V:20

Мое! — сказал Евгений грозно,
И шайка вся сокрылась вдруг;
Осталася во тьме морозной.
Младая дева с ним сам-друг;
Онегин тихо увлекает
Татьяну в угол и слагает
Ее на шаткую скамью
И клонит голову свою
К ней на плечо; вдруг Ольга входит,
За нею Ленской; свет блеснул;
Онегин руку замахнул,
И дико он очами бродит,
И незваных гостей бранит;
Татьяна чуть жива лежит.
”Nej, min!” Jevgenij lät förkunna
och strax i dunklet monstrens band
var plötsligt allihop försvunna
och så var de på tu man hand;
mol tyst Onegin avancerar,
Tatjana i ett hörn placerar,
hon läggs på bänken som står snett,
hans huvud böjs mot henne tätt;
då Olga genom dörren irrar
med Lenskij efter; det blir dag;
Onegins hand är höjd till slag
och vilt hans ögon flackar, stirrar,
de objudna vill få på flykt;
Tatjana ligger still, betryckt.

Drömmen kulminerar och vi anar att det snart är dags att vakna.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:19

И страшно ей; и торопливо
Татьяна силится бежать:
Нельзя никак; нетерпеливо
Метаясь, хочет закричать:
Не может; дверь толкнул Евгений:
И взорам адских привидений
Явилась дева; ярый смех
Раздался дико; очи всех,
Копыта, хоботы кривые,
Хвосты хохлатые, клыки,
Усы, кровавы языки,
Рога и пальцы костяные,
Всё указует на нее,
И все кричат: мое! мое!
Hon grips av skräck, nu vill hon hasta
och springa bort, men står helt still:
Tatjana kan sig bara kasta
än hit, än dit; vill skrika till,
men ack; Jevgenij dörren gläntar,
därbakom skarpa blickar väntar
och en helvetisk skrattkonsert
som genom hennes benmärg skär
när ögon, hovar, vassa tänder,
horn, näsor som mot snablar bytts
och svansar som med tofsar prytts,
mustascher, tungor, rangelhänder
nu alla henne pekar ut
och ”Min! Min! Min!” är deras tjut.
Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:18

Он знак подаст: и все хлопочут;
Он пьет: все пьют и все кричат;
Он засмеется: все хохочут;
Нахмурит брови: все молчат;
Он там хозяин, это ясно:
И Тане уж не так ужасно,
И любопытная теперь
Немного растворила дверь…
Вдруг ветер дунул, загашая
Огонь светильников ночных;
Смутилась шайка домовых;
Онегин, взорами сверкая,
Из-за стола гремя встает;
Все встали; он к дверям идет.
Han ger ett tecken: alla fnattar;
han dricker: alla vrålar ”Skål!”;
han ler: då genast alla skrattar;
han rynkar pannan: då en nål
kan höras falla; när hon märker
att han är herren här, det stärker
snart modet upp till den nivå
där dörrn hon vågar glänta på…
Men plötsligt lyktljuset försvinner
utav en hastig vindil släckt,
som också husets oknytt väckt;
Onegin, med en blick som brinner,
har ljudligt upp från bordet stått;
mot dörren får nu alla brått.

Det visar sig att jag delar rimmet märker/stärker med Johansson.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:17

Еще страшней, еще чуднее:
Вот рак верьхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница вприсядку пляшет
И крыльями трещит и машет:
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конский топ!
Но что подумала Татьяна,
Когда узнала меж гостей
Того, кто мил и страшен ей,
Героя нашего романа!
Онегин за столом сидит
И в дверь украдкою глядит.
Mer rädd, men alltmer fascinerad;
hon ser en krabba spindelfäst,
en huvklädd skalle är placerad
på gåsens hals som snurrig gäst,
en väderkvarn i dansen niger
och skakar vingarna som stiger:
Skall, gapskratt, vissel, sång och stamp,
hör mänskligt prat och hästigt tramp!
Säg hur Tatjana reagerar
när hon bland gästers skara där,
den som hon fruktar och har kär,
vår hjälte, identifierar?!
Till bords Onegin satt sig ner,
mot dörren han förstulet ser.

