VI:29

Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток.
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще. За ближний пень
Становится Гильо смущенный.
Плащи бросают два врага.
Зарецкий тридцать два шага
Отмерил с точностью отменной,
Друзей развел по крайний след,
И каждый взял свой пистолет.
Pistolerna här redan blänker,
en hamrad laddstake ger klang.
I räfflat lopp man kulor sänker
och spänner hanar med små pang.
När gråa krutet strötts och landat
så skruvas flintan som man tandat
ett andra varv så man kan på
den lita. Virrige Guillot
in bakom närmsta stubbe fegar.
De kastar sina rockar bort
och ej för långt och ej för kort
Zaretskij trettiotvå steg stegar.
Till gränsen sträcks ett vänskapsband;
nu står de med pistol i hand.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:28

Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела?
Давно ль они часы досуга,
Трапезу, мысли и дела
Делили дружно? Ныне злобно,
Врагам наследственным подобно,
Как в страшном, непонятном сне,
Они друг другу в тишине
Готовят гибель хладнокровно…
Не засмеяться ль им, пока
Не обагрилась их рука,
Не разойтиться ль полюбовно?..
Но дико светская вражда
Боится ложного стыда.
Två fiender! Men har de velat
se blodvite en längre tid?
Nej, har de inte längre delat
på nöjen, tankar, mat i frid
som vänner? Men till ondskan flyr de,
en nedärvd fiendskap nu styr dem,
och mardrömslikt man knappt förstår
att tysta de nu faktiskt står
och sinsemellan blodtörst känner…
De borde vara vid gott mod,
de borde inte spilla blod,
de borde skiljas åt som vänner…
Men uti deras fina värld
är skammen mer fruktansvärd.

Kanske rimmar inte raderna fem och sex på alla dialekter eller med alla historiska uttal, men på modern rikssvenska går det i mitt tycke utmärkt.

Jag är nöjd med att ha bevarat anaforen не … не … не (de … de … de) mot slutet av strofen.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:27

«Мой секундант? — сказал Евгений,—
Вот он: мой друг, monsieur Guillot
Я не предвижу возражений
На представление мое:
Хоть человек он неизвестный,
Но уж конечно малый честный».
Зарецкий губу закусил.
Онегин Ленского спросил:
«Что ж, начинать?» — Начнем, пожалуй,
Сказал Владимир. И пошли
За мельницу. Пока вдали
Зарецкий наш и честный малый
Вступили в важный договор,
Враги стоят, потупя взор.
”Min sekundant?”, Jevgenij sporde,
”Se här min vän monsieur Guillot
och synpunkter på honom torde
väl ingen kunna hitta på:
Fast mindre känd så tror jag alla
en hedersman kan honom kalla.”
Zaretskij snörpte munnen blå.
Till Lenskij sa Onegin då:
”Så, ska vi?” ”Ja, nu gör vi detta”,
Vladimir sa och de försvann
bak kvarnen. Med Zaretskij fann
sig hedersmannen strax till rätta.
Så står två fiender mot fond
av sekundanters samförstånd.

Det visar sig att jag delar rimmet Guillot/på med Johansson.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:26

Опершись на плотину, Ленский
Давно нетерпеливо ждал;
Меж тем, механик деревенский,
Зарецкий жернов осуждал.
Идет Онегин с извиненьем.
«Но где же,— молвил с изумленьем
Зарецкий,— где ваш секундант?»
В дуэлях классик и педант,
Любил методу он из чувства,
И человека растянуть
Он позволял — не как-нибудь,
Но в строгих правилах искусства,
По всем преданьям старины
(Что похвалить мы в нем должны).
När Lenskij sig mot dammen ställde
i väntan på den som var sen,
den praktiske Zaretskij fällde
sitt domslut över kvarnens sten.
Så kom Onegin, sa ursäkta.
”Men var”, sa med förvåning äkta
Zaretskij, ”är er sekundant?”
Han i dueller var pedant
och kände starkt för konventioner:
Processen gjordes inte kort
om någon skulle skjutas bort.
Han höll på gamla traditioner
och var i konstens regler vis
(för detta får han lov och pris).

Här bjuds översättaren på ett gratisrim: sekundant/pedant – givet att det går att passa in. Jensen och Rytter (norska) har också använt det, medan Johansson rimmar sekundant/duellant och Rosenberg (danska) sekundant/intrigant. Det visar sig även att jag delar rimmet konventioner/traditioner med Rytter (tradisjonar/konvensjonar) och vis/pris med Rosenberg.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:25

Он поскорей звонит. Вбегает
К нему слуга француз Гильо,
Халат и туфли предлагает
И подает ему белье.
Спешит Онегин одеваться,
Слуге велит приготовляться
С ним вместе ехать и с собой
Взять также ящик боевой.
Готовы санки беговые.
Он сел, на мельницу летит.
Примчались. Он слуге велит
Лепажа стволы роковые
Нести за ним, а лошадям
Отъехать в поле к двум дубкам.
Han genast på betjänten ringer,
som är fransos vid namn Guillot
och efter morgonrocken springer,
samt tvätt och tofflor strax därpå.
Han klär sig snabbare än värdigt
och ber betjänten göra färdigt
för avfärd för dem bägge två
och efter vapenlådan gå.
Han i den snabba släden stiger,
väl framme ber han sin lakej:
”Bär med Lepagen efter mig”
– en order som blev ödesdiger –
”men först med hästarna du går
till fältet där två ekar står.”

Det visar sig att jag delar rimmet ringer/springer med Johanson.

Jean Lepage var en välkänd vapensmed, verksam i Paris.

Jag har tagit mig friheten att göra direkt anföring av de instruktioner som bara refereras mot slutet av strofen i originalet.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:24

Но ошибался он: Евгений
Спал в это время мертвым сном.
Уже редеют ночи тени
И встречен Веспер петухом;
Онегин спит себе глубоко.
Уж солнце катится высоко,
И перелетная метель
Блестит и вьется; но постель
Еще Евгений не покинул,
Еще над ним летает сон.
Вот наконец проснулся он
И полы завеса раздвинул;
Глядит — и видит, что пора
Давно уж ехать со двора.
Men han tog fel, vi honom rättar:
Jevgenij har ej stigit upp,
fast nattens dimmor redan lättar
och Vesper hälsas av var tupp;
Onegin sover djupt och drar sig
fast solen uppåt redan tar sig
och snön den flyger sväng om sväng
och gnistrar till, men ur sin säng
har än Jevgenij inte klivit,
än svävar han i drömmens sfär.
Så har han vaknat, fört isär
gardinen och förvånad blivit;
han blickar ut och inser då
att det är dags att raska på.

Det visar sig att jag delar rimmet upp/tupp med Johansson. Men varför hälsar tupparna på Vesper? Vesper betyder kväll på latin och avser ofta en liturgisk aftonbön. Här är det dock blott alltför tydligt att det är morgon, inte kväll.

Möjligen är lösningen att tolka Vesper som Hesperus, aftonstjärnan, och med Frege konstatera att Hesperus är Phosphorus, alltså att aftonstjärnan och morgonstjärnan bägge är planeten Venus. Då hälsar tupparna på aftonstjärnan också när de hälsar på morgonstjärnan.

Bland de översättningar jag har tillgång till skriver de flesta Vesper: Falen, Johnston och naturligtvis Nabokov på engelska, Markowicz på franska och Dvořák på tjeckiska. Rosenberg (danska) och Arndt (engelska) väljer grekiska istället för latin och skriver Hesper(us). Johansson (svenska) och Legras (franska) fokuserar på extension och skriver helt enkelt Venus.

Deutsch (engelska) skriver istället Lucifer (latinsk benämning på Venus som morgonstjärna). Hofstadter (engelska) skriver Phospor och lägger till en fotnot som förklarar att Pusjkin uppenbarligen tar fel – eller trots allt inte tar fel, eftersom aftonstjärnan faktiskt är morgonstjärnan.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | 4 kommentarer

VI:23

Так он писал темно и вяло
(Что романтизмом мы зовем,
Хоть романтизма тут нимало
Не вижу я; да что нам в том?)
И наконец перед зарею,
Склонясь усталой головою,
На модном слове идеал
Тихонько Ленский задремал;
Но только сонным обаяньем
Он позабылся, уж сосед
В безмолвный входит кабинет
И будит Ленского воззваньем:
«Пора вставать: седьмой уж час.
Онегин, верно, ждет уж нас».
Så skrev han, svårt och komplicerat
(romantiskt, sägs det, jag förstår,
men om han romantik presterat
så säg mig vari den består?)
Det blev när solen sakta höjdes
och Lenskijs trötta huvud böjdes,
vid modeordet ideal
som han en smula nattsömn stal.
Men när i drömmen han var hemma
steg grannen in och gjorde slut
på rummets stillhet utan prut
och väckte Lenskij med sin stämma:
”Stig upp, nu är hon nästan sju!
Onegin väntar nog oss nu.”

Slutrimmet ligger nära till hands på svenska och det visar sig att jag delar det med både Jensen och Johansson.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:22

«Блеснет заутра луч денницы
И заиграет яркий день;
А я, быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень,
И память юного поэта
Поглотит медленная Лета,
Забудет мир меня; но ты
Придешь ли, дева красоты,
Слезу пролить над ранней урной
И думать: он меня любил,
Он мне единой посвятил
Рассвет печальный жизни бурной!..
Сердечный друг, желанный друг,
Приди, приди: я твой супруг!..»
Nu morgonstjärnan förebådar
att himlen snart ska färgas röd
och kanske blir det jag som skådar
vad hemligt är med grav och död.
Poetens unga liv och öde
sköljs bort av Lethes lugna flöde,
av världen glöms jag, men ändå;
du sköna mö ska kanske gå
att där vid gravens urna sörja
och tänka att han höll mig av,
han mig och ingen annan gav
det stormens liv som knappt fått börja..!
Ack hjärtevän, ack önskevän,
kom hit, kom hit, din är jag än!”

Citattecknet avslutar Lenskijs diktning, som påbörjades i förra strofen.

Lethe är glömskans flod, den sista av fem floder i Hades och redan bekant från II:40.

Det visar sig att jag delar slutrimmet vän/än med Rytter:

Kom kjære ven, min elska ven,
din brudgom sårt deg biar enn.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:21

Стихи на случай сохранились,
Я их имею; вот они:
«Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он.
Нет нужды; прав судьбы закон.
Паду ли я, стрелой пронзенный,
Иль мимо пролетит она,
Всё благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход!
Hans dikt har blivit återfunnen,
jag har den faktiskt hos mig här:
”Ack vart, ack vart är du försvunnen
den ungdoms vår jag höll så kär?
Vad rymmer mina morgondagar?
Min blick ett svar förgäves jagar
som djupt i dunklet gömt sig har.
Men ödets lag är ofelbar.
Än träffar skottet och mig fäller,
än missar det mig på sin jakt,
om sömnig eller på min vakt
det rör ej ödet när det gäller;
välsignat våra dagars sjå,
välsignat mörkret likaså!

Den minnesgode läsaren vet att detta är andra gången som författaren Pusjkin mirakulöst nog råkar sitta på de alster som personerna i romanen har skrivit (förra gången var det Tatjanas brev). En viktig skillnad är dock hans omdöme om dem. Medan brevet berör honom så att han inte kan få nog av att läsa det om och om igen är Lenskijs diktning mest kärlekstrams.

Det här innebär en utmaning för översättaren. Lenskijs dikt ska vara av lite sämre poetisk kvalitet än Pusjkins egen. Lite banalare till både innehåll och form. Men versmåttet är såklart detsamma…

Det visar sig att jag i princip delar initialrimmet med både Jensen (reviderade utgåvan) och Johansson, även om den exakta lydelsen skiljer sig något: återfunnen/försvunnen hos mig, funnit/svunnit hos Johansson och återfunna/svunna hos Jensen.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:20

Домой приехав, пистолеты
Он осмотрел, потом вложил
Опять их в ящик и, раздетый,
При свечке, Шиллера открыл;
Но мысль одна его объемлет;
В нем сердце грустное не дремлет:
С неизъяснимою красой
Он видит Ольгу пред собой.
Владимир книгу закрывает,
Берет перо; его стихи,
Полны любовной чепухи,
Звучат и льются. Их читает
Он вслух, в лирическом жару,
Как Дельвиг пьяный на пиру.
Väl hemma hans pistoler båda
i vekens sken sin tillsyn fick;
han la dem åter i sin låda,
och kvällsklädd till sin Schiller gick.
Men snart nog han sin läslust tappar,
för något annat hjärtat klappar:
ser Olga för sin inre syn,
helt slukad av den vackra vyn.
Vladimir ställer boken åter,
inspiration till dikt han får,
av kärlekstrams den mest består,
han skriver, läser hur det låter;
i diktens hetta mår han bäst,
som Delvig, drucken på en fest.

Anton Delvig var vän och studiekamrat till Pusjkin.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar