VI:36

Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!
Ni tvekar, vänner, ej att sörja
den skald vars korta levnadslopp
knappt tillät honom allt det börja
som blommat i hans barndomshopp.
Var är all rörelse och bävan,
var är all högvälboren strävan,
vad känslor som hans ungdom skänkt,
vad högt och djupt och djärvt han tänkt?
Var är ni, heta kärleksstormar
och kunskapstörst och arbetskraft
och skam för alla fel man haft
och ni, funderingar man formar,
ni hägringar om utopi,
ni drömmar utav poesi?

Den här strofen innehåller många anaforer, med upprepade Где, И och Вы. I översättningen har de rentav blivit ännu lite fler.

Det visar sig att jag delar rimmet bävan /strävan med Johansson och sörja/börja med Jensen.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:35

В тоске сердечных угрызений,
Рукою стиснув пистолет,
Глядит на Ленского Евгений.
«Ну, что ж? убит»,— решил сосед.
Убит!.. Сим страшным восклицаньем
Сражен, Онегин с содроганьем
Отходит и людей зовет.
Зарецкий бережно кладет
На сани труп оледенелый;
Домой везет он страшный клад.
Почуя мертвого, храпят
И бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила,
И полетели как стрела.
Jevgenijs samvete förlamar
hans hjärta när han Lenskij ser,
han krampaktigt pistolen kramar.
”Han dog” är domen grannen ger.
Han dog! Av denna hemskhet slagen
Onegin, darrande och tagen,
går därifrån med sin eskort.
Zaretskij bär då varsamt bort
det lik som frosten redan fryser
och för den hemska lasten hem,
men hästarna som anar vem
de drar, de frustar, slår och fnyser;
de fradgar vitt på betslens stål
och flyr som pilar mot sitt mål.

Formuleringen бьются кони är bekant från I:22, där frusna hästar väntar på att dra sina herrar hem från baletten. Tonen är onekligen muntrare i kapitel I än i kapitel VI.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:34

Что ж, если вашим пистолетом
Сражен приятель молодой,
Нескромным взглядом, иль ответом,
Или безделицей иной
Вас оскорбивший за бутылкой,
Иль даже сам в досаде пылкой
Вас гордо вызвавший на бой,
Скажите: вашею душой
Какое чувство овладеет,
Когда недвижим, на земле
Пред вами с смертью на челе,
Он постепенно костенеет,
Когда он глух и молчалив
На ваш отчаянный призыв?
Och annars, om ni själv nyss skjutit
ihjäl en ung vän med ert skott,
som tittat snett, som kanske skrutit,
som annars något smått begått;
som retats när ni er berusat
och annars själv var den som rusat
åstad och kränkt krävt sin duell,
då känner ni er knappast säll,
säg: vilka känslor får då spela
när orörlig han ligger ner,
ni döden på hans panna ser,
hans lemmar blir allt mera stela;
när döv och tyst till slut han dör
och era böner inte hör?

Ett populärt rim som jag inte delar är duell/bagatell (”något smått” hos mig). Det rimmet finns såväl i Jensens svenska som i Rosenbergs danska och i Rytters norska översättningar.

Strofen rymmer två anaforer: иль … Или … Иль och Когда … Когда. Jag är nöjd med att ha lyckats bevara dem.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | 3 kommentarer

VI:33

Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага;
Приятно зреть, как он, упрямо
Склонив бодливые рога,
Невольно в зеркало глядится
И узнавать себя стыдится;
Приятней, если он, друзья,
Завоет сдуру: это я!
Еще приятнее в молчанье
Ему готовить честный гроб
И тихо целить в бледный лоб
На благородном расстоянье;
Но отослать его к отцам
Едва ль приятно будет вам.
Man trivs när fräckt man provocerar
en ovän med ett epigram;
man trivs när snart han attackerar
och fäller horn och rusar fram,
men när han håller på och bråkar,
sig själv i spegeln plötsligt råkar;
då trivs man om han yttrar sig
och säger dumt: Det liknar mig!
Man trivs än bättre när man diktar
i tysthet om hans vackra grav
och låtsas att man trycker av
när man på nobelt avstånd siktar.
Men när han död har fallit ner
då trivs man plötsligt inte mer.

