VI:2

Всё успокоилось: в гостиной
Храпит тяжелый Пустяков
С своей тяжелой половиной.
Гвоздин, Буянов, Петушков
И Флянов, не совсем здоровый,
На стульях улеглись в столовой,
А на полу мосье Трике,
В фуфайке, в старом колпаке.
Девицы в комнатах Татьяны
И Ольги все объяты сном.
Одна, печальна под окном
Озарена лучом Дианы,
Татьяна бедная не спит
И в поле темное глядит.
Allt lugnar sig: nu ska man sova,
Från tunga paret Pustjakov
i gästrummet hörs snarkljud dova.
Gvozdin, Bujanov, Petusjkov
och Fljanov, som mår lite illa,
på varsin stol nu ligger stilla,
man på salongsgolvet kan se
en nattmössklädd monsieur Triquet.
Och jungfrurna i flickgemaken
nu alla sömnens rike når.
Tatjana, blott, vid fönstret står,
är sorgsen, månbelyst och vaken,
på mörka fälten stirrar ut,
ack, blir det någon sömn till slut?

Strofen bjuder på ett gratisrim – Pustjakov/Petusjkov – som såväl Jensen och Johansson som jag har utnyttjat i våra översättningar till svenska. Av alla de översättningar jag har i min samling är det bara Rosenberg (danska) och Dvořák (tjeckiska) som inte alls nyttjar något namnrim här. Pavić (serbiska) rimmar istället Bujanov/Fljanov och Busch (tyska) rimmar Nichtikow/Harlikow.

Harlikow (Charlikov, med svensk transkribering) mötte vi i V:27, men vem är Nichtikow? Svaret är att Busch har valt att översätta namnet Pustjakov, som anspelar på пустой (tom), med ett motsvarande tyskt men ryskklingande namn. Vi andra översättare har i allmänhet, med Jensens ord,

låtit de ryska namnen kvarstå, ehuru motsvarande namnbildningar i svenskan utan svårighet skulle hafva kunnat uppletas.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:1

Заметив, что Владимир скрылся,
Онегин, скукой вновь гоним,
Близ Ольги в думу погрузился,
Довольный мщением своим.
За ним и Оленька зевала,
Глазами Ленского искала,
И бесконечный котильон
Ее томил, как тяжкий сон.
Но кончен он. Идут за ужин.
Постели стелют; для гостей
Ночлег отводят от сеней
До самой девичьи. Всем нужен
Покойный сон. Онегин мой
Один уехал спать домой.
Onegin såg Vladimir sticka
och var snart uttråkad igen;
blev tankfull där hos Lenskijs flicka,
förnöjd med hämnden på sin vän.
En gäspning Olgas läppar krökte,
med blicken hon sin Lenskij sökte,
nyss njöt hon av sin kotiljong;
nu var den mardrömsaktigt lång.
Så är den slut. Nu kvällsmat lockar!
Och gästerna ska sängplats få:
från hall till jungfrukammarvrå
man bäddar, ty nu sömnen pockar
på alla. Min Onegin blott
har för att sova hemma gått.

Det visar sig att jag delar rimmet kotiljong/lång med både Jensen och Johansson samt, sånär som på tempus, krökte/sökte med Johansson (kröker/söker).

Publicerat i Kapitel VI | Lämna en kommentar

V:45

Но ей нельзя. Нельзя? Но что же?
Да Ольга слово уж дала
Онегину. О боже, боже!
Что слышит он? Она могла…
Возможно ль? Чуть лишь из пеленок,
Кокетка, ветреный ребенок!
Уж хитрость ведает она,
Уж изменять научена!
Не в силах Ленской снесть удара;
Проказы женские кляня,
Выходит, требует коня
И скачет. Пистолетов пара,
Две пули — больше ничего —
Вдруг разрешат судьбу его.
Men nej. Men nej? Ska Olga dilla?
Nej, hon har dansen lovat bort
just till Onegin. Illa, illa!
Vafalls? Är hon av sådan sort?
Kan hon, fast bara barnet, svika?
Tror hon kokett det kvittar lika?
Hon redan lurar lätt en man,
hon redan nu förråda kan!
Det slaget kan ej Lenskij bära;
åt kvinnans alla spratt han svär,
går ut och hästen sin begär
och rider hem. Snart nog hans ära
ska prövas med pistoler två –
två skott hans öde avgör då.

Så avslutas det femte kapitlet olycksbådande – duellen nalkas.

Rimmet bära/ära faller sig naturligt på svenska och jag delar det med Johansson. Faktum är att vi delar hela rad nio, som är en mycket rättfram översättning.

Den här strofen rymmer utöver det vanliga versmåttet några kluriga upprepningar: нельзя på rad ett, боже i slutet av rad tre och уж i början av raderna sju och åtta. Jag har återspeglat dem efter bästa förmåga.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:44

Буянов, братец мой задорный,
К герою нашему подвел
Татьяну с Ольгою; проворно
Онегин с Ольгою пошел;
Ведет ее, скользя небрежно,
И наклонясь ей шепчет нежно
Какой-то пошлый мадригал,
И руку жмет — и запылал
В ее лице самолюбивом
Румянец ярче. Ленской мой
Всё видел: вспыхнул, сам не свой;
В негодовании ревнивом
Поэт конца мазурки ждет
И в котильон ее зовет.
Kusin Bujanov, oförvägen,
för systrarna till hjälten vår;
Onegin, långt ifrån förlägen,
med Olga raskt i dansen går;
hon låter honom vårdslöst föra
och viska ömt i hennes öra
en dikt av tveksam kvalité,
han trycker hennes hand och se –
till lags hon rodnar då generat.
Allt detta har min Lenskij sett
och så förlorat sans och vett;
poeten väntar indignerat
på kotiljongen – nästa dans;
mazurkans slut ska bli hans chans.

Dansen kotiljong var populär på 1700-talet men utkonkurrerades successivt under 1800-talet av den besläktade kadriljen.

Det visar sig att jag delar rimmet sett/vett med Johansson.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:42

Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром,
В огромной зале всё дрожало,
Паркет трещал под каблуком,
Тряслися, дребезжали рамы;
Теперь не то: и мы, как дамы,
Скользим по лаковым доскам.
Но в городах, по деревням
Еще мазурка сохранила
Первоначальные красы:
Припрыжки, каблуки, усы
Всё те же: их не изменила
Лихая мода, наш тиран,
Недуг новейших россиян.
Mazurkan har nu börjat ljuda.
Ja förr, så fort mazurkan lät,
en hel stor sal kom snart att sjuda
då klackar slet parketten slät
och fönstren skalv i sina bågar,
men numer vi likt damer vågar
blott glida mjukt på vår parkett.
På landet dock, där har man vett
och har mazurkan så bevarat:
med språng, mustasch och klack en dans
behåller ju sin elegans.
Allt är som förr: man har försvarat
sig väl mot modets tyranni
som dagens ryssar fångats i.
Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:41

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный;
Чета мелькает за четой.
К минуте мщенья приближаясь,
Онегин, втайне усмехаясь,
Подходит к Ольге. Быстро с ней
Вертится около гостей,
Потом на стул ее сажает,
Заводит речь о том, о сем;
Спустя минуты две потом
Вновь с нею вальс он продолжает;
Все в изумленье. Ленский сам
Не верит собственным глазам.
Rätt enformigt, ibland från vettet;
så ungdomsliv sig ofta ter:
Nu virvlar valsen på det sättet,
man par om par i virveln ser.
När hämndens timma snart är inne
Onegin ler i stilla sinne,
till Olga går, om dansen ber
och snurrar så att alla ser;
han henne mot en stol så hastar,
de pratar två minuter kort
om ditt och datt men går strax bort
och sig i valsen åter kastar.
Nu undrar alla vad som sker
och Lenskij tror ej vad han ser.

Det visar sig att jag delar rimmet inne/sinne med såväl Jensen som Johansson: det är tydligen ett rim som kommer naturligt på svenska.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:40

В начале моего романа
(Смотрите первую тетрадь)
Хотелось вроде мне Альбана
Бал петербургский описать;
Но, развлечен пустым мечтаньем,
Я занялся воспоминаньем
О ножках мне знакомых дам.
По вашим узеньким следам,
О ножки, полно заблуждаться!
С изменой юности моей
Пора мне сделаться умней,
В делах и в слоге поправляться,
И эту пятую тетрадь
От отступлений очищать.
I bokens början jag försökte
att skildra på Albanis sätt
en Petersburgsbal jag besökte
(ja, titta i kapitel ett).
Men drömsk och ganska tom till sinnes
istället drog jag mig till minnes
de kvinnors fötter, knän och lår
jag känt, men era villospår
ska mig ej längre få förleda!
Min ungdoms misstag sonar jag
ty jag är klokare idag.
I ord och handling gör jag reda;
kapitel fem jag städat har
nu finns ej minsta felsteg kvar.

Francesco Albani (1578-1660) var en italiensk målare, känd för mytologiska motiv.

Balskildringen påbörjas i I:27, men avbryts mycket riktigt i I:30 av den lovsång till kvinnans fötter och ben som avslutas först i I:34.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:39

Но чай несут: девицы чинно
Едва за блюдечки взялись,
Вдруг из-за двери в зале длинной
Фагот и флейта раздались.
Обрадован музыки громом,
Оставя чашку чаю с ромом,
Парис окружных городков,
Подходит к Ольге Петушков,
К Татьяне Ленский; Харликову,
Невесту переспелых лет,
Берет тамбовский мой поэт,
Умчал Буянов Пустякову,
И в залу высыпали все,
И бал блестит во всей красе.
Men knappt man teet hunnit bjuda
och fromma fröknar faten fått,
bak salsdörren musik hör ljuda
med ton av flöjt och av fagott.
Då gladd utav musikens åska
flyr Petusjkov sin kopp med brådska
och bygdens Paris likt en tupp
istället bjuder Olga upp,
Tatjana bjuds av Lenskij medan
till Charlikova, gamla mön,
Tambovskalden står först i kön,
Bujanov Pustjakova redan
har greppat; balen i rask takt
nu fyller salen med sin prakt.

Rimmet bjuda/ljuda ligger nära till hands – Johansson har det också, fast i presens.

Precis som Jensen tycker jag att det är oemotståndligt att kalla Petusjkov för tupp, rimmat på bjuda upp, eftersom hans namn bygger på det ryska ordet för tupp: петух.

Notera att det är den mytologiske Paris, med betoning på första stavelsen, som Pusjkin jämför Petusjkov med. På ryska är distinktionen i skrift tydligare, eftersom huvudstaden heter Париж och trojanen Парис.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:36

Уж восемь робертов сыграли
Герои виста; восемь раз
Они места переменяли;
И чай несут. Люблю я час
Определять обедом, чаем
И ужином. Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок — верный наш брегет;
И к стате я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир!
I whist de åtta rubbers hunnit
och var gång ändrat hur de satt.
Ja, här vi whistens hjältar funnit.
Nu blir det te! Jag gillar att
med tebjudning, med middagsfriden
och med supén ha koll på tiden.
På landet tiden ingen stör:
vi magen till vår klocka gör;
på tal om det jag nu noterar
här parentetiskt att min dikt
åt mat och dryck ger samma vikt
och fester lika högt värderar
som du, Homeros, gudasänd
som trettio sekler varit känd!

Rubber i whist är bäst av tre partier.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:35

Гремят отдвинутые стулья;
Толпа в гостиную валит:
Так пчел из лакомого улья
На ниву шумный рой летит.
Довольный праздничным обедом
Сосед сопит перед соседом;
Подсели дамы к камельку;
Девицы шепчут в уголку;
Столы зеленые раскрыты:
Зовут задорных игроков
Бостон и ломбер стариков,
И вист, доныне знаменитый,
Однообразная семья,
Все жадной скуки сыновья.
Nu hör man stolarna som skramlar,
folk väller i salongen in:
Precis som bisvärmen sig samlar
och surrar bort från kupan sin.
Då efter maten alla myser
och granne intill granne fnyser;
vid brasan damerna sig för;
vart hörn nu fröknar viska hör;
de gröna borden redan pockar
på övermodet hos en del
med boston- eller lomberspel
och whist som numer flera lockar;
de är ju spel av samma stam
som tråk och girighet fött fram.

Boston, lomber och whist är naturligtvis alla kortspel.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar