VII:17

«Увидеть барский дом нельзя ли?» —
Спросила Таня. Поскорей
К Анисье дети побежали
У ней ключи взять от сеней;
Анисья тотчас к ней явилась,
И дверь пред ними отворилась,
И Таня входит в дом пустой,
Где жил недавно наш герой.
Она глядит: забытый в зале
Кий на бильярде отдыхал,
На смятом канапе лежал
Манежный хлыстик. Таня дале;
Старушка ей: «а вот камин;
Здесь барин сиживал один.
”Säg, får jag se på herrskapshuset?”
– den frågan ställde Tanja då
och barnen sprang iväg på gruset
för att Anisjas nyckel få.
Anisja kom, så hon slapp vänta,
strax kunde de på dörren glänta;
så träder Tanja in till slut
där nyss vår hjälte flyttat ut
och ser hans övergivna salar:
Han har biljardkön framme glömt,
bland soffans skrynklor ridspöt gömt.
De fortsätter och gumman talar:
”Just här i öppna spisens sken
satt herrn rätt ofta mol allen.
Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:16

Ее сомнения смущают:
«Пойду ль вперед, пойду ль назад?..
Его здесь нет. Меня не знают…
Взгляну на дом, на этот сад».
И вот с холма Татьяна сходит,
Едва дыша; кругом обводит
Недоуменья полный взор…
И входит на пустынный двор.
К ней, лая, кинулись собаки.
На крик испуганный ея
Ребят дворовая семья
Сбежалась шумно. Не без драки
Мальчишки разогнали псов,
Взяв барышню под свой покров.
Så börjar hon sitt tvivel hitta:
”Tillbaka eller framåt här?
På hus och trädgård ska jag titta:
de vet ju inte vem jag är
och han är inte där.” Så går hon
från kullen. Plötsligt andfådd står hon
vid gården som ser öde ut…
Hon tvekar men går in till slut.
Men fann en hundflock där som skällde
så vilt att hon gav till ett skri.
De livegna stod henne bi
och barnen jagade och skrällde
tills hundarna gav upp och smet
och fröken var i säkerhet.

Det visar sig att jag delar rimmet går hon/står hon med Jensen.

Ryskan använder normalt ordet собака för hund, men i denna strof förekommer faktiskt också det slaviska standardordet пёс (i genitiv plural; псов, på rad 13).

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:15

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы;
Уж за рекой, дымясь, пылал
Огонь рыбачий. В поле чистом,
Луны при свете серебристом
В свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна.
Шла, шла. И вдруг перед собою
С холма господский видит дом,
Селенье, рощу под холмом
И сад над светлою рекою.
Она глядит — и сердце в ней
Забилось чаще и сильней.
Man hörde skalbaggarna surra
där ån i skymningen tyst rann,
när ringdanserna slutat snurra,
när fiskelägets eldar brann.
På fältet som sig milsvitt sträckte
och månens silverstrålar täckte,
där gick Tatjana utan rast
med drömmar som sin enda last.
Hon gick och gick. Så plötsligt skingrar
sig grenverket, det sluttar ner –
en herrgård och en lund hon ser
och vid en park en å sig slingrar.
Hon ser det plötsligt där hon går –
allt hårdare då hjärtat slår.
Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:14

И в одиночестве жестоком
Сильнее страсть ее горит,
И об Онегине далеком
Ей сердце громче говорит.
Она его не будет видеть;
Она должна в нем ненавидеть
Убийцу брата своего;
Поэт погиб… но уж его
Никто не помнит, уж другому
Его невеста отдалась.
Поэта память пронеслась
Как дым по небу голубому,
О нем два сердца, может быть,
Еще грустят… На что грустить?
I ensamheten väcks det tankar:
Var är Onegin någonstans?
Passionen tänds och hjärtat bankar
allt mer för det som en gång fanns.
Hon ville inte ses och prata;
hon måste ju i honom hata
den brodermördare man dömt
fast sedan raskt den döde glömt:
Hans fästmö har en annan vunnit,
hans minne kunde ej förbli,
förgängligt for det fort förbi
likt rök som upp i skyn försvunnit.
Hur många sörjer? Kanske två?
Vad tjänar det att sörja då?

Jag är nöjd med att fånga allitterationen på rad elva: de tre p-ljuden i поэта память пронеслась motsvaras av fyra f-ljud i ”förgängligt for det fort förbi”.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:13

И долго, будто сквозь тумана,
Она глядела им вослед…
И вот одна, одна Татьяна!
Увы! подруга стольких лет,
Ее голубка молодая,
Ее наперсница родная,
Судьбою вдаль занесена,
С ней навсегда разлучена.
Как тень она без цели бродит,
То смотрит в опустелый сад…
Нигде, ни в чем ей нет отрад,
И облегченья не находит
Она подавленным слезам —
И сердце рвется пополам.
Med blicken alltmer dimmig bliven
hon stirrade på deras spår…
Så var Tatjana övergiven
av vännen sedan många år!
Med älsklingssystern har hon kelat,
med systern har hon allting delat,
som nu var förd dit ödet bär,
för alltid var de så isär.
Och lik en skugga som försvinner
hon utan mål mot gården ser
där fanns men finns ej glädje mer.
I gråt hon ingen lättnad finner,
nej tårar kan ej lindra nu –
och hennes hjärta slits itu.

Johansson lyckas spegla anaforen одна, одна på tredje raden: ”Allen, allen är nu Tatiana”. Men hans rim spana/Tatiana klingar fel i mina öron.

Anaforerna ее, ее (raderna fem och sex) respektive нигде, ни в чем (rad elva) är jag nöjd med att ha fångat.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:12

И скоро звонкий голос Оли
В семействе Лариных умолк.
Улан, своей невольник доли,
Был должен с нею ехать в полк.
Слезами горько обливаясь,
Старушка, с дочерью прощаясь,
Казалось, чуть жива была,
Но Таня плакать не могла;
Лишь смертной бледностью покрылось
Ее печальное лицо.
Когда все вышли на крыльцо,
И всё, прощаясь, суетилось
Вокруг кареты молодых,
Татьяна проводила их.
Snart hördes ej mer Olga tralla
på Larins släktgård hos sin mor…
Ulanen kände plikten kalla
och de till regementet for.
Vid avskedet som därmed följde,
när tårar modersögat sköljde
som om hon höll på att gå åt,
förmådde Tanja ingen gråt.
Fast hennes sorg var nog så äkta;
den blev blott likblek ansiktston.
Man samlades på förstubron
och började kring vagnen jäkta
tills alla tog farväl till slut.
Då gick Tatjana med dem ut.

Det visar sig att jag delar rimmet följde/sköljde med Johansson.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:11

Мой бедный Ленской! за могилой
В пределах вечности глухой
Смутился ли, певец унылый,
Измены вестью роковой,
Или над Летой усыпленный
Поэт, бесчувствием блаженный,
Уж не смущается ничем,
И мир ему закрыт и нем?..
Так! равнодушное забвенье
За гробом ожидает нас.
Врагов, друзей, любовниц глас
Вдруг молкнет. Про одно именье
Наследников сердитый хор
Заводит непристойный спор.
Min stackars Lenskij! Grymma öde
att nås av detta svekbesked!
Kanhända att det för min döde
poet i stumma graven sved?
Fast är det en välsignad gåva
att fri från känslorna få sova?
Är yttervärlden stängd och stum
för skalden under Lethes skum?
Så är det! Opåverkad glömska
det är vad graven bjuder på.
Ej vän, ej fiende förmår dig nå,
din älsklings röst blir tyst. Blott lömska
och arga arvingar man hör
som stämmor i en oren kör.

Lethe är i den grekiska mytologin den sista av fem floder i dödsriket Hades. När de döda dricker ur den glömmer de sina jordeliv.

Det visar sig att jag delar rimmet glömska/lömska med Jensen.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:10

Мой бедный Ленской! изнывая,
Не долго плакала она.
Увы! невеста молодая
Своей печали неверна.
Другой увлек ее вниманье,
Другой успел ее страданье
Любовной лестью усыпить,
Улан умел ее пленить,
Улан любим ее душою…
И вот уж с ним пред алтарем
Она стыдливо под венцом
Стоит с поникшей головою,
С огнем в потупленных очах,
С улыбкой легкой на устах.
Min stackars Lenskij! Hon förmådde
ej sörja honom länge nog.
Ack ve! Den unga fästmön nådde
dithän att hon sin sorg bedrog.
En annan rörde hennes hjärta,
en annan sövde hennes smärta
med insmickrande kärleksspratt;
ulanen har fått henne fatt,
ulanen har hon blivit kär i…
Till altaret de redan går
och under brudkronan hon står,
begrundar blygt den stund hon är i,
med nacken sedesamt böjd ner,
med eld i blicken när hon ler.

Liksom i den föregående strofen finns här ytterligare struktur utöver den ordinarie rimflätan. Dels ulan-anaforen (raderna åtta och nio) och med-anaforen (raderna tretton och fjorton), dels de fantastiska raderna fem och sex, med inledande anafor, avslutande kvinnligt rim och däremellan ytterligare rim och assonans. Det är egentligen bara två av nio stavelser som skiljer raderna åt! Jag är nöjd med att ha funnit en mycket snarlik struktur på svenska. Dussinrimmet hjärta/smärta bjuder jag på.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:7

На ветви сосны преклоненной,
Бывало, ранний ветерок
Над этой урною смиренной
Качал таинственный венок.
Бывало, в поздние досуги
Сюда ходили две подруги.
И на могиле при луне,
Обнявшись, плакали оне.
Но ныне… памятник унылый
Забыт. К нему привычный след
Заглох. Венка на ветви нет;
Один, под ним, седой и хилый
Пастух по-прежнему поет
И обувь бедную плетет.
En kvist i tallen kunde svänga
om morgonbrisen i den slet.
Där brukade en lövkrans hänga
som gravprydnad i hemlighet.
Två flickor brukade försöka
vid arbetsdagens slut besöka
den graven för att sörja där
tillsammans under månens sfär.
Men nu har graven utav alla
glömts bort; i gräs den stig som fanns
gömts bort och kvisten saknar krans;
som förr blott herden hörs där tralla
när klen och grå han där tar rast
och flätar sina skor av bast.

Strofen rymmer utöver den vanliga rimflätan ytterligare struktur. För det första anaforen бывало på raderna två och fem som jag har speglat genom att upprepa ordet brukade. För det andra enjambemangen där assonansen забыт/заглох inleder varsin rad. Jag är nöjd med att ha lyckats återge detta genom glömts bort/gömts bort och dessutom ha fångat allitterationen венка/ветви med kvisten/krans.

Det visar sig att jag (nästan) delar rimmet svänga/hänga med Jensen, som har hänger/svänger i 1889 års version och hängdes/svängdes i den omarbetade från 1918. Även rast/bast används av Jensen, som liksom jag därmed refererar tillbaka till VI:41, den strof där basten faktiskt nämns explicit.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:6

Меж гор, лежащих полукругом,
Пойдем туда, где ручеек
Виясь бежит зеленым лугом
К реке сквозь липовый лесок.
Там соловей, весны любовник,
Всю ночь поет; цветет шиповник,
И слышен говор ключевой, —
Там виден камень гробовой
В тени двух сосен устарелых.
Пришельцу надпись говорит:
«Владимир Ленской здесь лежит,
Погибший рано смертью смелых,
В такой-то год, таких-то лет.
Покойся, юноша-поэт!»
Halvt omgärdad av berg vi finner
den bäck som vi beger oss till
som genom lindängsgrönskan rinner
och slingrande mot floden vill.
Var vår hörs näktergal om natten
och törnros gror vid detta vatten
som ur sin källa porlar ner –
och det är där man graven ser
i skuggan av två gamla tallar.
För främlingen står skrivet där:
”Vladimir Lenskij vilar här.
För tidigt död. Man mod det kallar.
Så årens mått av utmätt tid.
Finn här, du unga skald, din frid!”

Det visar sig att jag delar rimmet tid/frid med Johansson.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar