VII:11

Мой бедный Ленской! за могилой
В пределах вечности глухой
Смутился ли, певец унылый,
Измены вестью роковой,
Или над Летой усыпленный
Поэт, бесчувствием блаженный,
Уж не смущается ничем,
И мир ему закрыт и нем?..
Так! равнодушное забвенье
За гробом ожидает нас.
Врагов, друзей, любовниц глас
Вдруг молкнет. Про одно именье
Наследников сердитый хор
Заводит непристойный спор.
Min stackars Lenskij! Grymma öde
att nås av detta svekbesked!
Kanhända att det för min döde
poet i stumma graven sved?
Fast är det en välsignad gåva
att fri från känslorna få sova?
Är yttervärlden stängd och stum
för skalden under Lethes skum?
Så är det! Opåverkad glömska
det är vad graven bjuder på.
Ej vän, ej fiende förmår dig nå,
din älsklings röst blir tyst. Blott lömska
och arga arvingar man hör
som stämmor i en oren kör.

Lethe är i den grekiska mytologin den sista av fem floder i dödsriket Hades. När de döda dricker ur den glömmer de sina jordeliv.

Det visar sig att jag delar rimmet glömska/lömska med Jensen.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:10

Мой бедный Ленской! изнывая,
Не долго плакала она.
Увы! невеста молодая
Своей печали неверна.
Другой увлек ее вниманье,
Другой успел ее страданье
Любовной лестью усыпить,
Улан умел ее пленить,
Улан любим ее душою…
И вот уж с ним пред алтарем
Она стыдливо под венцом
Стоит с поникшей головою,
С огнем в потупленных очах,
С улыбкой легкой на устах.
Min stackars Lenskij! Hon förmådde
ej sörja honom länge nog.
Ack ve! Den unga fästmön nådde
dithän att hon sin sorg bedrog.
En annan rörde hennes hjärta,
en annan sövde hennes smärta
med insmickrande kärleksspratt;
ulanen har fått henne fatt,
ulanen har hon blivit kär i…
Till altaret de redan går
och under brudkronan hon står,
begrundar blygt den stund hon är i,
med nacken sedesamt böjd ner,
med eld i blicken när hon ler.

Liksom i den föregående strofen finns här ytterligare struktur utöver den ordinarie rimflätan. Dels ulan-anaforen (raderna åtta och nio) och med-anaforen (raderna tretton och fjorton), dels de fantastiska raderna fem och sex, med inledande anafor, avslutande kvinnligt rim och däremellan ytterligare rim och assonans. Det är egentligen bara två av nio stavelser som skiljer raderna åt! Jag är nöjd med att ha funnit en mycket snarlik struktur på svenska. Dussinrimmet hjärta/smärta bjuder jag på.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:7

На ветви сосны преклоненной,
Бывало, ранний ветерок
Над этой урною смиренной
Качал таинственный венок.
Бывало, в поздние досуги
Сюда ходили две подруги.
И на могиле при луне,
Обнявшись, плакали оне.
Но ныне… памятник унылый
Забыт. К нему привычный след
Заглох. Венка на ветви нет;
Один, под ним, седой и хилый
Пастух по-прежнему поет
И обувь бедную плетет.
En kvist i tallen kunde svänga
om morgonbrisen i den slet.
Där brukade en lövkrans hänga
som gravprydnad i hemlighet.
Två flickor brukade försöka
vid arbetsdagens slut besöka
den graven för att sörja där
tillsammans under månens sfär.
Men nu har graven utav alla
glömts bort; i gräs den stig som fanns
gömts bort och kvisten saknar krans;
som förr blott herden hörs där tralla
när klen och grå han där tar rast
och flätar sina skor av bast.

Strofen rymmer utöver den vanliga rimflätan ytterligare struktur. För det första anaforen бывало på raderna två och fem som jag har speglat genom att upprepa ordet brukade. För det andra enjambemangen där assonansen забыт/заглох inleder varsin rad. Jag är nöjd med att ha lyckats återge detta genom glömts bort/gömts bort och dessutom ha fångat allitterationen венка/ветви med kvisten/krans.

