V:17

Еще страшней, еще чуднее:
Вот рак верьхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница вприсядку пляшет
И крыльями трещит и машет:
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конский топ!
Но что подумала Татьяна,
Когда узнала меж гостей
Того, кто мил и страшен ей,
Героя нашего романа!
Онегин за столом сидит
И в дверь украдкою глядит.
Mer rädd, men alltmer fascinerad;
hon ser en krabba spindelfäst,
en huvklädd skalle är placerad
på gåsens hals som snurrig gäst,
en väderkvarn i dansen niger
och skakar vingarna som stiger:
Skall, gapskratt, vissel, sång och stamp,
hör mänskligt prat och hästigt tramp!
Säg hur Tatjana reagerar
när hon bland gästers skara där,
den som hon fruktar och har kär,
vår hjälte, identifierar?!
Till bords Onegin satt sig ner,
mot dörren han förstulet ser.

Jag delar rimmet stamp/tramp med Johansson. Det är ett tämligen rättframt sätt att på svenska återge originalets хлоп/топ – ett mer experimentellt rim som Pusjkin i en kommentar såg sig föranledd att försvara mot kritik. I översättningen förmedlas det experimentella istället av ordet ”hästigt”.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:16

Опомнилась, глядит Татьяна:
Медведя нет; она в сенях;
За дверью крик и звон стакана,
Как на больших похоронах;
Не видя тут ни капли толку,
Глядит она тихонько в щелку,
И что же видит?.. за столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полу-журавль и полу-кот.
Tatjana vaknar upp och stirrar:
Hon utan björn i farstun är;
bak dörren larm och glas som klirrar
ett intryck av begravning bär.
När inget vett och sans hon hittar
hon i en liten springa tittar.
Vad ser hon då? Jo en hel hord
av vidunder omkring ett bord:
En hundnost man har horn i pannan,
en häxa bär ett bockskägg tätt,
hon sitter vid ett stolt skelett,
se tupphövdad är någon annan,
en dvärg har svans, och sammansatt
är hälften trana, hälften katt.

Även om uppräkningen av alla dessa väsen är en utmaning så ligger vissa formuleringar ändå översättaren nära till hands. Så visar det sig att jag delar rimmen stirrar/klirrar och bord/hord med Johansson. Jensen skiljer subtilt ut sig med alternativet bord/hjord. Med honom delar jag istället horn i pannan/annan – en ganska trogen och rättfram lösning utifrån originalet. Rosenberg, slutligen, har samma slutrim som jag, men i omvänd ordning:

En Dværg med Hale og en Kat,
Halvt med en Trane sammensat.

Pusjkins monsterkavalkad har hos mig alltid väckt associationer till skivomslaget till Iron Maidens Dance of Death (2003). Såväl grafikens upphovsman som publiken ska ha blivit missnöjda med bandets val av omslag. Kanske passar dess säregna uttryck bättre som illustration av en tonårsflickas mardrömmar än av ikonisk heavy metal?

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:15

Упала в снег; медведь проворно
Ее хватает и несет;
Она бесчувственно-покорна,
Не шевельнется, не дохнет;
Он мчит ее лесной дорогой;
Вдруг меж дерев шалаш убогой;
Кругом всё глушь; отвсюду он
Пустынным снегом занесен,
И ярко светится окошко,
И в шалаше и крик, и шум;
Медведь промолвил: здесь мой кум:
Погрейся у него немножко!

И в сени прямо он идет,
И на порог ее кладет.
Till fall i snön på så sätt driven
blir hon av björnen genast lyft
och känslolös och undergiven
hon stillnar, andas knappt ett dyft;
med henne han på skogsväg ilar
och mot en usel koja kilar
som ligger bland de värsta snår
och inpå knutarna snön når,
ur lilla fönstret skiner ljuset
därinne hör man stoj och jäkt:
Här skvallrar all min tjocka släkt,
sa björnen, värm dig uti huset!
Så stiger han i farstun på,
på tröskeln lägger henne då.

Rimmet hus/ljus – i obestämd form – återfinns även hos Jensen.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:14

Татьяна в лес; медведь за нею;
Снег рыхлый по колено ей;
То длинный сук ее за шею
Зацепит вдруг, то из ушей
Златые серьги вырвет силой;
То в хрупком снеге с ножки милой
Увязнет мокрый башмачок;
То выронит она платок;
Поднять ей некогда; боится,
Медведя слышит за собой,
И даже трепетной рукой
Одежды край поднять стыдится;
Она бежит, он всё вослед:
И сил уже бежать ей нет.
Hon flyr till skogs, men björnen jagar;
i lössnön sjunker hon till knät;
en gren så halsen hennes agar,
den slår kring öronen sitt nät
och hängena av guld så knycker;
i söta foten hennes rycker
då skon, nu fast i snön så hal;
så tappar hon till slut sin sjal;
av björnens ljud därbakom skräms hon,
har inte tid att stanna till,
kan inte hålla handen still,
och för att lyfta kjolen skäms hon;
hon springer, han är tätt inpå
när orken plötsligt går i stå.

I den här strofen fyller upprepningar av det lilla ordet то en slags rytmisk och framåtdrivande funktion. Jag har efterliknat fenomenet med upprepningar av ordet . Johnston, Arndt och Hofstadter använder i olika utsträckning ordet now för att uppnå samma effekt; Falen har and (ibland följt av now).

Jag är stolt över det sista kvinnliga rimmet – skräms hon/skäms hon – och blev lite förvånad över att finna det hos Johansson också. Det är fascinerande hur kreativiteten ibland kan ta samma vägar hos olika personer, även om den oftast (sex av sju rim i denna strof) inte gör det.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:13

Она, взглянуть назад не смея,
Поспешный ускоряет шаг;
Но от косматого лакея
Не может убежать никак;
Кряхтя, валит медведь несносный;
Пред ними лес; недвижны сосны
В своей нахмуренной красе;
Отягчены их ветви все
Клоками снега; сквозь вершины
Осин, берез и лип нагих
Сияет луч светил ночных;
Дороги нет; кусты, стремнины
Метелью все занесены,
Глубоко в снег погружены.
Se bakåt kan hon ej förmå sig,
istället ökar hon sin takt,
men ändå kan hon knappast stå sig
emot sin pälsbeklädde vakt
som frustande så henne vallar
mot skogens orörliga tallar
som står där med en skönhet trist
där varje liten dysterkvist
är snötyngd; genom glesa toppar
som tillhör asp och lind och björk
syns stjärnors ljus mot himlen mörk;
en snöstorm alla vägar stoppar,
var brant och buske är nu täckt
djupt under snölandskapets dräkt.

Det visar sig att jag delar rimmet björk/mörk med Johansson (som dock har utelämnat linden) och trist/kvist med Rytter:

på furetrea duvar trist
med snø på kvar den grein og kvist.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:12

Как на досадную разлуку,
Татьяна ропщет на ручей;
Не видит никого, кто руку
С той стороны подал бы ей;
Но вдруг сугроб зашевелился,
И кто ж из-под него явился?
Большой, взъерошенный медведь;
Татьяна ах! а он реветь,
И лапу с острыми когтями
Ей протянул; она скрепясь
Дрожащей ручкой оперлась
И боязливыми шагами
Перебралась через ручей;
Пошла – и что ж? медведь за ней!
Så sorgligt avskild utav ödet
Tatjana föll i klagolåt;
att ingen fanns där bortom flödet
med hand att räcka handen åt;
men plötsligt rörde sig en driva,
vem är på väg att ur den kliva?
En jättebjörn med raggen rest,
hon flämtar och han ryter hest,
så bjuds hon kloförsedda ramar
till stöd, och fastän knäsvag, rädd,
hon samlar sig och blir beredd,
tar stegen framåt, tassen kramar,
så kom hon över, allt gick väl.
Och björnen? Den är hack i häl!

Den här strofen gick ganska snabbt att översätta, band annat för att några svenska rim ligger nära till hands. Så visar det sig också att jag delar både driva/kliva och väl/häl med Johansson.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:11

И снится чудный сон Татьяне.
Ей снится, будто бы она
Идет по снеговой поляне,
Печальной мглой окружена;
В сугробах снежных перед нею
Шумит, клубит волной своею
Кипучий, темный и седой
Поток, не скованный зимой;
Две жердочки, склеены льдиной,
Дрожащий, гибельный мосток,
Положены через поток:
И пред шумящею пучиной,
Недоумения полна,
Остановилася она.
En märklig dröm Tatjana drömmer.
I drömmen går hon, det är kallt,
bland snödrivor som gläntan gömmer,
en dyster dimma höljer allt;
fast framför henne snön allt täcker
så hörs ett brus, ett ångmoln läcker
ifrån ett sjudande, mörkt kok,
en ström som trotsar vinterns ok;
två sammanfrusna pinnar formar
en rank och darrig övergång
lagd över strömmen som en spång:
Ställd inför detta bråddjups stormar,
vad skulle hon väl ta sig till?
Så blev hon stående helt still.

Det visar sig att jag delar rimmet drömmer/gömmer med Johansson, som i denna strof av någon anledning har valt att frångå den gängse rimflätan och istället skriver de första fyra raderna på formen AbbA:

En märklig dröm nu Tanja drömmer:
hon drömmer om en snötäckt stig
där mörkret tungt har lägrat sig
och endast sorgsna tankar gömmer.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:10

Татьяна, по совету няни
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала в бане
На два прибора стол накрыть;
Но стало страшно вдруг Татьяне…
И я — при мысли о Светлане
Мне стало страшно — так и быть…
С Татьяной нам не ворожить.
Татьяна поясок шелковый
Сняла, разделась и в постель
Легла. Над нею вьется Лель,
А под подушкою пуховой
Девичье зеркало лежит.
Утихло все. Татьяна спит.
Tatjana tänkte, rådd av amman,
att ägna natten åt att spå;
vid badet kan man sitta samman,
där lät hon duka bord för två.
Men plötsligt skräcken grep Tatjana
och jag – vid tanken på Svetlana
– blev också gripen utav skräck…
så spådomarna tar vi väck.
Tatjana sidenmaterialet
klätt av sig har och gått till sängs.
Därovan kretsar Lel runt längs
med taket. Under kuddfodralet
är spegeln lagd. Så blir allt lugnt
och tyst. Tatjana sover tungt.

Här får översättaren ett gratisrim: Tatjana/Svetlana. Svetlana är som noterades i III:5 titelperson i Vasilij Zjukovskijs ballad från 1813. När hon frambesvärjer sin älskade för han henne till sin grav – vilket här får författaren på andra tankar.

Lel är en slavisk kärleksgudom. Rytter har valt att överföra honom fullt ut till västeuropeisk kontext genom att kalla honom för Amor.

Det visar sig att jag delar slutrimmet lugnt/tungt med såväl Jensen som Johansson. Rimmet ligger nära till hands på svenska, även om Tatjana sover utan adverb i originalet.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:9

Морозна ночь; всё небо ясно;
Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно…
Татьяна на широкий двор
В открытом платьице выходит,
На месяц зеркало наводит;
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна…
Чу… снег хрустит… прохожий; дева
К нему на цыпочках летит
И голосок ее звучит
Нежней свирельного напева:
Как ваше имя? Смотрит он
И отвечает: Агафон.

En stjärnklar frostnatts scenerier
består av himlavalvets kör
som sken i tysta harmonier…
Tatjana vandrar nedanför,
i nattlinne vi henne siktar,
mot månen hon en spegel riktar,
men blott en gåtfull spegelbild
av skivan darrar, sorgset mild…
Snön knastrar… nu hörs någon streta
…mot honom trippar hon på tår
och hennes röst han höra får,
den drillar ljuvt: Vad kan ni heta?
En blick och rösten monoton
som svaret säger: Agafon.

Att rikta en spegel mot månen var en spådomsmetod – den blivande makens ansikte antogs i spegeln framträda som gubben i månen. Att fråga en främling om hans namn antogs också kunna ge besked om den tillkommandes namn.

Falen förklarar i en fotnot att namnet Agafon ”sounds particularly rustic and old-fashioned, and therefore comic, to a Russian ear”. Kanske gäller det även ett svenskt öra som associerar till fån? Att vi normalt skriver Agaton eller Agathon medan ryssarna skriver Agafon har med den historiska transkriberingen av grekiskans theta att göra, som noterades i anslutning till IV:36.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:8

Татьяна любопытным взором
На воск потопленный глядит:
Он чудно-вылитым узором
Ей что-то чудное гласит;
Из блюда, полного водою,
Выходят кольца чередою;
И вынулось колечко ей
Под песенку старинных дней:
«Там мужички-то всё богаты,
Гребут лопатой серебро;
Кому поем, тому добро
И слава!
» Но сулит утраты
Сей песни жалостный напев;
Милей кошурка сердцу дев.
Förväntansfullt Tatjana tittar
på vaxsmältan i vattnet där:
hon underbara mönster hittar
som underbara budskap bär;
upp ur den vattenfyllda kannan
dras ringarna, en efter annan;
där hennes lilla ring så drogs
just som den gamla sången togs:
Där är ju alla bönder rika,
med spade efter silver går;
den vi besjunger lyckan får!

Det löftet brukar sången svika.
Istället Lilla kattan är
den sång som flickorna har kär.

Här spås framtiden först genom att tyda mönstren i smält vax som kyls i kallt vatten, därefter genom att ringar – en för varje deltagare – dras ur en täckt vattenskål till tonerna av sånger som antas säga något om ägarinnans öde. Den första sången betyder död, den andra äktenskap.

Det visar sig att jag delar rimmet rika/svika (mutatis mutandis) med Rytter:

«Ja, der er alle bønder rike.
Dei spar opp sølv i haugevis!
Den songen gjeld, vinn gods og pris.»
Men denne visa vil deg svike

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar