III: Письмо Татьяны к Онегину / Tatjanas brev till Onegin

Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.
Но говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне всё вам скучно,
А мы… ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.

Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать.

Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в вышнем суждено совете…
То воля неба: я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан Богом,
До гроба ты хранитель мой…
Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался
Давно… нет, это был не сон!
Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала
И в мыслях молвила: вот он!
Не правда ль? я тебя слыхала:
Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души?
И в это самое мгновенье
Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью?
Не ты ль, с отрадой и любовью,
Слова надежды мне шепнул?
Кто ты, мой ангел ли хранитель,
Или коварный искуситель:
Мои сомненья разреши.
Быть может, это всё пустое,
Обман неопытной души!
И суждено совсем иное…
Но так и быть! Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю,
Перед тобою слезы лью,
Твоей защиты умоляю…
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает,
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.
Я жду тебя: единым взором
Надежды сердца оживи,
Иль сон тяжелый перерви,
Увы, заслуженным укором!

Кончаю! Страшно перечесть…
Стыдом и страхом замираю…
Но мне порукой ваша честь,
И смело ей себя вверяю…

Jag skriver – kan jag mera göra?
Hur kunde jag få mera sagt?
Jag vet att ni nu kan förgöra
och straffa mig med ert förakt.
Men om mitt öde kan er röra,
få fram en droppe sympati,
så vet jag att ni står mig bi.
Från början ville jag blott tiga;
ni må mig tro att all min skam
den skulle aldrig kommit fram
om jag min tanke kunnat viga
åt hoppet om att då och då
här på vår gårdsplan se er stå,
att med er få en chans att språka
att byta ord av något slag
se’n tänka, tänka natt som dag
på när härnäst jag ska er råka.
Man säger att ni människor skyr;
att denna ödebygd er harmar,
men vi… som oss om flärd ej bryr,
vi hälsar er med öppna armar.

Säg varför kom ni till vårt hem?
I dessa gudsförgätna trakter
jag skulle aldrig vetat vem
ni var och sluppit kvalens makter.
Min ungdoms mest naiva takter
jag tids nog skulle släppt (vem vet?),
en hjärtevän jag skulle funnit
och han en trogen maka vunnit,
med moderskap och dygdighet.

En annan!.. Nej, på jordens yta
ska ingen annan bliva min!
Det är bestämt, jag kan ej byta…
en högre makt har gjort mig din;
min levnad nyss var pantförskriven
i väntan på att möta dig;
jag vet, du är mig gudagiven,
till döden tar du hand om mig…
Du kom i mina drömvisioner,
blott skymten blev ett kärt besvär,
din skepnad väckte mitt begär,
jag hörde dina lockropstoner
och visste… drömmen är nog sann!
Du kom, jag insåg med detsamma,
min kropp blev stel men ville flamma,
min inre röst sa: det är han!
Säg, var det inte dig jag lydde,
en lågmäld röst som vill mig väl,
när jag mig om en fattig brydde,
när jag i bönen oron flydde
tillsammans med en plågad själ?
Och i den stund som detta hände,
säg, var det inte dig jag kände
som under nattens mörka lopp
vid huvudkudden min dig böjde?
Vars kärlek röstens glädje röjde,
som viskade mig ord av hopp?
Är du min ängel sänd att vakta,
säg, eller frestaren att akta?
Gör mig från mina tvivel fri!
Allt är kanhända bara diktning,
mitt tomma självbedrägeri!
Och livet tar en annan riktning…
Må vara! Du mitt öde får,
nu är det lagt i dina händer,
för dig jag gråter varje tår
och jag för skydd till dig mig vänder…
Så tänk dig ensamhetens lott,
här finns det ingen som förstår mig,
jag tror förståndet mitt försmår mig
och tyst jag går mot sammanbrott.
Jag väntar blott på dina blickar,
som väcka kan mitt hjärtas hopp
och annars blir det drömmens stopp
om förebråelser du skickar!

Jag slutar! Läser ej på nytt…
Av skam och skräck jag går i bitar…
Nu har jag till er heder flytt
och djärvt jag på den panten litar…

Tatjanas brev är äntligen översatt! Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.

Att översätta brevet är en utmaning, inte bara eftersom det intar en så central roll i handlingen, utan också eftersom det skiljer sig från de vanliga stroferna. För det första är formen annorlunda; det avvikande versmåttet är tänkt att spegla Tatjanas imitation av de böcker hon har läst. Bland annat orsakade två kvinnliga trippelrim (trakter/makter/takter och lydde/brydde/flydde) visst bryderi. För det andra sticker innehållet ut. Medan Pusjkin oftast talar med en berättarröst, bitvis ironisk, talar brevet med Tatjanas röst. Det medför ett annat ordval och en annan ton.

Vissa rim, främst manliga, ligger synbarligen nära till hands på de nordiska språken. Det tidiga sagt/förakt återfinns inte bara hos Jensen utan även på danska hos Rosenberg (sagt/Foragt). Johansson rimmar istället makt/förakt. Kärleksbrevets natur gör att rimmet min/din går igen både hos Rosenberg och på norska hos Rytter. Dig/mig är en uppenbar översättning av тобой/мой, använd av både mig och Johansson.

Vad som inte är lika lätt att förmedla på svenska är att originalet har liknande rim på pronomen i plural, när Tatjana i början och slutet niar Onegin. Stycket som börjar ”Säg varför kom ni till vårt hem?” rimmar i original ackusativformerna нас/вас, vilket lekande lätt låter sig återges på franska som nous/vous (även om vare sig Legras eller Markowicz har valt detta rim), men går förlorat på svenska. (Vi/ni skulle fungera, men inte oss/er.)

Men låt oss inte fastna i svårigheterna! Brevet är både vackert och tragiskt. De fria rimmen skapar ett särskilt flöde och en medryckande brådska. Om vi, till skillnad från Tatjana själv, läser det på nytt så förstår vi vad Pusjkin menar när han skriver:

Jag har Tatjanas brev framför mig;
en dold relik att vårda än,
jag läser och en sorg berör mig
men ändå läser jag igen.

Det här inlägget postades i Kapitel III. Bokmärk permalänken.