V:13

Она, взглянуть назад не смея,
Поспешный ускоряет шаг;
Но от косматого лакея
Не может убежать никак;
Кряхтя, валит медведь несносный;
Пред ними лес; недвижны сосны
В своей нахмуренной красе;
Отягчены их ветви все
Клоками снега; сквозь вершины
Осин, берез и лип нагих
Сияет луч светил ночных;
Дороги нет; кусты, стремнины
Метелью все занесены,
Глубоко в снег погружены.
Se bakåt kan hon ej förmå sig,
istället ökar hon sin takt,
men ändå kan hon knappast stå sig
emot sin pälsbeklädde vakt
som frustande så henne vallar
mot skogens orörliga tallar
som står där med en skönhet trist
där varje liten dysterkvist
är snötyngd; genom glesa toppar
som tillhör asp och lind och björk
syns stjärnors ljus mot himlen mörk;
en snöstorm alla vägar stoppar,
var brant och buske är nu täckt
djupt under snölandskapets dräkt.

Det visar sig att jag delar rimmet björk/mörk med Johansson (som dock har utelämnat linden) och trist/kvist med Rytter:

på furetrea duvar trist
med snø på kvar den grein og kvist.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:12

Как на досадную разлуку,
Татьяна ропщет на ручей;
Не видит никого, кто руку
С той стороны подал бы ей;
Но вдруг сугроб зашевелился,
И кто ж из-под него явился?
Большой, взъерошенный медведь;
Татьяна ах! а он реветь,
И лапу с острыми когтями
Ей протянул; она скрепясь
Дрожащей ручкой оперлась
И боязливыми шагами
Перебралась через ручей;
Пошла – и что ж? медведь за ней!
Så sorgligt avskild utav ödet
Tatjana föll i klagolåt;
att ingen fanns där bortom flödet
med hand att räcka handen åt;
men plötsligt rörde sig en driva,
vem är på väg att ur den kliva?
En jättebjörn med raggen rest,
hon flämtar och han ryter hest,
så bjuds hon kloförsedda ramar
till stöd, och fastän knäsvag, rädd,
hon samlar sig och blir beredd,
tar stegen framåt, tassen kramar,
så kom hon över, allt gick väl.
Och björnen? Den är hack i häl!

Den här strofen gick ganska snabbt att översätta, band annat för att några svenska rim ligger nära till hands. Så visar det sig också att jag delar både driva/kliva och väl/häl med Johansson.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:11

И снится чудный сон Татьяне.
Ей снится, будто бы она
Идет по снеговой поляне,
Печальной мглой окружена;
В сугробах снежных перед нею
Шумит, клубит волной своею
Кипучий, темный и седой
Поток, не скованный зимой;
Две жердочки, склеены льдиной,
Дрожащий, гибельный мосток,
Положены через поток:
И пред шумящею пучиной,
Недоумения полна,
Остановилася она.
En märklig dröm Tatjana drömmer.
I drömmen går hon, det är kallt,
bland snödrivor som gläntan gömmer,
en dyster dimma höljer allt;
fast framför henne snön allt täcker
så hörs ett brus, ett ångmoln läcker
ifrån ett sjudande, mörkt kok,
en ström som trotsar vinterns ok;
två sammanfrusna pinnar formar
en rank och darrig övergång
lagd över strömmen som en spång:
Ställd inför detta bråddjups stormar,
vad skulle hon väl ta sig till?
Så blev hon stående helt still.

Det visar sig att jag delar rimmet drömmer/gömmer med Johansson, som i denna strof av någon anledning har valt att frångå den gängse rimflätan och istället skriver de första fyra raderna på formen AbbA:

En märklig dröm nu Tanja drömmer:
hon drömmer om en snötäckt stig
där mörkret tungt har lägrat sig
och endast sorgsna tankar gömmer.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:10

Татьяна, по совету няни
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала в бане
На два прибора стол накрыть;
Но стало страшно вдруг Татьяне…
И я — при мысли о Светлане
Мне стало страшно — так и быть…
С Татьяной нам не ворожить.
Татьяна поясок шелковый
Сняла, разделась и в постель
Легла. Над нею вьется Лель,
А под подушкою пуховой
Девичье зеркало лежит.
Утихло все. Татьяна спит.
Tatjana tänkte, rådd av amman,
att ägna natten åt att spå;
vid badet kan man sitta samman,
där lät hon duka bord för två.
Men plötsligt skräcken grep Tatjana
och jag – vid tanken på Svetlana
– blev också gripen utav skräck…
så spådomarna tar vi väck.
Tatjana sidenmaterialet
klätt av sig har och gått till sängs.
Därovan kretsar Lel runt längs
med taket. Under kuddfodralet
är spegeln lagd. Så blir allt lugnt
och tyst. Tatjana sover tungt.

Här får översättaren ett gratisrim: Tatjana/Svetlana. Svetlana är som noterades i III:5 titelperson i Vasilij Zjukovskijs ballad från 1813. När hon frambesvärjer sin älskade för han henne till sin grav – vilket här får författaren på andra tankar.

Lel är en slavisk kärleksgudom. Rytter har valt att överföra honom fullt ut till västeuropeisk kontext genom att kalla honom för Amor.

Det visar sig att jag delar slutrimmet lugnt/tungt med såväl Jensen som Johansson. Rimmet ligger nära till hands på svenska, även om Tatjana sover utan adverb i originalet.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:9

Морозна ночь; всё небо ясно;
Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно…
Татьяна на широкий двор
В открытом платьице выходит,
На месяц зеркало наводит;
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна…
Чу… снег хрустит… прохожий; дева
К нему на цыпочках летит
И голосок ее звучит
Нежней свирельного напева:
Как ваше имя? Смотрит он
И отвечает: Агафон.

En stjärnklar frostnatts scenerier
består av himlavalvets kör
som sken i tysta harmonier…
Tatjana vandrar nedanför,
i nattlinne vi henne siktar,
mot månen hon en spegel riktar,
men blott en gåtfull spegelbild
av skivan darrar, sorgset mild…
Snön knastrar… nu hörs någon streta
…mot honom trippar hon på tår
och hennes röst han höra får,
den drillar ljuvt: Vad kan ni heta?
En blick och rösten monoton
som svaret säger: Agafon.

Att rikta en spegel mot månen var en spådomsmetod – den blivande makens ansikte antogs i spegeln framträda som gubben i månen. Att fråga en främling om hans namn antogs också kunna ge besked om den tillkommandes namn.

Falen förklarar i en fotnot att namnet Agafon ”sounds particularly rustic and old-fashioned, and therefore comic, to a Russian ear”. Kanske gäller det även ett svenskt öra som associerar till fån? Att vi normalt skriver Agaton eller Agathon medan ryssarna skriver Agafon har med den historiska transkriberingen av grekiskans theta att göra, som noterades i anslutning till IV:36.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:8

Татьяна любопытным взором
На воск потопленный глядит:
Он чудно-вылитым узором
Ей что-то чудное гласит;
Из блюда, полного водою,
Выходят кольца чередою;
И вынулось колечко ей
Под песенку старинных дней:
«Там мужички-то всё богаты,
Гребут лопатой серебро;
Кому поем, тому добро
И слава!
» Но сулит утраты
Сей песни жалостный напев;
Милей кошурка сердцу дев.
Förväntansfullt Tatjana tittar
på vaxsmältan i vattnet där:
hon underbara mönster hittar
som underbara budskap bär;
upp ur den vattenfyllda kannan
dras ringarna, en efter annan;
där hennes lilla ring så drogs
just som den gamla sången togs:
Där är ju alla bönder rika,
med spade efter silver går;
den vi besjunger lyckan får!

Det löftet brukar sången svika.
Istället Lilla kattan är
den sång som flickorna har kär.

Här spås framtiden först genom att tyda mönstren i smält vax som kyls i kallt vatten, därefter genom att ringar – en för varje deltagare – dras ur en täckt vattenskål till tonerna av sånger som antas säga något om ägarinnans öde. Den första sången betyder död, den andra äktenskap.

Det visar sig att jag delar rimmet rika/svika (mutatis mutandis) med Rytter:

«Ja, der er alle bønder rike.
Dei spar opp sølv i haugevis!
Den songen gjeld, vinn gods og pris.»
Men denne visa vil deg svike

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:7

Что ж? Тайну прелесть находила
И в самом ужасе она:
Так нас природа сотворила,
К противуречию склонна.
Настали святки. То-то радость!
Гадает ветреная младость,
Которой ничего не жаль,
Перед которой жизни даль
Лежит светла, необозрима;
Гадает старость сквозь очки
У гробовой своей доски,
Всё потеряв невозвратимо;
И всё равно: надежда им
Лжет детским лепетом своим.
Jaha? I lönndom, innerst inne,
fann hon i fruktan visst behag:
så har naturen skapt vårt sinne,
att motsatser får genomslag.
Så kom då julen. Vilken lycka!
De unga framtiden vill smycka,
har ingenting att ångra alls
och spår sitt liv såsom en vals,
en ständig ljusning, obegränsat;
de gamla framtiden knappt spår,
med ett ben de i graven står
och skumögt ser sitt liv som länsat;
och kanske är det lika gott
ty barnsligt hopp är lögner blott.

Mitt lönndom visar sig ha motsvarigheter både i Rosenbergs danska (hun fandt en lønlig Glæde) och Rytters norska (Men endå løynt ho gleddest ved det) översättningar.

Som vi ska se i nästa strof är dessa spådomar ingalunda metaforiska, utan praktiskt utförda jultraditioner.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:6

Она дрожала и бледнела.
Когда ж падучая звезда
По небу темному летела
И рассыпалася, — тогда
В смятенье Таня торопилась,
Пока звезда еще катилась,
Желанье сердца ей шепнуть.
Когда случалось где-нибудь
Ей встретить черного монаха
Иль быстрый заяц меж полей
Перебегал дорогу ей,
Не зная, что начать со страха,
Предчувствий горестных полна,
Ждала несчастья уж она.
så blev hon blek och kom att skaka.
Och varje gång en stjärna föll,
sågs längs med mörka himlen staka
och i ett gnistregn sönderföll
fick Tanja andtrutet sig raska
att innan stjärnan blev till aska
tyst önska vad i hjärtat fanns.
Och om det hände någonstans
att hon en svartmunk mötte, eller
en hare som invid en teg
kvickt kom att korsa hennes steg,
så gavs hon ingen ro då heller;
i förebud av denna grad
hon såg blott olyckor på rad.

Rytters första kvinnliga rim liknar en rimidé som jag först övervägde, men sedan övergav: skälva/välva.

av månesigden. Bleik og skjelven
ho stogga støkt. Når stjernerap
flaug over mørke himmelkvelven
og slokna i eit avgrunnsgap,

Jensen använder i utgåvan från 1889 det etymologiskt likartade valv/skalv för det första manliga rimmet:

Om någon stjärna syntes sänka
sig plötsligt ned från himlens hvalf,
så blef hon aningsfull kantänka,
och blek, af hemlig skräck hon skalf.

I 1918 år utgåva lyder detta rim istället natt/spratt.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:5

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
Ее тревожили приметы;
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствия теснили грудь.
Жеманный кот, на печке сидя,
Мурлыча, лапкой рыльце мыл:
То несомненный знак ей был,
Что едут гости. Вдруг увидя
Младой двурогий лик луны
На небе с левой стороны,
Till folksagor Tatjana hyste
en gammaldags och enkel tro;
ett draget kort, hur månen lyste,
en dröm gav henne ingen ro.
I allt hon kunde omen skåda
som henne tyckte förebåda
ett skeende med tydlig röst
och känslan snörde hennes bröst.
Såg hon en katt på spisen sitta
som nosen gjorde ren och spann
hon däri utan tvivel fann
att gäster snart förbi ska titta.
Om hon på nymånen fick syn
med två horn, sedd ur vänstervyn,

Sista raden tycks sluta abrupt, men hav tröst, satsen fortsätter oförtrutet i nästa strof. I Jensens översättning är dock meningen om månskäran i sin helhet skjuten fram till V:6.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:4

Татьяна (русская душою,
Сама не зная, почему)
С ее холодною красою
Любила русскую зиму,
На солнце иней в день морозный,
И сани, и зарею поздной
Сиянье розовых снегов,
И мглу крещенских вечеров.
По старине торжествовали
В их доме эти вечера:
Служанки со всего двора
Про барышень своих гадали
И им сулили каждый год
Мужьев военных и поход.
Tatjana (som var rysk till själen,
men ej förstod dess konsekvens)
var kär i ryska vintertjälen,
i skönheten när kylan känns;
av frost i solsken helt betagen
samt solens uppgång sent på dagen
som skänkte snön en rosenton.
På trettondagens tradition
de höll så hårt som de förmådde
med hela traktens pigor som
om aftnarna till gården kom
och sina adelsfröknar spådde:
om fälttåg fick de vart år bud
samt hopp att bli en krigsmans brud.

Det visar sig att Johansson också rimmar på ”spådde”, men parat med ”rådde”. På danska, i Rosenbergs översättning, bjuds ytterligare en variant:

Den fejredes paa russisk Maade
Af Gaardens Piger, som med Sang
Forsamled sig ved Solnedgang
Og deres unge Frøken spaa’de.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar