V:28

И вот из ближнего посада
Созревших барышень кумир,
Уездных матушек отрада,
Приехал ротный командир;
Вошел… Ах, новость, да какая!
Музыка будет полковая!
Полковник сам ее послал.
Какая радость: будет бал!
Девчонки прыгают заране;
Но кушать подали. Четой
Идут за стол рука с рукой.
Теснятся барышни к Татьяне;
Мужчины против; и, крестясь,
Толпа жужжит, за стол садясь.
Och se, här kommer bygdens stjärna,
en adelsfröknarnas idol;
ja, mödrarna de ser nog gärna
en kompanichef som gemål.
Och vilka nyheter han delar!
Att regementsorkestern spelar,
det själve översten har sagt.
Hurra! Nu blir det bal med prakt!
Så redan alla fröknar spritter,
men maten nu på bordet står:
man parvis hand i hand dit går.
Var flicka vid Tatjana sitter
med männen mittemot; man ber
och slår sig så i sorlet ner.

Музыка betyder normalt musik, men en titt i Большой толковый словарь avslöjar att det också som här kan betyda en hel orkester, eller ett individuellt instrument. Som exempel anförs rad sex ur just denna strof, med den avvikande betoningen på andra stavelsen markerad. Ryska Wikipedia konstaterar att ordets betoning i det ryska litteraturspråket under 1800-talet fastnade på första stavelsen – utom hos Pusjkin!

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:27

С семьей Панфила Харликова
Приехал и мосье Трике,
Остряк, недавно из Тамбова,
В очках и в рыжем парике.
Как истинный француз, в кармане
Трике привез куплет Татьяне
На голос, знаемый детьми:
Réveillez-vous, belle endormie.
Меж ветхих песен альманаха
Был напечатан сей куплет;
Трике, догадливый поэт,
Его на свет явил из праха,
И смело вместо belle Nina
Поставил belle Tatiana.
En fransman van att vitsar vässa
var med familjen Charlikov;
med brillor och perukprydd hjässa
monsieur Triquet kom från Tambov.
Som fransman sann han uti fickan
bar en kuplett till namnsdagsflickan
som sjöngs på välkänd melodi:
Réveillez-vous, belle endormie.
Triquet var som poet förslagen;
en gammal almanackskuplett
som ingen nu på länge sett
han tog ur dammet fram i dagen
och bytte helt fräckt belle Nina
mot orden belle Tatiana.

Den här strofen bjuder på några gratisrim, men att nyttja dem kräver lite eftertanke. Efternamnet Charlikov och ortsnamnet Tambov rimmar – men i originalet utgör de med obetonade genitivändelser -а ett kvinnligt rim. I svensk översättning står de i nominativ som ett manligt rim. Förnamnet på familjens överhuvud Panfil måste också försvinna, eftersom de betonade stavelserna i metern bara blir rätt när förnamnet står i genitiv.

De franska komplimangerna belle Nina och belle Tatiana rimmar – men bara om man på franskt manér betonar sista stavelsen. Dessutom måste belle uttalas enstavigt på rad 13 (liksom på rad 8), men tvåstavigt på rad 14 – i det ryska originalet såväl som i den svenska översättningen. Det är dock värt att notera att både Markowicz och Legras i sina franska översättningar låter belle uttalas tvåstavigt på båda de två slutraderna.

Med ryskans halvlånga vokaler rimmar i originalet även de internationella orden kuplett och poet (raderna 10-11), men det hjälper inte en översättare till svenska.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:26

С своей супругою дородной
Приехал толстый Пустяков;
Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков;
Скотинины, чета седая,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов;
Уездный франтик Петушков,
Мой брат двоюродный, Буянов,
В пуху, в картузе с козырьком
(Как вам, конечно, он знаком),
И отставной советник Флянов,
Тяжелый сплетник, старый плут,
Обжора, взяточник и шут.
Med hustrun som var ännu värre
kom Pustjakov, själv ganska fet;
Gvozdin, en respektabel herre,
vars livegna för födan slet;
Skotinins som har blivit gamla
har barnaskaran lyckats samla,
från trettio till tvenne år
och Petusjkov är snobben vår,
se där är min kusin Bujanov,
som noppig rock och mössa bär
(ni vet ju självklart vem han är)
och före detta rådsman Fljanov,
som skvallrar, narras och bedrar,
som frossar och som mutor tar.

Det visar sig att jag delar rimmet gamla/samla med Johansson och år/vår med Rytter. Annars bjuder den här strofen översättaren på ett gratisrim i form av Bujanov/Fljanov – om de kan bibehållas sist på respektive rad.

Bujanov, författarens ”kusin”, är titelpersonen i dikten Опасный сосед (Den farlige grannen) av Pusjkins farbror Vasilij Pusjkin. Än en gång blandas verklighet och fiktion.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

Some Dilemmas Encountered by Onegin Translators

Ulrik Franke håller föredrag på Uppsala universitet.

Föredrag på Uppsala universitet.

Här finns nu presentationsbilderna från dagens föredrag på Uppsala universitet: Some Dilemmas Encountered by Onegin Translators.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

V:25

Но вот багряною рукою
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собою
Веселый праздник имянин.
С утра дом Лариных гостями
Весь полон; целыми семьями
Соседи съехались в возках,
В кибитках, в бричках и в санях.
В передней толкотня, тревога;
В гостиной встреча новых лиц,
Лай мосек, чмоканье девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей.
Men se hur gryningsljusets händer
nu färgar varje dalgång skär
och solens strålar budet sänder
att namnsdagsfestens dag är här.
Från morgonstund familjers myller
och grannar, gäster huset fyller
som körts med släd- och vagntransport
av britjka- och kibitka-sort.
De trånga rummen liksom sjuder
av prat med folk man träffat nyss,
av hundars skall, av flickors kyss,
vid tröskelns trängsel skratten ljuder,
man bugar sig åt alla håll,
på ledsna barn har ammor koll.

Pusjkin noterar i en not att de första raderna i denna strof parodierar inledningen till ett ode av Lomonosov:

Заря багряною рукою
От утренних спокойных вод
Выводит солнце за собою
Твоей державы новый год

Britjka och kibitka är två olika sorters vagnar – den senare är även bekant från V:2.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

Onegin-symposium på Uppsala universitet

TransplantingPushkin
Fredagen den 16 februari anordnar Uppsala universitet ett heldagssymposium om att läsa, översätta och anpassa Jevgenij Onegin till andra språk och kulturer än ursprunget. Öppningstalar gör ingen mindre än Douglas Hofstadter!

Programmet lovar många spännande nedslag om översättningar både till svenska och till andra språk och avslutas med en litterär afton där alla som vill får läsa ur sina översättningar.

Klockan 15:30-16:00 håller jag föredrag under titeln Some Dilemmas Encountered by Onegin Translators.

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

V:24

Ее тревожит сновиденье.
Не зная, как его понять,
Мечтанья страшного значенье
Татьяна хочет отыскать.
Татьяна в оглавленье кратком
Находит азбучным порядком
Слова: бор, буря, ведьма, ель,
Еж, мрак, мосток, медведь, мятель
И прочая. Ее сомнений
Мартын Задека не решит;
Но сон зловещий ей сулит
Печальных много приключений.
Дней несколько она потом
Все беспокоилась о том.
Men drömsynen Tatjana brydde.
Hon kunde den ej alls förstå;
vad dessa hemskheter betydde
hon ville nu ta reda på.
I bokens index så hon letar,
bland orden alfabetiskt betar:
björn, bro, gran, häxa, igelkott,
skog, snöstorm, storm… om s-ord gott!
Men ont om svar på hennes frågor,
där Martin Zadeck visst gick bet;
fast drömmens omen, det hon vet,
bär bud om äventyr och plågor.
Och så hon på sin oro bar,
i några dagar var den kvar.

Det visar sig att jag delar rimmet brydde/betydde med Jensen och förstå/ta reda på med Johansson. Kanske är dessa rim rättframma – åtminstone tog de jämförelsevis kortare tid att hitta än den därpå följande alfabetiska uppräkningen. Här måste översättaren välja om bokstavsordningen ska bevaras eller utelämnas.

Det finns olika strategier. Jensen vill markera det alfabetiska och räknar därför upp ord från apa till örn, trots att bägge dessa djur saknas i originalet. Johansson är liksom jag mer trogen originalet, men ordnar orden alfabetiskt på svenska från björn till storm. Vissa ord har vi dock fått utelämna. I mitt fall är det мрак – dunkel eller mörker – som har fått stryka på foten. Rosenberg håller sig istället väsentligen till originalets ordning, på bekostnad av bokstavsordningen på danska. Rytter i sin tur inleder alfabetiskt med bjørn och bru, men släpper sedan det mönstret.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:23

Сие глубокое творенье
Завез кочующий купец
Однажды к ним в уединенье
И для Татьяны наконец
Его с разрозненной Мальвиной
Он уступил за три с полтиной,
В придачу взяв еще за них
Собранье басен площадных,
Грамматику, две Петриады,
Да Мармонтеля третий том.
Мартин Задека стал потом
Любимец Тани… Он отрады
Во всех печалях ей дарит
И безотлучно с нею спит.
Den boken, full med djupa tankar,
till deras obygd en gång togs
utav en nasare som vankar.
Då för Tatjana föreslogs:
den, samt Malvinaband med lyte,
mot tre och femtio i byte.
Han dessutom för dessa två
en samling fabler ville få,
två dikter till tsar Peters ära,
en grammatik och likaså
band tre av Marmontel. Och så
blev Zadeks tankar Tanja kära.
I sorg den boken skänker tröst
och trycks var natt mot hennes bröst.

Malvina är en kärleksroman av Marie Cottin. Jean-François Marmontel var en fransk författare verksam under senare delen av 1700-talet.

Det visar sig att jag delar slutrimmet tröst/bröst med såväl Johansson som Rosenberg (Trøst/Bryst). I en för övrigt komplicerad rimfläta är det kanske det mest rättframma rimmet, som tydligen ligger nära till hands på flera skandinaviska språk.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:22

Но та, сестры не замечая,
В постеле с книгою лежит,
За листом лист перебирая,
И ничего не говорит.
Хоть не являла книга эта
Ни сладких вымыслов поэта,
Ни мудрых истин, ни картин;
Но ни Виргилий, ни Расин,
Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека,
Ни даже Дамских Мод Журнал
Так никого не занимал:
То был, друзья, Мартын Задека,
Глава халдейских мудрецов,
Гадатель, толкователь снов.
Mol tyst hon systern ej noterar,
hon i sin säng den bok blott ser
vars budskap henne fascinerar
på sida upp och sida ner.
Och trots att i den bokens pärmar
ej skalder finns som vackert svärmar,
ej bilder och ej Byron, Scott,
ej Seneca, ej klokskaps mått
och ej Racine, ej Æneiden,
ej ens en kvinnomodespalt,
den trollband ändå mest av allt,
ty Martin Zadeck fanns uti den,
främst bland Kaldéens vise män
och varje drömtydares vän.

Så fort det räknas upp namn blir det svårare att få till rimflätorna. De flesta översättare tvingas åtminstone kasta om ordningen på de uppräknade – något som ofta räcker. Det är sällan nödvändigt att gå så långt som Jensen, som i första utgåvan (1889) byter ut flera av författarna:

Det var den unge Werther ej;
Virgilius ej och ej Corneille

Senare kom han på andra tankar. Den andra utgåvan (1918) lyder mer originaltroget:

Ty Seneca var det alls ej,
ej Scott, ej Byron, ej Corneille

Dessutom finns en fotnot som konstaterar att bytet av Racine mot Corneille ”är en förlåtlig avvikelse i översättningen”.

Själv har jag också en förlåtlig avvikelse: Vergilius omnämns inte med namn utan indirekt, representerad av sitt främsta verk, Æneiden.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:21

Спор громче, громче; вдруг Евгений
Хватает длинный нож, и вмиг
Повержен Ленской; страшно тени
Сгустились; нестерпимый крик
Раздался… хижина шатнулась…
И Таня в ужасе проснулась…
Глядит, уж в комнате светло;
В окне сквозь мерзлое стекло
Зари багряный луч играет;
Дверь отворилась. Ольга к ней,
Авроры северной алей
И легче ласточки, влетает;
«Ну, – говорит, – скажи ж ты мне,
Кого ты видела во сне?»
Allt högre hörs kalabaliken,
en kniv Jevgenij plötsligt höll,
strax Lenskij faller, varpå skriken
gav eko… och en skugga föll…
Men när så stugan börjar knaka
är Tanja i sin säng tillbaka…
I hennes rum är natten slut;
hon genom fönstrets frost ser ut
där gryningspurpurns ljusspel smyger;
i dörren plötsligt Olga slår,
med morgonrodnad kind först går
och lätt som svalan sedan flyger:
”Så säg mig nu vad som har skett
och vem som du i drömmen sett!”
Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar