VII:23

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.
Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он.
На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.
På flera boksidor fanns lämnat
en läsarnagels skarpa spår;
som vore det för henne ämnat
så blir det dit som ögat går.
Tatjana darrar när hon tittar
och så de ord och tankar hittar
där något i Onegin skett;
som han tyst nickat när han sett.
I marginalerna hon råkar
Onegins blyerts här och där
och då hans själ hon frambesvär
som om han oavsiktligt språkar
i strykning och i kommentar,
i frågetecken utan svar.

Jag har speglat slutanaforen то med upprepade i.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:22

Хотя мы знаем, что Евгений
Издавна чтенье разлюбил,
Однако ж несколько творений
Он из опалы исключил:
Певца Гяура и Жуана,
Да с ним еще два-три романа,
В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.
Trots att Jevgenij redan klarat
all läsning han fann mödan värd
så hade han trots detta sparat
ett bokurval från hädanfärd:
Juans och Giaours skald fick fylla
med två-tre andra ut hans hylla.
De skildrar tidsandan idag
och nutidsmänniskans alla drag
de ganska trovärdigt beskriver:
hans sedeslösa nihilism,
hans torrhet och hans egoism,
hur drömmandet han överdriver,
hur han till handlingskraft förklär
förbittringen som honom tär.

Juans och Giaours skald är Lord Byron, som även förekommer i flera tidigare strofer. Hur dessa båda ord – av spansk respektive turkisk och ursprungligen persisk härkomst – rätteligen bör uttalas när de här uppträder som engelska boktitlar i en rysk roman i svensk översättning är inte helt uppenbart. Här underkastas de versmåttets lag och får bli tvåstaviga, om än med möjlighet att reducera den obetonade stavelsen, och med betoning på andra stavelsen i Juan och första i Giaour.

Jag har efterliknat anaforen с его genom att låta både ”hans” och ”hur” bli anaforer i översättningen. Därmed speglas även något av s-allitterationen (с его, себялюбивой, сухой, с его) mot slutet, om än inte exakt.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:21

Татьяна с ключницей простилась
За воротами. Через день
Уж утром рано вновь явилась
Она в оставленную сень,
И в молчаливом кабинете,
Забыв на время всё на свете,
Осталась наконец одна,
И долго плакала она.
Потом за книги принялася.
Сперва ей было не до них,
Но показался выбор их
Ей странен. Чтенью предалася
Татьяна жадною душой;
И ей открылся мир иной.
Tatjana från Anisja skildes,
men nästa morgon återkom
hon dit och ingen tid förspilldes
när hon steg in i rummet som
han lämnat och där tiden stannat.
Där glömde hon en stund allt annat.
Nu var hon ensam där till slut
och länge, länge grät hon ut.
Mot böckerna hon så sig vände.
Först var de ej i hennes smak;
hans urval gjorde henne spak.
Men snart hon mera glupsk sig kände.
Tatjana drog på läsningsfärd;
då öppnades en annan värld.
Publicerat i Kapitel VII, Strofer | 1 kommentar

VII:20

Татьяна долго в келье модной
Как очарована стоит.
Но поздно. Ветер встал холодный.
Темно в долине. Роща спит
Над отуманенной рекою;
Луна сокрылась за горою,
И пилигримке молодой
Пора, давно пора домой.
И Таня, скрыв свое волненье,
Не без того, чтоб не вздохнуть,
Пускается в обратный путь.
Но прежде просит позволенья
Пустынный замок навещать,
Чтоб книжки здесь одной читать.
I välinredda klostercellen
står Tanja tjusad länge kvar.
Men vinden kallnar sent om kvällen.
I mörka dalen floden har
svepts in i dimman; skogen drömmer
och bak ett berg sig månen gömmer.
Så slutar hennes pilgrimsfärd:
hög tid, hög tid, för hemmets härd.
När så Tatjana lugnat ner sig
och suckar djupt så är det dags
att gå tillbaka hemåt strax,
men först med tillstånd hon förser sig
att återvända för att se
vad slottets böcker har att ge.

Det visar sig att jag delar rimmet drömmer/gömmer med Jensen.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:19

Татьяна взором умиленным
Вокруг себя на всё глядит,
И всё ей кажется бесценным,
Всё душу томную живит
Полу-мучительной отрадой:
И стол с померкшею лампадой,
И груда книг, и под окном
Кровать, покрытая ковром,
И вид в окно сквозь сумрак лунный,
И этот бледный полусвет,
И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугунной
Под шляпой с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.
Tatjana vemodigt förnimmer
allt det som blicken faller på;
allt får ett ovärderligt skimmer,
för allt vill hennes hjärta slå
av hälften glädje, hälften plåga:
för bordslampan med slocknad låga,
för bokhögen och för en bädd
vid fönstret med en matta redd,
för vyn från fönstret, ut mot dalen
som månens sken blott halvt kan nå,
för tavlan med lord Byron på,
för järnbysten på piedestalen
med sur blick under hatt och lugg
och armarna i kors, rätt njugg.

Järnbysten med sur blick under hatt och lugg och armarna i kors föreställer Napoleon – kanske påminner den om den här statyn i Waterloo. Napoleon förekommer även i II:14.

Anaforen и i originalet speglas med upprepade ”för”.

Det visar sig att jag – i det närmaste – delar rimmet dalen/piedestalen med Johansson, som avslutar så här:

i vrån uppå en piedestal en
så bister man i hatt står vakt
och armarna i kors han lagt.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:18

Здесь с ним обедывал зимою
Покойный Ленский, наш сосед.
Сюда пожалуйте, за мною.
Вот это барский кабинет;
Здесь почивал он, кофей кушал,
Приказчика доклады слушал
И книжку поутру читал…
И старый барин здесь живал;
Со мной, бывало, в воскресенье,
Здесь под окном, надев очки,
Играть изволил в дурачки.
Дай бог душе его спасенье,
А косточкам его покой
В могиле, в мать-земле сырой!»
Fast vintrar kunde han dinera
med salig Lenskij, grannen vår.
Följ med! Här borta ser ni mera!
Mot arbetsrummet nu vi går;
här sov han, njöt av kaffesorter,
tog mot förvaltarens rapporter
och läste arla helst en rad…
Fast gamle herrn på sin tid bad
mig att durak med honom spela
när han med brillor på satt här
var söndag under fönstret där.
Må själen hans Guds nåd nu dela
och hoppas att hans ben får ro
i moder jords rätt råa bo!”

Durak (dummern) är ett ryskt kortspel. Hos såväl Jensen som Johansson har det efterliknats med svälta räv.

Strofen använder anaforen здесь (fyra gånger plus en femte på sista raden i förra strofen) – jag speglar detta någorlunda med tre ”här” (plus ett i förra strofen).

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:17

«Увидеть барский дом нельзя ли?» —
Спросила Таня. Поскорей
К Анисье дети побежали
У ней ключи взять от сеней;
Анисья тотчас к ней явилась,
И дверь пред ними отворилась,
И Таня входит в дом пустой,
Где жил недавно наш герой.
Она глядит: забытый в зале
Кий на бильярде отдыхал,
На смятом канапе лежал
Манежный хлыстик. Таня дале;
Старушка ей: «а вот камин;
Здесь барин сиживал один.
”Säg, får jag se på herrskapshuset?”
– den frågan ställde Tanja då
och barnen sprang iväg på gruset
för att Anisjas nyckel få.
Anisja kom, så hon slapp vänta,
strax kunde de på dörren glänta;
så träder Tanja in till slut
där nyss vår hjälte flyttat ut
och ser hans övergivna salar:
Han har biljardkön framme glömt,
bland soffans skrynklor ridspöt gömt.
De fortsätter och gumman talar:
”Just här i öppna spisens sken
satt herrn rätt ofta mol allen.
Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:16

Ее сомнения смущают:
«Пойду ль вперед, пойду ль назад?..
Его здесь нет. Меня не знают…
Взгляну на дом, на этот сад».
И вот с холма Татьяна сходит,
Едва дыша; кругом обводит
Недоуменья полный взор…
И входит на пустынный двор.
К ней, лая, кинулись собаки.
На крик испуганный ея
Ребят дворовая семья
Сбежалась шумно. Не без драки
Мальчишки разогнали псов,
Взяв барышню под свой покров.
Så börjar hon sitt tvivel hitta:
”Tillbaka eller framåt här?
På hus och trädgård ska jag titta:
de vet ju inte vem jag är
och han är inte där.” Så går hon
från kullen. Plötsligt andfådd står hon
vid gården som ser öde ut…
Hon tvekar men går in till slut.
Men fann en hundflock där som skällde
så vilt att hon gav till ett skri.
De livegna stod henne bi
och barnen jagade och skrällde
tills hundarna gav upp och smet
och fröken var i säkerhet.

Det visar sig att jag delar rimmet går hon/står hon med Jensen.

Ryskan använder normalt ordet собака för hund, men i denna strof förekommer faktiskt också det slaviska standardordet пёс (i genitiv plural; псов, på rad 13).

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:15

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы;
Уж за рекой, дымясь, пылал
Огонь рыбачий. В поле чистом,
Луны при свете серебристом
В свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна.
Шла, шла. И вдруг перед собою
С холма господский видит дом,
Селенье, рощу под холмом
И сад над светлою рекою.
Она глядит — и сердце в ней
Забилось чаще и сильней.
Man hörde skalbaggarna surra
där ån i skymningen tyst rann,
när ringdanserna slutat snurra,
när fiskelägets eldar brann.
På fältet som sig milsvitt sträckte
och månens silverstrålar täckte,
där gick Tatjana utan rast
med drömmar som sin enda last.
Hon gick och gick. Så plötsligt skingrar
sig grenverket, det sluttar ner –
en herrgård och en lund hon ser
och vid en park en å sig slingrar.
Hon ser det plötsligt där hon går –
allt hårdare då hjärtat slår.
Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar

VII:14

И в одиночестве жестоком
Сильнее страсть ее горит,
И об Онегине далеком
Ей сердце громче говорит.
Она его не будет видеть;
Она должна в нем ненавидеть
Убийцу брата своего;
Поэт погиб… но уж его
Никто не помнит, уж другому
Его невеста отдалась.
Поэта память пронеслась
Как дым по небу голубому,
О нем два сердца, может быть,
Еще грустят… На что грустить?
I ensamheten väcks det tankar:
Var är Onegin någonstans?
Passionen tänds och hjärtat bankar
allt mer för det som en gång fanns.
Hon ville inte ses och prata;
hon måste ju i honom hata
den brodermördare man dömt
fast sedan raskt den döde glömt:
Hans fästmö har en annan vunnit,
hans minne kunde ej förbli,
förgängligt for det fort förbi
likt rök som upp i skyn försvunnit.
Hur många sörjer? Kanske två?
Vad tjänar det att sörja då?

Jag är nöjd med att fånga allitterationen på rad elva: de tre p-ljuden i поэта память пронеслась motsvaras av fyra f-ljud i ”förgängligt for det fort förbi”.

Publicerat i Kapitel VII, Strofer | Lämna en kommentar