I den här strofen återkommer en anafor som kulminerar med att negeras: Приятно […] Приятно […] Приятней […] Еще приятнее […] Едва ль приятно. Jag är nöjd med att återge alla fem upprepningarna inom meterns ram: Man trivs […] man trivs […] då trivs man […] Man trivs än bättre […] då trivs man plötsligt inte mer.

Jensen har tre upprepningar av ordet skönt, men varken Johansson, Rytter eller Rosenberg bevarar anaforen. På engelska är det vanligare. Deutsch har tre pleasant följt av ett pleasure; Arndt har fem fun; Falen, slutligen, har tre pleasant, ett pleasanter och ett pleased. Busch (tyska) har schön följt av två schöner; Legras (franska) har plaît, plus plaisant, moins plaisant. Markowicz har två on aim, och avslutar vackert:

Mais tout de bon le mettre à mort,
Aimerez-vous ? J’en doute fort.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:32

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навылет ранен;
Дымясь, из раны кровь текла.
Тому назад одно мгновенье
В сем сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипела кровь:
Теперь, как в доме опустелом,
Всё в нем и тихо и темно;
Замолкло навсегда оно.
Закрыты ставни, окна мелом
Забелены. Хозяйки нет.
А где, бог весть. Пропал и след.
Så underligt han låg där, stilla,
med frid i ansiktet till slut.
Av skottet var han sårad illa;
ur bröstet stod ett bloddis ut.
Ett ögonblick, blott, har passerat,
sen hjärtat slog så inspirerat,
av kärlek, fiendskap och hopp,
av liv och blod uti i hans kropp:
Ett hus som lämnats och förseglats,
det är nu allt som återstår;
en tyst och mörklagd korridor
där fönstren vitmenats och reglats.
Vart frun i huset har gått ut
blott Gud vet; här tar spåren slut.

I kontrast till den förra strofens pekoral är detta en mer originell beskrivning av poetens död. Det tomma huset är Pusjkins eget bildspråk, menar John Baley; VI:31 är snarare Lenskijs.

Det är intressant att notera att Johansson byter kön på husets ägare, kanske för att svara mot den döde själv:

Dess herre ej i dörren står –
var är han? Borta, utan spår!

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:31

На грудь кладет тихонько руку
И падает. Туманный взор
Изображает смерть, не муку.
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.
Мгновенным холодом облит,
Онегин к юноше спешит,
Глядит, зовет его… напрасно:
Его уж нет. Младой певец
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре!..
Mot bröstet han med handen famlar
är bortom ord, på väg att dö,
när han med dimmig blick så ramlar.
Som när en långsam klump av snö
först uti solens strålar glittrar
men sedan faller och förvittrar.
Då blir Onegin kall av skam,
till ynglingen han rusar fram,
förgäves tittar han och skriker:
Men ack, poetens liv är slut,
han finns ej, hann ej blomma ut,
blott alltför fort hans livskraft sviker:
en sista suck i morgonväkt
och så är altarlågan släckt!

Det visar sig att jag delar rimmet slut/ut med både Jensen och Johansson.

Slutet på denna strof är tänkt att att vara ett slags pekoral. John Baley påpekar i introduktionen till Johnstons översättning att Lenskij nästan kunde ha skrivit detta själv. Sona Stephan Hoisington pekar i en essä tryckt som inledning till Arndts översättning särskilt ut orden цвет (blomning) och увял (vissnade) som konventionellt (och uttjatat) bildspråk i tidens elegier. Ännu en subtil utmaning för översättaren.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:30

«Теперь сходитесь». Хладнокровно,
Еще не целя, два врага
Походкой твердой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,
Не преставая наступать,
Стал первый тихо подымать.
Вот пять шагов еще ступили,
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить — но как раз
Онегин выстрелил… Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет,
”Marschera!” Fienderna lydde,
gick kallblodigt och tyst i takt;
om siktande sig ingen brydde
tills fyra steg de bak sig lagt;
det fyra kliv mot döden dröjde
till dess Jevgenij vapnet höjde;
han slog ej av på sina steg,
tog bara sikte först och teg.
När fem steg till de hade tagit
och Lenskij vänsterögat slöt
för att ta sikte – just då sköt
Onegin… Klockan hade slagit,
poeten har ej lång tid kvar
när ur hans hand pistolen far,

Det visar sig att jag (nästan) delar rimmet dröjde/höjde med Jensen (som redan har växlat till presens med dröjer/höjer) och rimmet tagit/slagit med Johansson.

Anaforen Четыре … Четыре har jag (nästan) lyckats bevara med ”tills fyra […] det fyra”. De andra skandinaviska översättarna (Jensen, Johansson, Rosenberg och Rytter) återger inte någon anafor. På engelska är den däremot, i någon form, alltid med: ”four paces, Four steps” (Deutsch); ”four steps […] four fateful stairs” (Johnston); ”four steps […] four fateful paces” (Arndt); ”four steps […] Four fateful steps” (Falen); ”Four paces […] Four paces” (Hofstadter). Kanske beror det på att fyra har dubbelt så många stavelser som four, men i originalet upptar четыре hela tre stavelser!

Citaten ovan visar också hur olika översättare väljer att spegla originalets växlingar mellan шаг och ступень (det senare även som besläktat verb: пять шагов еще ступили). Själv har jag valt att spegla detta med steg och kliv.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:29

Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток.
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще. За ближний пень
Становится Гильо смущенный.
Плащи бросают два врага.
Зарецкий тридцать два шага
Отмерил с точностью отменной,
Друзей развел по крайний след,
И каждый взял свой пистолет.
Pistolerna här redan blänker,
en hamrad laddstake ger klang.
I räfflat lopp man kulor sänker
och spänner hanar med små pang.
När gråa krutet strötts och landat
så skruvas flintan som man tandat
ett andra varv så man kan på
den lita. Virrige Guillot
in bakom närmsta stubbe fegar.
De kastar sina rockar bort
och ej för långt och ej för kort
Zaretskij trettiotvå steg stegar.
Till gränsen sträcks ett vänskapsband;
nu står de med pistol i hand.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:28

Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела?
Давно ль они часы досуга,
Трапезу, мысли и дела
Делили дружно? Ныне злобно,
Врагам наследственным подобно,
Как в страшном, непонятном сне,
Они друг другу в тишине
Готовят гибель хладнокровно…
Не засмеяться ль им, пока
Не обагрилась их рука,
Не разойтиться ль полюбовно?..
Но дико светская вражда
Боится ложного стыда.
Två fiender! Men har de velat
se blodvite en längre tid?
Nej, har de inte längre delat
på nöjen, tankar, mat i frid
som vänner? Men till ondskan flyr de,
en nedärvd fiendskap nu styr dem,
och mardrömslikt man knappt förstår
att tysta de nu faktiskt står
och sinsemellan blodtörst känner…
De borde vara vid gott mod,
de borde inte spilla blod,
de borde skiljas åt som vänner…
Men uti deras fina värld
är skammen mer fruktansvärd.

Kanske rimmar inte raderna fem och sex på alla dialekter eller med alla historiska uttal, men på modern rikssvenska går det i mitt tycke utmärkt.

Jag är nöjd med att ha bevarat anaforen не … не … не (de … de … de) mot slutet av strofen.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar

VI:27

«Мой секундант? — сказал Евгений,—
Вот он: мой друг, monsieur Guillot
Я не предвижу возражений
На представление мое:
Хоть человек он неизвестный,
Но уж конечно малый честный».
Зарецкий губу закусил.
Онегин Ленского спросил:
«Что ж, начинать?» — Начнем, пожалуй,
Сказал Владимир. И пошли
За мельницу. Пока вдали
Зарецкий наш и честный малый
Вступили в важный договор,
Враги стоят, потупя взор.
”Min sekundant?”, Jevgenij sporde,
”Se här min vän monsieur Guillot
och synpunkter på honom torde
väl ingen kunna hitta på:
Fast mindre känd så tror jag alla
en hedersman kan honom kalla.”
Zaretskij snörpte munnen blå.
Till Lenskij sa Onegin då:
”Så, ska vi?” ”Ja, nu gör vi detta”,
Vladimir sa och de försvann
bak kvarnen. Med Zaretskij fann
sig hedersmannen strax till rätta.
Så står två fiender mot fond
av sekundanters samförstånd.

Det visar sig att jag delar rimmet Guillot/på med Johansson.

Publicerat i Kapitel VI, Strofer | Lämna en kommentar