Jag delar rimmet stamp/tramp med Johansson. Det är ett tämligen rättframt sätt att på svenska återge originalets хлоп/топ – ett mer experimentellt rim som Pusjkin i en kommentar såg sig föranledd att försvara mot kritik. I översättningen förmedlas det experimentella istället av ordet ”hästigt”.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:16

Опомнилась, глядит Татьяна:
Медведя нет; она в сенях;
За дверью крик и звон стакана,
Как на больших похоронах;
Не видя тут ни капли толку,
Глядит она тихонько в щелку,
И что же видит?.. за столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полу-журавль и полу-кот.
Tatjana vaknar upp och stirrar:
Hon utan björn i farstun är;
bak dörren larm och glas som klirrar
ett intryck av begravning bär.
När inget vett och sans hon hittar
hon i en liten springa tittar.
Vad ser hon då? Jo en hel hord
av vidunder omkring ett bord:
En hundnost man har horn i pannan,
en häxa bär ett bockskägg tätt,
hon sitter vid ett stolt skelett,
se tupphövdad är någon annan,
en dvärg har svans, och sammansatt
är hälften trana, hälften katt.

Även om uppräkningen av alla dessa väsen är en utmaning så ligger vissa formuleringar ändå översättaren nära till hands. Så visar det sig att jag delar rimmen stirrar/klirrar och bord/hord med Johansson. Jensen skiljer subtilt ut sig med alternativet bord/hjord. Med honom delar jag istället horn i pannan/annan – en ganska trogen och rättfram lösning utifrån originalet. Rosenberg, slutligen, har samma slutrim som jag, men i omvänd ordning:

En Dværg med Hale og en Kat,
Halvt med en Trane sammensat.

Pusjkins monsterkavalkad har hos mig alltid väckt associationer till skivomslaget till Iron Maidens Dance of Death (2003). Såväl grafikens upphovsman som publiken ska ha blivit missnöjda med bandets val av omslag. Kanske passar dess säregna uttryck bättre som illustration av en tonårsflickas mardrömmar än av ikonisk heavy metal?

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:15

Упала в снег; медведь проворно
Ее хватает и несет;
Она бесчувственно-покорна,
Не шевельнется, не дохнет;
Он мчит ее лесной дорогой;
Вдруг меж дерев шалаш убогой;
Кругом всё глушь; отвсюду он
Пустынным снегом занесен,
И ярко светится окошко,
И в шалаше и крик, и шум;
Медведь промолвил: здесь мой кум:
Погрейся у него немножко!

И в сени прямо он идет,
И на порог ее кладет.
Till fall i snön på så sätt driven
blir hon av björnen genast lyft
och känslolös och undergiven
hon stillnar, andas knappt ett dyft;
med henne han på skogsväg ilar
och mot en usel koja kilar
som ligger bland de värsta snår
och inpå knutarna snön når,
ur lilla fönstret skiner ljuset
därinne hör man stoj och jäkt:
Här skvallrar all min tjocka släkt,
sa björnen, värm dig uti huset!
Så stiger han i farstun på,
på tröskeln lägger henne då.

Rimmet hus/ljus – i obestämd form – återfinns även hos Jensen.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:14

Татьяна в лес; медведь за нею;
Снег рыхлый по колено ей;
То длинный сук ее за шею
Зацепит вдруг, то из ушей
Златые серьги вырвет силой;
То в хрупком снеге с ножки милой
Увязнет мокрый башмачок;
То выронит она платок;
Поднять ей некогда; боится,
Медведя слышит за собой,
И даже трепетной рукой
Одежды край поднять стыдится;
Она бежит, он всё вослед:
И сил уже бежать ей нет.
Hon flyr till skogs, men björnen jagar;
i lössnön sjunker hon till knät;
en gren så halsen hennes agar,
den slår kring öronen sitt nät
och hängena av guld så knycker;
i söta foten hennes rycker
då skon, nu fast i snön så hal;
så tappar hon till slut sin sjal;
av björnens ljud därbakom skräms hon,
har inte tid att stanna till,
kan inte hålla handen still,
och för att lyfta kjolen skäms hon;
hon springer, han är tätt inpå
när orken plötsligt går i stå.

I den här strofen fyller upprepningar av det lilla ordet то en slags rytmisk och framåtdrivande funktion. Jag har efterliknat fenomenet med upprepningar av ordet . Johnston, Arndt och Hofstadter använder i olika utsträckning ordet now för att uppnå samma effekt; Falen har and (ibland följt av now).

Jag är stolt över det sista kvinnliga rimmet – skräms hon/skäms hon – och blev lite förvånad över att finna det hos Johansson också. Det är fascinerande hur kreativiteten ibland kan ta samma vägar hos olika personer, även om den oftast (sex av sju rim i denna strof) inte gör det.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:13

Она, взглянуть назад не смея,
Поспешный ускоряет шаг;
Но от косматого лакея
Не может убежать никак;
Кряхтя, валит медведь несносный;
Пред ними лес; недвижны сосны
В своей нахмуренной красе;
Отягчены их ветви все
Клоками снега; сквозь вершины
Осин, берез и лип нагих
Сияет луч светил ночных;
Дороги нет; кусты, стремнины
Метелью все занесены,
Глубоко в снег погружены.
Se bakåt kan hon ej förmå sig,
istället ökar hon sin takt,
men ändå kan hon knappast stå sig
emot sin pälsbeklädde vakt
som frustande så henne vallar
mot skogens orörliga tallar
som står där med en skönhet trist
där varje liten dysterkvist
är snötyngd; genom glesa toppar
som tillhör asp och lind och björk
syns stjärnors ljus mot himlen mörk;
en snöstorm alla vägar stoppar,
var brant och buske är nu täckt
djupt under snölandskapets dräkt.

Det visar sig att jag delar rimmet björk/mörk med Johansson (som dock har utelämnat linden) och trist/kvist med Rytter:

på furetrea duvar trist
med snø på kvar den grein og kvist.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:12

Как на досадную разлуку,
Татьяна ропщет на ручей;
Не видит никого, кто руку
С той стороны подал бы ей;
Но вдруг сугроб зашевелился,
И кто ж из-под него явился?
Большой, взъерошенный медведь;
Татьяна ах! а он реветь,
И лапу с острыми когтями
Ей протянул; она скрепясь
Дрожащей ручкой оперлась
И боязливыми шагами
Перебралась через ручей;
Пошла – и что ж? медведь за ней!
Så sorgligt avskild utav ödet
Tatjana föll i klagolåt;
att ingen fanns där bortom flödet
med hand att räcka handen åt;
men plötsligt rörde sig en driva,
vem är på väg att ur den kliva?
En jättebjörn med raggen rest,
hon flämtar och han ryter hest,
så bjuds hon kloförsedda ramar
till stöd, och fastän knäsvag, rädd,
hon samlar sig och blir beredd,
tar stegen framåt, tassen kramar,
så kom hon över, allt gick väl.
Och björnen? Den är hack i häl!

Den här strofen gick ganska snabbt att översätta, band annat för att några svenska rim ligger nära till hands. Så visar det sig också att jag delar både driva/kliva och väl/häl med Johansson.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:11

И снится чудный сон Татьяне.
Ей снится, будто бы она
Идет по снеговой поляне,
Печальной мглой окружена;
В сугробах снежных перед нею
Шумит, клубит волной своею
Кипучий, темный и седой
Поток, не скованный зимой;
Две жердочки, склеены льдиной,
Дрожащий, гибельный мосток,
Положены через поток:
И пред шумящею пучиной,
Недоумения полна,
Остановилася она.
En märklig dröm Tatjana drömmer.
I drömmen går hon, det är kallt,
bland snödrivor som gläntan gömmer,
en dyster dimma höljer allt;
fast framför henne snön allt täcker
så hörs ett brus, ett ångmoln läcker
ifrån ett sjudande, mörkt kok,
en ström som trotsar vinterns ok;
två sammanfrusna pinnar formar
en rank och darrig övergång
lagd över strömmen som en spång:
Ställd inför detta bråddjups stormar,
vad skulle hon väl ta sig till?
Så blev hon stående helt still.

Det visar sig att jag delar rimmet drömmer/gömmer med Johansson, som i denna strof av någon anledning har valt att frångå den gängse rimflätan och istället skriver de första fyra raderna på formen AbbA:

En märklig dröm nu Tanja drömmer:
hon drömmer om en snötäckt stig
där mörkret tungt har lägrat sig
och endast sorgsna tankar gömmer.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar