskor på Very, en krog.

Marcus Atilius Regulus var en romersk konsul och fältherre som togs till fånga av karthagerna under det första puniska kriget. Enligt traditionen ska han ha skickats till Rom som sändebud, men avstått tillfället att fly för att istället i enlighet med sitt löfte återvända och därmed gå i döden.

Det visar sig att jag delar de båda inledningsrimmen rykte/tryckte och gick/prick med Jensen. Det är ovanligt mycket för en och samma strof, låt vara att det rör sig om ordval som faller sig ganska naturligt på svenska. Johansson och Jensen delar för övrigt slutrimmet kredit/sprit, där jag har valt en annan lösning.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:4

Вперед, вперед, моя исторья!
Лицо нас новое зовет.
В пяти верстах от Красногорья,
Деревни Ленского, живет
И здравствует еще доныне
В философической пустыне
Зарецкий, некогда буян,
Картежной шайки атаман,
Глава повес, трибун трактирный,
Теперь же добрый и простой
Отец семейства холостой,
Надежный друг, помещик мирный
И даже честный человек:
Так исправляется наш век!
Berättelsen nu framåt tittar,
den på en ny person beror,
som vi vid Krasnogorje hittar,
fem verst från Lenskijs gods han bor
och frodas än i våra dagar,
en man som avskildhet behagar,
Zaretskij, ökänd för att slåss,
var kortspelsgängets chef förstås
samt skojarhövding, kung på krogen,
nu har han lämnat det som var;
är präktig, om än ogift, far,
en fridsam bonde, vänfast, trogen,
att lita på i torrt som vått:
Se där hur seklet vårt gör gott!

Jensen öppnar denna strof med originalets rim: historia (uttalat med tre stavelser) rimmas med Krasnogorja, genitivböjt precis som den ryska meningsbyggnaden kräver. Texttroheten till trots är jag skeptisk till denna lösning och är nöjd med att ha hittat ett alternativ. Möjligen tvekade Jensen också, för i den omarbetade utgåvan från 1918 finns en fotnot som upplyser om att nominativformen är Krasnogorje. Själva rimmet är dock intakt. På norska går det däremot bättre! Rytter rimmar obehindrat historie/Krasnogorje.

Rosenberg (danska) skapar ett minnesvärt rim på raderna sju och åtta genom att skjuta fram avskildheten från rad sex:

Den samme brave Eremit
Var i sin Tid en fæl Bandit,

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:3

Его нежданным появленьем,
Мгновенной нежностью очей
И странным с Ольгой поведеньем
До глубины души своей
Она проникнута; не может
Никак понять его; тревожит
Ее ревнивая тоска,
Как будто хладная рука
Ей сердце жмет, как будто бездна
Под ней чернеет и шумит…
”Погибну”, Таня говорит,
”Но гибель от него любезна.
Я не ропщу: зачем роптать?
Не может он мне счастья дать”.
Att han dök upp och vart det ledde,
hans ack så korta ömma blick,
hur han med Olga sig betedde;
allt detta djupt i själen gick
på henne, som dock inte lyckas
förstå och därför snart ska tryckas
ner i ett svartsjukt svårmodsland;
det är som om en kylig hand
om hjärtat griper och ett dunder
slår avgrundsdjupt för örat lock…
”Jag dör”, hörs Tanja säga, ”dock
för honom går jag gärna under.
Jag klagar inte: varför det?
Han kan mig inte lyckan ge.”
Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:2

Всё успокоилось: в гостиной
Храпит тяжелый Пустяков
С своей тяжелой половиной.
Гвоздин, Буянов, Петушков
И Флянов, не совсем здоровый,
На стульях улеглись в столовой,
А на полу мосье Трике,
В фуфайке, в старом колпаке.
Девицы в комнатах Татьяны
И Ольги все объяты сном.
Одна, печальна под окном
Озарена лучом Дианы,
Татьяна бедная не спит
И в поле темное глядит.
Allt lugnar sig: nu ska man sova,
Från tunga paret Pustjakov
i gästrummet hörs snarkljud dova.
Gvozdin, Bujanov, Petusjkov
och Fljanov, som mår lite illa,
på varsin stol nu ligger stilla,
man på salongsgolvet kan se
en nattmössklädd monsieur Triquet.
Och jungfrurna i flickgemaken
nu alla sömnens rike når.
Tatjana, blott, vid fönstret står,
är sorgsen, månbelyst och vaken,
på mörka fälten stirrar ut,
ack, blir det någon sömn till slut?

Strofen bjuder på ett gratisrim – Pustjakov/Petusjkov – som såväl Jensen och Johansson som jag har utnyttjat i våra översättningar till svenska. Av alla de översättningar jag har i min samling är det bara Rosenberg (danska) och Dvořák (tjeckiska) som inte alls nyttjar något namnrim här. Pavić (serbiska) rimmar istället Bujanov/Fljanov och Busch (tyska) rimmar Nichtikow/Harlikow.

Harlikow (Charlikov, med svensk transkribering) mötte vi i V:27, men vem är Nichtikow? Svaret är att Busch har valt att översätta namnet Pustjakov, som anspelar på пустой (tom), med ett motsvarande tyskt men ryskklingande namn. Vi andra översättare har i allmänhet, med Jensens ord,

låtit de ryska namnen kvarstå, ehuru motsvarande namnbildningar i svenskan utan svårighet skulle hafva kunnat uppletas.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:1

Заметив, что Владимир скрылся,
Онегин, скукой вновь гоним,
Близ Ольги в думу погрузился,
Довольный мщением своим.
За ним и Оленька зевала,
Глазами Ленского искала,
И бесконечный котильон
Ее томил, как тяжкий сон.
Но кончен он. Идут за ужин.
Постели стелют; для гостей
Ночлег отводят от сеней
До самой девичьи. Всем нужен
Покойный сон. Онегин мой
Один уехал спать домой.
Onegin såg Vladimir sticka
och var snart uttråkad igen;
blev tankfull där hos Lenskijs flicka,
förnöjd med hämnden på sin vän.
En gäspning Olgas läppar krökte,
med blicken hon sin Lenskij sökte,
nyss njöt hon av sin kotiljong;
nu var den mardrömsaktigt lång.
Så är den slut. Nu kvällsmat lockar!
Och gästerna ska sängplats få:
från hall till jungfrukammarvrå
man bäddar, ty nu sömnen pockar
på alla. Min Onegin blott
har för att sova hemma gått.

Det visar sig att jag delar rimmet kotiljong/lång med både Jensen och Johansson samt, sånär som på tempus, krökte/sökte med Johansson (kröker/söker).

Publicerat i Kapitel VI | Lämna en kommentar

V:45

Но ей нельзя. Нельзя? Но что же?
Да Ольга слово уж дала
Онегину. О боже, боже!
Что слышит он? Она могла…
Возможно ль? Чуть лишь из пеленок,
Кокетка, ветреный ребенок!
Уж хитрость ведает она,
Уж изменять научена!
Не в силах Ленской снесть удара;
Проказы женские кляня,
Выходит, требует коня
И скачет. Пистолетов пара,
Две пули — больше ничего —
Вдруг разрешат судьбу его.
Men nej. Men nej? Ska Olga dilla?
Nej, hon har dansen lovat bort
just till Onegin. Illa, illa!
Vafalls? Är hon av sådan sort?
Kan hon, fast bara barnet, svika?
Tror hon kokett det kvittar lika?
Hon redan lurar lätt en man,
hon redan nu förråda kan!
Det slaget kan ej Lenskij bära;
åt kvinnans alla spratt han svär,
går ut och hästen sin begär
och rider hem. Snart nog hans ära
ska prövas med pistoler två –
två skott hans öde avgör då.

Så avslutas det femte kapitlet olycksbådande – duellen nalkas.

Rimmet bära/ära faller sig naturligt på svenska och jag delar det med Johansson. Faktum är att vi delar hela rad nio, som är en mycket rättfram översättning.

Den här strofen rymmer utöver det vanliga versmåttet några kluriga upprepningar: нельзя på rad ett, боже i slutet av rad tre och уж i början av raderna sju och åtta. Jag har återspeglat dem efter bästa förmåga.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:44

Буянов, братец мой задорный,
К герою нашему подвел
Татьяну с Ольгою; проворно
Онегин с Ольгою пошел;
Ведет ее, скользя небрежно,
И наклонясь ей шепчет нежно
Какой-то пошлый мадригал,
И руку жмет — и запылал
В ее лице самолюбивом
Румянец ярче. Ленской мой
Всё видел: вспыхнул, сам не свой;
В негодовании ревнивом
Поэт конца мазурки ждет
И в котильон ее зовет.
Kusin Bujanov, oförvägen,
för systrarna till hjälten vår;
Onegin, långt ifrån förlägen,
med Olga raskt i dansen går;
hon låter honom vårdslöst föra
och viska ömt i hennes öra
en dikt av tveksam kvalité,
han trycker hennes hand och se –
till lags hon rodnar då generat.
Allt detta har min Lenskij sett
och så förlorat sans och vett;
poeten väntar indignerat
på kotiljongen – nästa dans;
mazurkans slut ska bli hans chans.

Dansen kotiljong var populär på 1700-talet men utkonkurrerades successivt under 1800-talet av den besläktade kadriljen.

Det visar sig att jag delar rimmet sett/vett med Johansson.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar