VII:30

Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы.
Не радо ей лишь сердце Тани.
Нейдет она зиму встречать,
Морозной пылью подышать
И первым снегом с кровли бани
Умыть лицо, плеча и грудь:
Татьяне страшен зимний путь.
Så steg för steg sig vintern dristar
att sprida sig och har snart hällt
sig över ekens alla kvistar
och runtom kullar och kring fält;
och strandkanten vid frusna bäcken
har jämnats till av mjuka täcken
och frosten gnistrar. Vi ser fram
mot moder vinters skämt och glam.
Blott Tanjas hjärta skyr dock detta.
Mot vintern ser hon inte fram,
vill inte andas fruset damm,
ej huvud, bröst och axlar tvätta
i nysnö, som på bastun smält:
Tatjanas mod har vintern fällt.
Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:29

Ее прогулки длятся доле.
Теперь то холмик, то ручей
Остановляют поневоле
Татьяну прелестью своей.
Она, как с давними друзьями,
С своими рощами, лугами
Еще беседовать спешит.
Но лето быстрое летит.
Настала осень золотая.
Природа трепетна, бледна,
Как жертва, пышно убрана…
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница зима.
Tatjana vandrar ut alltmera.
Se där en kulle, där en å,
som oavsiktligt kan charmera
och ständigt raster föreslå.
Hon pratar som med gamla vänner
med dungar, ängar som hon känner.
Till dessa samtal flyr hon ut.
Men sommaren är nästan slut.
Nu nalkas höstens gyllne dagar.
Naturen skälver trots sin prakt,
snart offer för kalenderns makt…
En nordanvind bland molnen jagar,
drar andan, ylar ännu mer –
tills vinterns trollslag plötsligt sker.

Волшебница зима skulle ordagrant kunna översättas med ”häxan vinter” eller liknande, men det ger felaktiga negativa konnotationer på svenska. Min valda översättning ”vinterns trollslag” fokuserar istället på själva förvandlingen. (Landskapets fantastiska omdaning när snön faller är också bekant från V:1.) Johansson talar om ”vinterns trollfé” och Jensen väljer istället kung Bore; en passande blinkning till nordanvinden.

Det visar sig att jag delar de – nära till hands liggande – rimmen vänner/känner och dagar/jagar med Johansson; det förstnämnda även med Jensen.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:28

Вставая с первыми лучами,
Теперь в поля она спешит
И, умиленными очами
Их озирая, говорит:
«Простите, милые долины,
И вы, знакомых гор вершины,
И вы, знакомые леса;
Прости, небесная краса,
Прости, веселая природа;
Меняю милый, тихий свет
На шум блистательных сует…
Прости ж и ты, моя свобода!
Куда, зачем стремлюся я?
Что мне сулит судьба моя?»
Nyss uppstigen i soluppgången
så skyndar hon på fälten ut,
beskådar dem för sista gången
och ömt sitt avsked tar till slut:
”Farväl, ni dalens kära fröjder,
till er, bekanta berg och höjder,
till er, bekanta skog och by;
farväl, du vackra himlasky,
farväl, naturens glada fester;
jag byter nu er tysta värld
mot stadens larm och jäkt och flärd…
Farväl min frihets sista rester!
För vad och vart beger jag mig?
Vad är det ödet tänker sig?”

Strofen innehåller, utöver den vanliga rimflätan, två anaforer: Прости(те) som inleder fyra rader och И вы, знакомых/-ые som inleder två. Jag är nöjd med att spegla dem.

Det visar sig att jag delar rimmet värld/flärd med både Jensen och Johansson.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:27

Старушка очень полюбила
Совет разумный и благой;
Сочлась — и тут же положила
В Москву отправиться зимой.
И Таня слышит новость эту.
На суд взыскательному свету
Представить ясные черты
Провинцияльной простоты,
И запоздалые наряды,
И запоздалый склад речей;
Московских франтов и цирцей
Привлечь насмешливые взгляды!..
О страх! нет, лучше и верней
В глуши лесов остаться ей.
Den gamla hade därmed hämtat
ett råd som hon fann klokt och bra
och snart nog hade hon bestämt att
den vintern åka till Moskva.
För Tanja kan det knappast gömmas.
Av stora världen ska hon dömas;
där visa lantlivets behag
i form av sina klara drag
och omoderna sätt att tala
och omoderna klädedräkt
på vilken snobbar stirrar fräckt
och Kirke-kvinnor kan förtala..!
Ack ve! Då är hon hellre kvar
i skogen än till staden far.

Kirke är främst känd för att hon förvandlade Odysseus män till svin. På svenska uttalar vi hennes namn likadant även om vi väljer den latinska stavningen Circe, men på ryska är det större skillnad mellan grekiskinspirerade Кирка och latinskinspirerade Цирцея. Som brukligt på Pusjkins tid använder han den latinska formen som dessutom är rättfram att böja i (genitiv) plural. Kirkarnas eller Kirkearnas blickar är dock klumpiga och svårförstådda på svenska och jag har istället valt att omnämna de försmädliga antagonister som Tatjana förväntar sig att möta i Moskva som Kirke-kvinnor. (Johansson löser istället svårigheten genom att tala om att ”Var Kirke, var Moskvafödd sprätt // föraktfullt skulle kasta blickar”.)

Det visar sig att jag delar det rättframma rimmet bra/Moskva med både Jensen och Johansson.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:26

«Не влюблена ль она?» — В кого же?
Буянов сватался: отказ.
Ивану Петушкову — тоже.
Гусар Пыхтин гостил у нас;
Уж как он Танею прельщался,
Как мелким бесом рассыпался!
Я думала: пойдет авось;
Куда! и снова дело врозь. —
«Что ж, матушка? за чем же стало?
В Москву, на ярманку невест!
Там, слышно, много праздных мест».
— Ох, мой отец! доходу мало. —
«Довольно для одной зимы,
Не то уж дам я хоть взаймы».
”Är hon förälskad?” ”Men vem hägrar?
Bujanov: nej på sitt försök.
Och Vanja Petusjkov: hon vägrar.
Pychtin kom hit på ett besök,
blev kär och började förföra
och vad husarjäkeln kan smöra!
Jag tänkte att nu har det skett,
men nej! Tillbaks på ruta ett!”
”Men kära mor, det går att lösa!
Far till Moskva och gör ett kap
på marknaden för äktenskap.”
”Ack käre far! Jag kan ej slösa.”
”En enda vinter ordnar sig
om inte – ta ett lån från mig.”
Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:25

Ужель загадку разрешила?
Ужели слово найдено?
Часы бегут; она забыла,
Что дома ждут ее давно,
Где собралися два соседа
И где об ней идет беседа.
— Как быть? Татьяна не дитя, —
Старушка молвила кряхтя. —
Ведь Олинька ее моложе.
Пристроить девушку, ей-ей,
Пора; а что мне делать с ней?
Всем наотрез одно и то же:
Нейду. И всё грустит она
Да бродит по лесам одна. —
Men har hon gåtans lösning funnit?
Men har hon lösenordet knäckt?
Och tiden, den har bara runnit;
hon måste skynda hem direkt!
Två grannar väntar där och gnatar
när de som bäst om henne pratar:
”Tatjana är ju vuxen nu”,
sa frun till sina grannar tu.
”Det är ju hon som är den äldre,
men Olinka, hon har stått brud,
fast när Tatjana får ett bud
så avvisar hon alltid hellre
än säger ja. Så går hon ut
till skogs och grubblar utan slut.”

Det visar sig att Jensens första rim är finna/förrinna; snarlikt mitt, men annat tempus. Johansson har istället funnit/hunnit; snarlikt på ett annat vis.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | 1 kommentar

VII:24

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее — слава богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?
Tatjana ser allt mer det äkta;
nu klarnar det som varit gömt
hos den som henne fick att smäkta
då ödets makt så hade dömt.
Nu blir han gudskelov förklarlig;
en sorglig typ och rentav farlig,
helvetisk eller himmelsk man,
sann ängel eller djävul sann?
Men kanske tolkar han och härmar?
Själv tom, av lånta fjädrar täckt;
en moskovit i Harolds dräkt
som inför andras nycker svärmar?
En modelexikografi?
Han liknar mest en parodi!

Harolds dräkt syftar naturligtvis på Byrons Childe Harold, bekant sedan I:38. Både Jensen och Johansson visar sig här rimma fräckt/dräkt; jag har som synes funnit en snarlik med ändå annorlunda lösning.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:23

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.
Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он.
На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.
På flera boksidor fanns lämnat
en läsarnagels skarpa spår;
som vore det för henne ämnat
så blir det dit som ögat går.
Tatjana darrar när hon tittar
och så de ord och tankar hittar
där något i Onegin skett;
som han tyst nickat när han sett.
I marginalerna hon råkar
Onegins blyerts här och där
och då hans själ hon frambesvär
som om han oavsiktligt språkar
i strykning och i kommentar,
i frågetecken utan svar.

Jag har speglat slutanaforen то med upprepade i.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:22

Хотя мы знаем, что Евгений
Издавна чтенье разлюбил,
Однако ж несколько творений
Он из опалы исключил:
Певца Гяура и Жуана,
Да с ним еще два-три романа,
В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.
Trots att Jevgenij redan klarat
all läsning han fann mödan värd
så hade han trots detta sparat
ett bokurval från hädanfärd:
Juans och Giaours skald fick fylla
med två-tre andra ut hans hylla.
De skildrar tidsandan idag
och nutidsmänniskans alla drag
de ganska trovärdigt beskriver:
hans sedeslösa nihilism,
hans torrhet och hans egoism,
hur drömmandet han överdriver,
hur han till handlingskraft förklär
förbittringen som honom tär.

Juans och Giaours skald är Lord Byron, som även förekommer i flera tidigare strofer. Hur dessa båda ord – av spansk respektive turkisk och ursprungligen persisk härkomst – rätteligen bör uttalas när de här uppträder som engelska boktitlar i en rysk roman i svensk översättning är inte helt uppenbart. Här underkastas de versmåttets lag och får bli tvåstaviga, om än med möjlighet att reducera den obetonade stavelsen, och med betoning på andra stavelsen i Juan och första i Giaour.

Jag har efterliknat anaforen с его genom att låta både ”hans” och ”hur” bli anaforer i översättningen. Därmed speglas även något av s-allitterationen (с его, себялюбивой, сухой, с его) mot slutet, om än inte exakt.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:21

Татьяна с ключницей простилась
За воротами. Через день
Уж утром рано вновь явилась
Она в оставленную сень,
И в молчаливом кабинете,
Забыв на время всё на свете,
Осталась наконец одна,
И долго плакала она.
Потом за книги принялася.
Сперва ей было не до них,
Но показался выбор их
Ей странен. Чтенью предалася
Татьяна жадною душой;
И ей открылся мир иной.
Tatjana från Anisja skildes,
men nästa morgon återkom
hon dit och ingen tid förspilldes
när hon steg in i rummet som
han lämnat och där tiden stannat.
Där glömde hon en stund allt annat.
Nu var hon ensam där till slut
och länge, länge grät hon ut.
Mot böckerna hon så sig vände.
Först var de ej i hennes smak;
hans urval gjorde henne spak.
Men snart hon mera glupsk sig kände.
Tatjana drog på läsningsfärd;
då öppnades en annan värld.
Publicerat i Kapitel VII, Strofer | 1 kommentar