Det visar sig att jag (nästan) delar rimmet svänga/hänga med Jensen, som har hänger/svänger i 1889 års version och hängdes/svängdes i den omarbetade från 1918. Även rast/bast används av Jensen, som liksom jag därmed refererar tillbaka till VI:41, den strof där basten faktiskt nämns explicit.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:6

Меж гор, лежащих полукругом,
Пойдем туда, где ручеек
Виясь бежит зеленым лугом
К реке сквозь липовый лесок.
Там соловей, весны любовник,
Всю ночь поет; цветет шиповник,
И слышен говор ключевой, —
Там виден камень гробовой
В тени двух сосен устарелых.
Пришельцу надпись говорит:
«Владимир Ленской здесь лежит,
Погибший рано смертью смелых,
В такой-то год, таких-то лет.
Покойся, юноша-поэт!»
Halvt omgärdad av berg vi finner
den bäck som vi beger oss till
som genom lindängsgrönskan rinner
och slingrande mot floden vill.
Var vår hörs näktergal om natten
och törnros gror vid detta vatten
som ur sin källa porlar ner –
och det är där man graven ser
i skuggan av två gamla tallar.
För främlingen står skrivet där:
”Vladimir Lenskij vilar här.
För tidigt död. Man mod det kallar.
Så årens mått av utmätt tid.
Finn här, du unga skald, din frid!”

Det visar sig att jag delar rimmet tid/frid med Johansson.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:5

И вы, читатель благосклонный,
В своей коляске выписной
Оставьте град неугомонный,
Где веселились вы зимой;
С моею музой своенравной
Пойдемте слушать шум дубравный
Над безыменною рекой
В деревне, где Евгений мой,
Отшельник праздный и унылый,
Еще недавно жил зимой
В соседстве Тани молодой,
Моей мечтательницы милой;
Но где его теперь уж нет…
Где грустный он оставил след.
Och ni som tjusat vänder bladen,
i utskriven kalesch nu far
från vinternöjena i staden
vars rastlöshet ni lämnar kvar;
följ med min infallsrika musa,
ja kom, hör ekskogarna susa,
vid floden utan namn se in
mot trakten där Jevgenij min
om vintern fordom stod att finna;
en ensling, overksam och trist
som ännu inte Tanja mist,
min kära unga drömmarinna;
han saknas sedan många år
och kvar finns bara hemska spår.

Rimmet musa/susa ligger nära till hands på nordiska språk; det visar sig att jag delar det med både Rosenberg och Rytter.

Kaleschen, коляска på ryska, är en vagn dragen av hästar med två passagerarsäten vända mot varandra. Etymologin pekar via franskan mot det slaviska ordet för hjul.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:4

Вот время: добрые ленивцы,
Эпикурейцы-мудрецы,
Вы, равнодушные счастливцы,
Вы, школы Лёвшина птенцы,
Вы, деревенские Приамы,
И вы, чувствительные дамы,
Весна в деревню вас зовет,
Пора тепла, цветов, работ,
Пора гуляний вдохновенных
И соблазнительных ночей.
В поля, друзья! скорей, скорей,
В каретах, тяжко нагруженных,
На долгих иль на почтовых
Тянитесь из застав градских.
Men nu, ni som på allting skjuter;
epikuréer, vise män,
som likgiltigt av livet njuter,
som följer Ljovsjins läror än;
ni alla Priamos på bygden,
ni damer känsliga för dygden,
ni kallas nu av våren hit
till landets värme, blomning, flit;
till fester i det fria hasta,
kom inspireras, natten lång.
Mot ängarna! Med språng, med språng!
Kör vagnar fram och börja lasta,
med spann vi äger eller hyr
vi bort från stadens tullar flyr.

Vasilij Ljovsjin var en skriftställare, känd för verk om lantbrukets ekonomi. Priamos, mytologisk kung av Troja under kriget som till slut förintade staden, var far till hela femtio söner och lika många döttrar. (Sonen Paris, tillsammans med Hektor och Kassandra de mest kända i syskonskaran, omnämns i V:39.) Pusjkin anspelar på detta vis på barnrika ryska godsägarfamiljer.

Strofen rymmer utöver den vanliga strukturen också gott om anaforer (вы, пора, скорей). Jag är nöjd med att ha lyckats efterlikna, om än inte helt spegla, dem.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | 1 kommentar

VII:3

Или, не радуясь возврату
Погибших осенью листов,
Мы помним горькую утрату,
Внимая новый шум лесов;
Или с природой оживленной
Сближаем думою смущенной
Мы увяданье наших лет,
Которым возрожденья нет?
Быть может, в мысли к нам приходит
Средь поэтического сна
Иная, старая весна
И в трепет сердце нам приводит
Мечтой о дальней стороне,
О чудной ночи, о луне…
Men kanske blir vi inte glada
när döda löv väcks upp på nytt;
vi hör i lövens sus en skada,
minns sorger från den tid som flytt?
Men kanske, när naturen vaknar,
väcks tankarna på vad vi saknar;
vad hände med vår ungdoms vår,
de år vi aldrig återfår?
Och kanske väcks då andra tankar,
bland allt poetiskt som vi drömt;
en annan vår vi aldrig glömt
vi minns och våra hjärtan bankar
vid drömmen om ett fjärran stans,
där trolska månskensnätter fanns…

Anaforen или fortsätter från förra strofen – jag speglar den så gott det går.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:2

Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна! пора любви!
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови!
С каким тяжелым умиленьем
Я наслаждаюсь дуновеньем
В лицо мне веющей весны
На лоне сельской тишины!
Или мне чуждо наслажденье,
И всё, что радует, живит,
Всё, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье
На душу мертвую давно,
И всё ей кажется темно?
Jag grips av sorg var gång jag ser dig,
ack vår, ack vår! Du kärlekstid!
Som ändå tyngd av vemod ter dig
och aldrig ger mig sinnesfrid!
Med tungsinne jag känner vinden
om våren smeka mig om kinden
i hembygdsortens enkla bo
i stilla tysthet, lugn och ro!
Men kanske har jag svårt att njuta
så allt som liv och glädje vill
och all triumf som glimmar till
blir tråkigheter att förskjuta?
Ser den vars själ har hädan gått
för länge sedan allt i grått?
Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:1

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.
Nu jagas snön från bergens toppar
när solens strålar värmer mer;
en vårflod strömmar, far och hoppar
och blöter fält och dalar ner.
Naturen årets gryning möter,
den ler och morgonstöket sköter;
så glittrar himlen blå igen
och skogen, genomskinlig än,
blir snart så grön som man kan önska.
Ur vaxcellen har biet flytt
att samla fältens skatt på nytt.
Väl torr kan dalen börja grönska;
nu råmar boskap och man hör
i natten näktergalars kör.

Sjunde kapitlet inleds på ett för årstiden passande sätt!

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VI:46

Дай оглянусь. Простите ж, сени,
Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души.
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья!
Jag tar farväl av det förgångna
där mina dagar flöt förbi
av sus och dus och känslor fångna;
ett hägn av tankfullt drömmeri.
Men må du ungdom inspirera
mig till att fortsatt fantisera,
väck upp mitt hjärta, låt det slå,
kom flygande hit till min vrå,
må aldrig skaldens själ förstockas,
förhärdas och bli bitter, trist
och sedan hård som sten till sist
av dödande berusning lockas
just till den värld som jag och ni
på bråddjupt vatten badar i.

Det visar sig att jag delar slutrimmen trist/sist och ni/i med Johansson.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar