VI:45

Так, полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я.
Но так и быть: простимся дружно,
О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры,
За все, за все твои дары;
Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревог и в тишине,
Я насладился… и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.
Mitt liv når zenit och jag känner
att det är dags att ärligt se;
då kan vi skiljas åt som vänner,
farväl, o ungdom, må det ske!
Så tack för allt som värmt mitt hjärta
för bitterljuva kval, för svärta,
ja, ej för fest och buller blott,
nej, tack för allt, för allt jag fått!
Jag tackar och drar mig till minnes,
när jag från dig nu drar mig bort,
allt vad jag gjort i vått och torrt.
Nu är det nog! Och glad till sinnes
jag nu på ny kurs mig beger;
ett liv där jag får vila mer.

Det visar sig att jag delar rimmet känner/vänner med Johansson.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:44

Познал я глас иных желаний,
Познал я новую печаль;
Для первых нет мне упований,
А старой мне печали жаль.
Мечты, мечты! где ваша сладость?
Где, вечная к ней рифма, младость?
Ужель и вправду наконец
Увял, увял ее венец?
Ужель и впрямь и в самом деле
Без элегических затей
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
И ей ужель возврата нет?
Ужель мне скоро тридцать лет?
Jag känner ting att efterlängta,
jag känner också sorg på nytt;
de förstnämnda blir ej som tänkta,
och gammal sorg har sällan flytt.
Än kan jag väl sött drömma, drömma?
Ej – väntat rim – min ungdom glömma?
Är ungdomen på riktigt slut,
dess blomma torkad, torkad ut?
Är det på riktigt konstaterat
att utan någon elegi
min ungdoms vår har gått förbi
(som förr på skämt jag proklamerat)?
Vad finns på riktigt som består?
Är jag på riktigt trettio år?

Strofen rymmer flera anaforer (познал, печаль, мечты, ужель och увял) som jag är stolt över att ha lyckats bevara.

Poeten fyller 30; översättaren 40.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | 2 kommentarer

VI:43

Но не теперь. Хоть я сердечно
Люблю героя моего,
Хоть возвращусь к нему, конечно,
Но мне теперь не до него.
Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунью рифму гонят,
И я — со вздохом признаюсь —
За ней ленивей волочусь.
Перу старинной нет охоты
Марать летучие листы;
Другие, хладные мечты,
Другие, строгие заботы
И в шуме света и в тиши
Тревожат сон моей души.
Men inte nu. Fast hjärtat bankar
för hjälten liksom förr det slog,
fast mina tankar ständigt vankar
till honom är det just nu nog.
Vår tid av prosan främst behagas
och yra rim från vår tid jagas.
Jag suckar och bekänner här –
jag gör som tidsandan begär.
Min gamla penna är ej hågad
att klottra lättflyktiga blad;
nej, andra drömmar gör mig glad,
av andra plikter är jag plågad,
i larm och tystnad lika väl
jag saknar ro uti min själ.

Strofen rymmer ett antal anaforer som jag är glad att fånga: теперь…теперь (nu…nu) хоть…хоть (fast…fast); лета…лета (vår tid…vår tid); другие…другие (andra…andra).

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

Döden i verket och verkligheten

Pusjkins mästerverk – sin tids gangsterrap?

Idag skriver jag Under strecket i Svenska Dagbladet om konsten och verkligheten; om Pusjkin och Einár som trots två seklers tidsavstånd uppvisar slående likheter.

Pusjkin genomskådade duellens och hedersmoralens grymhet. Reflektionerna efter Lenskijs död (VI:33 och VI:34) talar till oss genom seklerna och klingar lika väl i Hammarby sjöstad idag som i Sankt Petersburg för tvåhundra år sedan.

Publicerat i Övrigt | 1 kommentar

VI:42

И шагом едет в чистом поле,
В мечтанья погрузясь, она;
Душа в ней долго поневоле
Судьбою Ленского полна;
И мыслит: «Что-то с Ольгой стало?
В ней сердце долго ли страдало,
Иль скоро слез прошла пора?
И где теперь ее сестра?
И где ж беглец людей и света,
Красавиц модных модный враг,
Где этот пасмурный чудак,
Убийца юного поэта?»
Со временем отчет я вам
Подробно обо всем отдам,
När hon mot fältet kosan vänder
och drömsk på vidden stegar ut
hon ofrivilligt tanken sänder
till Lenskij och hans grymma slut
och tänker på hur Olga kände:
”Var sorgen lång innan det vände?
Drog gråten kanske snabbt förbi?
Och vad ska det av systern bli?
Var har den dystre kufen gömt sig
som finklädd lockar finklädd mö
men knäcker henne som ett rö,
som genom mord till flykt har dömt sig?”
Jag lovar att tids nog ni får
en noggrann skrift om hur det går,

För andra gången i romanen kallas Onegin här чудак (särling, kuf, stofil, original). I II:4 är det grannarna som konstaterar att ”Onegin var ett farligt skämt”. Det är bara att konstatera att de blev sannspådda.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:41

Под ним (как начинает капать
Весенний дождь на злак полей)
Пастух, плетя свой пестрый лапоть,
Поет про волжских рыбарей;
И горожанка молодая,
В деревне лето провождая,
Когда стремглав верхом она
Несется по полям одна,
Коня пред ним остановляет,
Ремянный повод натянув,
И, флер от шляпы отвернув,
Глазами беглыми читает
Простую надпись — и слеза
Туманит нежные глаза.
Därunder (när det börjar rinna
ett vårregn över ängens strå)
ses herden sina bastskor tvinna
till sång om Volgas fiskarskrå.
Och sommartid kan unga fröken
från stan på ett av lantbesöken,
när huvudstupa hon till häst
på fälten fort far fram som bäst,
inför den stanna till och rasta;
med lädertygeln stramt i hand
och floret lyft från hattens band
med blicken över skriften hasta:
Hon läser stenens minnesdikt
och tårar skymmer hennes sikt.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:40

Но что бы ни было, читатель,
Увы, любовник молодой,
Поэт, задумчивый мечтатель,
Убит приятельской рукой!
Есть место: влево от селенья,
Где жил питомец вдохновенья,
Две сосны корнями срослись;
Под ними струйки извились
Ручья соседственной долины.
Там пахарь любит отдыхать,
И жницы в волны погружать
Приходят звонкие кувшины;
Там у ручья в тени густой
Поставлен памятник простой.
Men som ni läst blev skaldens öde
ej detta; ve, hans kärleks brand
är släckt, nu grubblar ej den döde;
hans drömmar dog för vännens hand!
Till vänster om där skalden bodde,
(som på inspirationen trodde)
två tallrötter har växt ihop;
inunder porlar i en grop
små vattenbäckar ifrån dalen;
där plöjaren får andas ut
och just där skörderskan till slut
får fylla klingande pokalen;
vid ån i skydd från solens sken
står rest en enkel minnessten.
Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:39

А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне счастлив и рогат
Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.
Men kanske kunde detta hända:
att skaldens lott blev grå och trist.
Hans ungdom skulle nått sin ända
och glöden skulle dött till sist.
Han skulle muserna försaka,
förändrats; skulle valt en maka,
bedras av henne; lycklig dock
han skulle haft varm morgonrock;
han skulle lärt sig livets lagar,
vid fyrtio skulle han haft gikt,
av mat och dryck gått upp i vikt,
och skulle slutat sina dagar
till sängs där barn och doktor står
och tanter gråtande en tår.

Det visar sig att jag delar rimmet trist/sist med Johansson – men hos honom återfinns det på raderna tio och elva.

Den föregående strofen tecknar en strålande framtid för den stackars Lenskij; ovan beskrivs istället en högst ordinär levnadsbana. Vilket vore mest troligt? Sona Stephan Hoisington argumenterar (i en essä tryckt som inledning till Arndts översättning) för att det är det alldagliga ödet som är det rimligaste:

This prosaic future seems, in fact, more in keeping with Lensky’s character than the lofty fate imagined by the poet-friends. For Lensky is not a gifted poet but a naïve young man who writes derivative verse. His future plans included marriage to a very ordinary young lady, Olga, who undoubtedly would have become the petty tyrant her mother is. Given the “precarious” nature of youthful enthusiasm and the deadening effect of routine, it seems very likely that Lensky would in the end have idled away his life in a quilted dressing gown. Appropriately, the lot Pushkin projects for Lensky is reminiscent of the life of Olga’s father, Dmitri Larin. Even the details are the same: the dressing gown, the idle life, the excessive attention to eating and drinking, the complacency, and the uneventful death (see Chapter II.3436).

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:37

Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.
Kanhända att hans liv var ämnat
att göra gott och ära få;
fast tyst hans lyra skulle lämnat
en efterklang som kunnat nå
till nya sekler. Ja, poeten
kanhända uti societeten
på högsta steget skulle stått.
Men nu har hans martyrsjäl gått,
kanhända tog den med från världen
en helig, hemlig röst som vi
nu saknar levnadsmodet i;
vid graven har han anträtt färden
dit hyllningshymner inte når
och folkens pris han inte får.

Jag är nöjd med att återge anaforen Быть может med motsvarande kanhända.

Slutrimmet времен/племен har motsvarigheter i II:38 och I:34 (där denna klass av neutrala substantiv med speciellt böjningsmönster kommenteras).

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:36

Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!
Ni tvekar, vänner, ej att sörja
den skald vars korta levnadslopp
knappt tillät honom allt det börja
som blommat i hans barndomshopp.
Var är all rörelse och bävan,
var är all högvälboren strävan,
vad känslor som hans ungdom skänkt,
vad högt och djupt och djärvt han tänkt?
Var är ni, heta kärleksstormar
och kunskapstörst och arbetskraft
och skam för alla fel man haft
och ni, funderingar man formar,
ni hägringar om utopi,
ni drömmar utav poesi?

Den här strofen innehåller många anaforer, med upprepade Где, И och Вы. I översättningen har de rentav blivit ännu lite fler.

Det visar sig att jag delar rimmet bävan /strävan med Johansson och sörja/börja med Jensen.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar