V:36

Уж восемь робертов сыграли
Герои виста; восемь раз
Они места переменяли;
И чай несут. Люблю я час
Определять обедом, чаем
И ужином. Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок — верный наш брегет;
И к стате я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир!
I whist de åtta rubbers hunnit
och var gång ändrat hur de satt.
Ja, här vi whistens hjältar funnit.
Nu blir det te! Jag gillar att
med tebjudning, med middagsfriden
och med supén ha koll på tiden.
På landet tiden ingen stör:
vi magen till vår klocka gör;
på tal om det jag nu noterar
här parentetiskt att min dikt
åt mat och dryck ger samma vikt
och fester lika högt värderar
som du, Homeros, gudasänd
som trettio sekler varit känd!

Rubber i whist är bäst av tre partier.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:35

Гремят отдвинутые стулья;
Толпа в гостиную валит:
Так пчел из лакомого улья
На ниву шумный рой летит.
Довольный праздничным обедом
Сосед сопит перед соседом;
Подсели дамы к камельку;
Девицы шепчут в уголку;
Столы зеленые раскрыты:
Зовут задорных игроков
Бостон и ломбер стариков,
И вист, доныне знаменитый,
Однообразная семья,
Все жадной скуки сыновья.
Nu hör man stolarna som skramlar,
folk väller i salongen in:
Precis som bisvärmen sig samlar
och surrar bort från kupan sin.
Då efter maten alla myser
och granne intill granne fnyser;
vid brasan damerna sig för;
vart hörn nu fröknar viska hör;
de gröna borden redan pockar
på övermodet hos en del
med boston- eller lomberspel
och whist som numer flera lockar;
de är ju spel av samma stam
som tråk och girighet fött fram.

Boston, lomber och whist är naturligtvis alla kortspel.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:34

Пошли приветы, поздравленья;
Татьяна всех благодарит.
Когда же дело до Евгенья
Дошло, то девы томный вид,
Ее смущение, усталость
В его душе родили жалость:
Он молча поклонился ей,
Но как-то взор его очей
Был чудно нежен. Оттого ли,
Что он и вправду тронут был,
Иль он, кокетствуя, шалил,
Невольно ль иль из доброй воли,
Но взор сей нежность изъявил:
Он сердце Тани оживил.
Hon önskas välgång och det bästa;
Tatjana tackar och står i.
Men när det blev Jevgenij nästa
han leda såg, melankoli
och trötthet i hur hon sig förde
som honom uti själen rörde:
mol tyst han henne gav en nick
men något ömt han fick i blick.
Förunderligt. Men vem kan skilja
på om på riktigt han var vek
från om kokett han drev en lek,
på ofrivilligt från fri vilja?
Men något ömt han fick i blick
och nytt liv Tanjas hjärta fick.

Detta är en vacker strof och jag är nöjd med min översättning. Raderna åtta och tretton är inte identiska i original, men взор … нежен (8/9) genljuder i взор сей нежность (13), så upprepningen finns där.

Det visar sig att jag delar rimmet vek/lek med Johansson och blick/fick med både Jensen och Rosenberg:

Naa, ligegodt, — ved dette Blik
Nyt Liv Tatjanas Hjerte fik.

Den fråga som ställs på raderna nio till tolv är tänkvärd. Vet inte författaren själv vad hans huvudperson tänker? Vi tänker oss normalt att författaren inte bara vet utan allsmäktigt bestämmer: säger Pusjkin att Onegin var vek så är han vek; säger Pusjkin att Onegin drev en lek så driver han en lek. Men Pusjkin säger att han inte vet (mer implicit i original, något mer explicit i min översättning). Så vem kan skilja det ena från det andra? Inte översättaren i alla fall.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:33

Освободясь от пробки влажной,
Бутылка хлопнула; вино
Шипит; и вот с осанкой важной,
Куплетом мучимый давно,
Трике встает; пред ним собранье
Хранит глубокое молчанье.
Татьяна чуть жива; Трике,
К ней обратясь с листком в руке,
Запел, фальшивя. Плески, клики
Его приветствуют. Она
Певцу присесть принуждена;
Поэт же скромный, хоть великий,
Ее здоровье первый пьет
И ей куплет передает.
Ur flaskan korken dras; det smäller
och porlar av befriat vin.
Med rampfeber Triquet då ställer
sig upp och antar viktig min.
Nu ska han sin kuplettsång göra.
Man tystnar. Vad ska de få höra?
Triquet, med manus, henne ser.
Tatjana vill blott sjunka ner.
Han sjunger och fast falskt det ljuder
man applåderar. Det är bäst
att niga. Skalden är modest
och gör vad hövligheten bjuder;
han om en skål för henne ber
och så kupletten henne ger.

Det visar sig att jag delar rimmet smäller/ställer med Johansson.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:32

Конечно, не один Евгений
Смятенье Тани видеть мог;
Но целью взоров и суждений
В то время жирный был пирог
(К несчастию, пересоленный)
Да вот в бутылке засмоленной,
Между жарким и блан-манже,
Цимлянское несут уже;
За ним строй рюмок узких, длинных,
Подобно талии твоей,
Зизи, кристалл души моей,
Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивый фиял,
Ты, от кого я пьян бывал!
Nu var det ej Jevgenij bara
som Tanjas kval och oro såg;
men mångas blickar tycktes vara
mer fästa vid en stor pirog
(tyvärr mer saltad än man orkar).
Tsimljansk-champagne inunder korkar
som hartsats kan man redan se
bland varmrätter och blancmangé,
med höga slanka glas som riktar
min tanke mot din midjas fall,
Zizi, ack du min själs kristall!
Jag oskuldsfullt om detta diktar;
du kärlekskärl som lockar mig
och var gång blev jag full på dig!

Det visar sig att jag delar rimmet såg/pirog med Johansson – ett ganska intuitivt rim på modern svenska. Vid förra sekelskiftet var ordet emellertid inte lika etablerat i svenskan, så Jensen rimmar ej/pastej och förklarar i en not att den ”läckra ryska fisk- eller köttpastejen” kallas pirog.

Tsimljansk-champagnen är en sorts vin som sedan gammalt produceras kring Tsimljansk vid floden Don i södra Ryssland. Ryska Wikipedia noterar att det nämns flera gånger i Jevgenij Onegin.

Blancmangé är en efterrätt.

Den Zizi som tilltalas är Jevpraksia Nikolajevna Wulf (sedermera gift Vrevskaja), dotter till en av Pusjkins grannar under exilen 1824-1826. Hofstadter skriver i en not: ”Pushkin courted nearly every female in the family, but Zizi perhaps most ardently, when she was twenty or so.”

Det ryska ordet фиял (och dess stavning) beredde mig först visst huvudbry, men visar sig vara ett litet dryckeskärl i glas. Samma ord av grekiskt ursprung finns på engelska som vial, faktiskt även stundom stavat phial.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:31

Траги-нервических явлений,
Девичьих обмороков, слез
Давно терпеть не мог Евгений:
Довольно их он перенес.
Чудак, попав на пир огромный,
Уж был сердит. Но, девы томной
Заметя трепетный порыв,
С досады взоры опустив,
Надулся он и, негодуя,
Поклялся Ленского взбесить
И уж порядком отомстить.
Теперь, заране торжествуя,
Он стал чертить в душе своей
Каррикатуры всех гостей.
Med tårar, svimningar och dramer
Jevgenij stod ej längre ut
och på neurotiskt lagda damer
han hade tröttnat nu till slut.
Av festen redan rätt förtretad
han blev av hennes skälvning retad;
av sådant trånsjukt känslosvall
blev blicken hans förtörnat kall
och ogin, sur och uppblåst sedan
han svor att Lenskij reta upp
och hämnas genom denna kupp.
Därnäst, med segervittring redan,
snart för sin inre blick som bäst
han karikerade var gäst.

Den som till äventyrs behöver påminnas om Onegins karaktärsbrister får en hel provkarta i denna strof.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:30

Сажают прямо против Тани,
И, утренней луны бледней
И трепетней гонимой лани,
Она темнеющих очей
Не подымает: пышет бурно
В ней страстный жар; ей душно, дурно;
Она приветствий двух друзей
Не слышит, слезы из очей
Хотят уж капать; уж готова
Бедняжка в обморок упасть;
Но воля и рассудка власть
Превозмогли. Она два слова
Сквозь зубы молвила тишком
И усидела за столом.
De mittemot Tatjana sitter;
hon darrar som en jagad hind,
hon ej ens lyfta blicken gitter,
likt morgonmånen blek om kind
fast alla hennes känslor lågar
och kvalmig svindel henne plågar.
De hälsar, men det hör hon ej
och tårar börjar samla sig
i ögonvrårna. Stackars liten!
Hon glider mot en svimning ner
men viljestyrkan orkar mer
och så hon lyckas, sammanbiten,
att finna och få fram två ord
och sitta kvar vid deras bord.

Det visar sig att jag delar slutrimmet ord/bord med Johansson. Hos Rytter finns samma rim några rader längre upp:

Ho høyrde ikkje helsingsord
som høvisk sagdest over bord.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:29

На миг умолкли разговоры;
Уста жуют. Со всех сторон
Гремят тарелки и приборы
Да рюмок раздается звон.
Но вскоре гости понемногу
Подъемлют общую тревогу.
Никто не слушает, кричат,
Смеются, спорят и пищат.
Вдруг двери настежь. Ленской входит,
И с ним Онегин. «Ах, творец! —
Кричит хозяйка: — Наконец!»
Теснятся гости, всяк отводит
Приборы, стулья поскорей;
Зовут, сажают двух друзей.
Men plötsligt tystnar så allt svammel;
var mun nu tuggar och man hör
då blott besticks- och tallriksskrammel
samt vinglasklanger som i kör.
Snart syns dock munterheten öka
och gästerna tillsammans stöka.
Just ingen lyssnar fast man gällt
har skrikit, skrattat, skällt och gnällt.
Ur dörren då med Lenskij skrider
Onegin till värdinnans tjut:
”Min Gud, där är ni ju till slut!”
Man trängs ihop och stolar vrider,
tar bort bestick, gör plats för fler,
ber vännerna att sitta ner.
Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:28

И вот из ближнего посада
Созревших барышень кумир,
Уездных матушек отрада,
Приехал ротный командир;
Вошел… Ах, новость, да какая!
Музыка будет полковая!
Полковник сам ее послал.
Какая радость: будет бал!
Девчонки прыгают заране;
Но кушать подали. Четой
Идут за стол рука с рукой.
Теснятся барышни к Татьяне;
Мужчины против; и, крестясь,
Толпа жужжит, за стол садясь.
Och se, här kommer bygdens stjärna,
en adelsfröknarnas idol;
ja, mödrarna de ser nog gärna
en kompanichef som gemål.
Och vilka nyheter han delar!
Att regementsorkestern spelar,
det själve översten har sagt.
Hurra! Nu blir det bal med prakt!
Så redan alla fröknar spritter,
men maten nu på bordet står:
man parvis hand i hand dit går.
Var flicka vid Tatjana sitter
med männen mittemot; man ber
och slår sig så i sorlet ner.

Музыка betyder normalt musik, men en titt i Большой толковый словарь avslöjar att det också som här kan betyda en hel orkester, eller ett individuellt instrument. Som exempel anförs rad sex ur just denna strof, med den avvikande betoningen på andra stavelsen markerad. Ryska Wikipedia konstaterar att ordets betoning i det ryska litteraturspråket under 1800-talet fastnade på första stavelsen – utom hos Pusjkin!

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:27

С семьей Панфила Харликова
Приехал и мосье Трике,
Остряк, недавно из Тамбова,
В очках и в рыжем парике.
Как истинный француз, в кармане
Трике привез куплет Татьяне
На голос, знаемый детьми:
Réveillez-vous, belle endormie.
Меж ветхих песен альманаха
Был напечатан сей куплет;
Трике, догадливый поэт,
Его на свет явил из праха,
И смело вместо belle Nina
Поставил belle Tatiana.
En fransman van att vitsar vässa
var med familjen Charlikov;
med brillor och perukprydd hjässa
monsieur Triquet kom från Tambov.
Som fransman sann han uti fickan
bar en kuplett till namnsdagsflickan
som sjöngs på välkänd melodi:
Réveillez-vous, belle endormie.
Triquet var som poet förslagen;
en gammal almanackskuplett
som ingen nu på länge sett
han tog ur dammet fram i dagen
och bytte helt fräckt belle Nina
mot orden belle Tatiana.

Den här strofen bjuder på några gratisrim, men att nyttja dem kräver lite eftertanke. Efternamnet Charlikov och ortsnamnet Tambov rimmar – men i originalet utgör de med obetonade genitivändelser -а ett kvinnligt rim. I svensk översättning står de i nominativ som ett manligt rim. Förnamnet på familjens överhuvud Panfil måste också försvinna, eftersom de betonade stavelserna i metern bara blir rätt när förnamnet står i genitiv.

De franska komplimangerna belle Nina och belle Tatiana rimmar – men bara om man på franskt manér betonar sista stavelsen. Dessutom måste belle uttalas enstavigt på rad 13 (liksom på rad 8), men tvåstavigt på rad 14 – i det ryska originalet såväl som i den svenska översättningen. Det är dock värt att notera att både Markowicz och Legras i sina franska översättningar låter belle uttalas tvåstavigt på båda de två slutraderna.

Med ryskans halvlånga vokaler rimmar i originalet även de internationella orden kuplett och poet (raderna 10-11), men det hjälper inte en översättare till svenska.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar