VI:20

Домой приехав, пистолеты
Он осмотрел, потом вложил
Опять их в ящик и, раздетый,
При свечке, Шиллера открыл;
Но мысль одна его объемлет;
В нем сердце грустное не дремлет:
С неизъяснимою красой
Он видит Ольгу пред собой.
Владимир книгу закрывает,
Берет перо; его стихи,
Полны любовной чепухи,
Звучат и льются. Их читает
Он вслух, в лирическом жару,
Как Дельвиг пьяный на пиру.
Väl hemma hans pistoler båda
i vekens sken sin tillsyn fick;
han la dem åter i sin låda,
och kvällsklädd till sin Schiller gick.
Men snart nog han sin läslust tappar,
för något annat hjärtat klappar:
ser Olga för sin inre syn,
helt slukad av den vackra vyn.
Vladimir ställer boken åter,
inspiration till dikt han får,
av kärlekstrams den mest består,
han skriver, läser hur det låter;
i diktens hetta mår han bäst,
som Delvig, drucken på en fest.

Anton Delvig var vän och studiekamrat till Pusjkin.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:19

Весь вечер Ленский был рассеян,
То молчалив, то весел вновь;
Но тот, кто музою взлелеян,
Всегда таков: нахмуря бровь,
Садился он за клавикорды
И брал на них одни аккорды,
То, к Ольге взоры устремив,
Шептал: не правда ль? я счастлив.
Но поздно; время ехать. Сжалось
В нем сердце, полное тоской;
Прощаясь с девой молодой,
Оно как будто разрывалось.
Она глядит ему в лицо.
«Что с вами?» — Так.— И на крыльцо.
Till kvälls sågs Lenskij distraherat
än tystna, än bli glad i syn,
likt alla musan inspirerat:
Med sammandragna ögonbryn
slog han sig ner vid klavikordet,
försökte ta det där ackordet;
mot Olga vände han sin blick,
sa: Var det lyckan som jag fick?
Men det är sent, han ske bege sig.
Han tar av flickan sin adjö
med vemod som om han ska dö
och hjärtat bultar, ska det ge sig?
Så möter hon hans blick till slut:
”Hur är det?” ”Bra.” Så går han ut.

Lenskij och Olga ses för sista gången, med alltför mycket outsagt.

Ett klavikord är ett enklare klaverinstrument.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:18

Когда б он знал, какая рана
Моей Татьяны сердце жгла!
Когда бы ведала Татьяна,
Когда бы знать она могла,
Что завтра Ленский и Евгений
Заспорят о могильной сени;
Ах, может быть, ее любовь
Друзей соединила б вновь!
Но этой страсти и случайно
Еще никто не открывал.
Онегин обо всем молчал;
Татьяна изнывала тайно;
Одна бы няня знать могла,
Да недогадлива была.
Tänk om han vetat hur det brände
och sved i Tanjas hjärterot!
Tänk om Tatjana på sig kände,
tänk om hon anat detta hot;
att Lenskij och Jevgenij bråkar,
vid gravens rand varandra råkar;
ack, kunde hennes kärlek då
på nytt förenat dessa två?!
Men att hon av passioner värkte,
det hade ännu ingen sett.
Onegin teg ju rätt och slätt;
Tatjanas smärta ingen märkte;
blott amman kunde ha förstått
om hon ett bättre huvud fått.

Än en gång finns det, utöver den vanliga rimflätan, en anafor i form av Когда б(ы). Jag är nöjd med att återge den som ”Tänk om”. Johansson fångar den också med ett upprepat ”Om blott”.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:17

И вновь задумчивый, унылый
Пред милой Ольгою своей,
Владимир не имеет силы
Вчерашний день напомнить ей;
Он мыслит: «Буду ей спаситель.
Не потерплю, чтоб развратитель
Огнем и вздохов и похвал
Младое сердце искушал;
Чтоб червь презренный, ядовитый
Точил лилеи стебелек;
Чтобы двухутренний цветок
Увял еще полураскрытый».
Всё это значило, друзья:
С приятелем стреляюсь я.
Nu sorg och tankar honom plågar
när han inför sin Olga står;
Vladimir tappar kraft och vågar
ej minna henne om igår.
Han tänker: ”Jag vill hennes bästa.
Jag låter inte honom fresta
en flicka ung och hjärteöm
med heta suckar och beröm;
jag låter ingen giftmask gnaga
på liljans stjälk och göra slut
på knoppen som nyss slagit ut;
jag låter den ej tas av daga.”
Med detta, vänner, menas väl:
Min vän jag skjuter i duell.

Mot bättre vetande nalkas den ödesdigra duellen.

Jag är nöjd med att spegla originalets tre gånger upprepade anafor чтоб(ы) med tre ”jag låter”.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:14

«Зачем вечор так рано скрылись?»
Был первый Оленькин вопрос.
Все чувства в Ленском помутились,
И молча он повесил нос.
Исчезла ревность и досада
Пред этой ясностию взгляда,
Пред этой нежной простотой,
Пред этой резвою душой!..
Он смотрит в сладком умиленье;
Он видит: он еще любим;
Уж он, раскаяньем томим,
Готов просить у ней прощенье,
Трепещет, не находит слов,
Он счастлив, он почти здоров…
Den första frågan Olga ställde
var ”Varför for du hem så snabbt?”
Hon Lenskijs hela mod så fällde;
han teg, sjönk samman och gav tappt.
Allt avund och all harm var borta;
inför en klar blick kom till korta,
inför en oförfalskad charm,
inför en själ så glad och varm!
Hans blick upp i det blå nu svävar;
han inser: han är älskad än,
vill henne be om ursäkt, men
utav sin ånger trycks och bävar,
han tvekar, finner inte ord,
med lyckan sin nu nästan gjord…

Det visar sig att jag delar slutrimmet ord/gjord med Johansson.

Jag är nöjd med att ha bevarat anaforen Пред этой med tre ”inför en”.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:13

Решась кокетку ненавидеть,
Кипящий Ленский не хотел
Пред поединком Ольгу видеть,
На солнце, на часы смотрел,
Махнул рукою напоследок —
И очутился у соседок.
Он думал Оленьку смутить,
Своим приездом поразить;
Не тут-то было: как и прежде,
На встречу бедного певца
Прыгнула Оленька с крыльца,
Подобна ветреной надежде,
Резва, беспечна, весела,
Ну точно та же, как была.
Besluten att nu snärtan hata
idag min Lenskij, arg och sur,
ej alls med Olga tänkte prata.
Han såg på solen, på sitt ur,
så slog han bort den föresatsen –
just när han var på rätta platsen.
Han tänkte ruska henne om,
genera henne när han kom.
Men allt var som det alltid varit,
hon såg sin kvalfyllda poet
och ner från förstubron glatt smet
så lik ett flyktigt hopp som farit,
så livlig, sorglös, glad som så;
hon var densamma nu som då.

Det visar sig att jag delar rimmet hata/prata med Johansson och om/kom med Rosenberg.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:12

Кипя враждой нетерпеливой,
Ответа дома ждет поэт;
И вот сосед велеречивый
Привез торжественно ответ.
Теперь ревнивцу то-то праздник!
Он всё боялся, чтоб проказник
Не отшутился как-нибудь,
Уловку выдумав и грудь
Отворотив от пистолета.
Теперь сомненья решены:
Они на мельницу должны
Приехать завтра до рассвета,
Взвести друг нá друга курок
И метить в ляжку иль в висок.
Poeten väntar ilsket hemma,
nu är hans tålamod snart slut,
när grannens högtidliga stämma
förkunnar fiendens beslut.
Den svartsjuke får skäl att hurra!
Nu kan den skälmen inte snurra
sig ur det; kan ej finta bort
sitt bröst med trick av någon sort
ifrån pistolkulan som viner.
Hans sista tvivel skingrats har:
imorgon de till kvarnen far
att arla, innan solen skiner,
med hanen spänd ta sikte på
ett lår, en tinning eller så.

Olika översättare tar sig olika friheter i vilka kroppsdelar det ska skjutas på. Jag och Rytter (norska) är bokstavstrogna med tinning och lår. Johansson har panna och länd, medan Rosenberg (danska) har ”Pande eller Bryst”. Jensen hade ”bröst och hufvudskål” i 1889 års upplaga men har 1918 reviderat bort kroppsdelarna helt till förmån för denna vackra avslutning:

och lömska kulan skulle nå
en av dem – kanske båda två.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:11

Он мог бы чувства обнаружить,
А не щетиниться, как зверь;
Он должен был обезоружить
Младое сердце. «Но теперь
Уж поздно; время улетело…
К тому ж — он мыслит — в это дело
Вмешался старый дуэлист;
Он зол, он сплетник, он речист…
Конечно, быть должно презренье
Ценой его забавных слов,
Но шепот, хохотня глупцов…»
И вот общественное мненье!
Пружина чести, наш кумир!
И вот на чем вертится мир!
Han kunde känslor exponerat
ej likt ett vilddjur rest sin ragg;
han borde läget desarmerat
och dämpat unga hjärtats agg.
”Men nu är tillfället passerat…
Den gamle har intervenerat,
han är en ruskig duellant,”
han tänkte, ”och en skvallertant…
Som gör sig lustig i den tonen,
det borde vara värt förakt,
men viskningar och skratt har makt…”
Den allmänna opinionen!
Se där den ärans fjäder som
ju hela världen snurrar om!

Onegin reser även hos Johansson ragg, men där rimmas det på tagg istället för agg.

Den allmänna opinionen (И вот общественное мненье!) är ett citat ur Gribojedovs pjäs Горе от ума, fjärde akten.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:10

И поделом: в разборе строгом,
На тайный суд себя призвав,
Он обвинял себя во многом:
Во-первых, он уж был неправ,
Что над любовью робкой, нежной
Так подшутил вечор небрежно.
А во-вторых: пускай поэт
Дурачится; в осьмнадцать лет
Оно простительно. Евгений,
Всем сердцем юношу любя,
Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений,
Не пылким мальчиком, бойцом,
Но мужем с честью и с умом.
Och det med rätta: den plädering
han för sin inre domstol höll
var mycket sträng i sin värdering
varenda gång ett domslut föll:
Först borde han ej vårdslöst drivit
med unga som djupt kära blivit.
Och för det andra: om hans vän
vid arton år var oklok än –
låt gå. Jevgenij såg att felet
var hans. Med hjärtats vänskap kvar
han ville visa att han var
ej blott en boll i fördomsspelet,
ej hetsig, bråkig pojk minsann,
nej, lugn och sansad hedersman.

Jag är nöjd med att ha bevarat negationsanaforen i de två näst sista raderna – och även dess likhet med hur slutraden börjar.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:9

То был приятный, благородный,
Короткий вызов, иль картель:
Учтиво, с ясностью холодной
Звал друга Ленский на дуэль.
Онегин с первого движенья,
К послу такого порученья
Оборотясь, без лишних слов
Сказал, что он всегда готов.
Зарецкий встал без объяснений;
Остаться доле не хотел,
Имея дома много дел,
И тотчас вышел; но Евгений
Наедине с своей душой
Был недоволен сам собой.
Ett budskap, hövligt, kort, verserat,
som brukar kallas för kartell:
av Lenskij kyligt formulerat,
som kallar vännen till duell.
Onegin ej med svaret dröjde,
han inget överflödigt röjde,
ett kärnfullt alltid redo var
allt budbäraren fick till svar.
Zaretskij stod, sa inget mera,
han upptagen med annat var,
han ville inte stanna kvar
och gick. Jevgenij fick hantera
i ensamhet den samvetsröst
från vilken han behövde tröst.

Det visar sig att jag delar det nära till hands liggande rimmet var/svar med såväl Jensen (den reviderade utgåvan från 1918, inte den första från 1889)  som Johansson.

Strofen bjuder även på gratisrimmet kartell/duell – två lånord av latinsk härkomst som rimmar lika bra på ryska som i översättning. SAOB berättar att ordet kartell på svenska har använts i betydelsen skriftlig utmaning åtminstone sedan 1600-talet.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar