V:10

Татьяна, по совету няни
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала в бане
На два прибора стол накрыть;
Но стало страшно вдруг Татьяне…
И я — при мысли о Светлане
Мне стало страшно — так и быть…
С Татьяной нам не ворожить.
Татьяна поясок шелковый
Сняла, разделась и в постель
Легла. Над нею вьется Лель,
А под подушкою пуховой
Девичье зеркало лежит.
Утихло все. Татьяна спит.
Tatjana tänkte, rådd av amman,
att ägna natten åt att spå;
vid badet kan man sitta samman,
där lät hon duka bord för två.
Men plötsligt skräcken grep Tatjana
och jag – vid tanken på Svetlana
– blev också gripen utav skräck…
så spådomarna tar vi väck.
Tatjana sidenmaterialet
klätt av sig har och gått till sängs.
Därovan kretsar Lel runt längs
med taket. Under kuddfodralet
är spegeln lagd. Så blir allt lugnt
och tyst. Tatjana sover tungt.

Här får översättaren ett gratisrim: Tatjana/Svetlana. Svetlana är som noterades i III:5 titelperson i Vasilij Zjukovskijs ballad från 1813. När hon frambesvärjer sin älskade för han henne till sin grav – vilket här får författaren på andra tankar.

Lel är en slavisk kärleksgudom. Rytter har valt att överföra honom fullt ut till västeuropeisk kontext genom att kalla honom för Amor.

Det visar sig att jag delar slutrimmet lugnt/tungt med såväl Jensen som Johansson. Rimmet ligger nära till hands på svenska, även om Tatjana sover utan adverb i originalet.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:9

Морозна ночь; всё небо ясно;
Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно…
Татьяна на широкий двор
В открытом платьице выходит,
На месяц зеркало наводит;
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна…
Чу… снег хрустит… прохожий; дева
К нему на цыпочках летит
И голосок ее звучит
Нежней свирельного напева:
Как ваше имя? Смотрит он
И отвечает: Агафон.

En stjärnklar frostnatts scenerier
består av himlavalvets kör
som sken i tysta harmonier…
Tatjana vandrar nedanför,
i nattlinne vi henne siktar,
mot månen hon en spegel riktar,
men blott en gåtfull spegelbild
av skivan darrar, sorgset mild…
Snön knastrar… nu hörs någon streta
…mot honom trippar hon på tår
och hennes röst han höra får,
den drillar ljuvt: Vad kan ni heta?
En blick och rösten monoton
som svaret säger: Agafon.

Att rikta en spegel mot månen var en spådomsmetod – den blivande makens ansikte antogs i spegeln framträda som gubben i månen. Att fråga en främling om hans namn antogs också kunna ge besked om den tillkommandes namn.

Falen förklarar i en fotnot att namnet Agafon ”sounds particularly rustic and old-fashioned, and therefore comic, to a Russian ear”. Kanske gäller det även ett svenskt öra som associerar till fån? Att vi normalt skriver Agaton eller Agathon medan ryssarna skriver Agafon har med den historiska transkriberingen av grekiskans theta att göra, som noterades i anslutning till IV:36.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:8

Татьяна любопытным взором
На воск потопленный глядит:
Он чудно-вылитым узором
Ей что-то чудное гласит;
Из блюда, полного водою,
Выходят кольца чередою;
И вынулось колечко ей
Под песенку старинных дней:
«Там мужички-то всё богаты,
Гребут лопатой серебро;
Кому поем, тому добро
И слава!
» Но сулит утраты
Сей песни жалостный напев;
Милей кошурка сердцу дев.
Förväntansfullt Tatjana tittar
på vaxsmältan i vattnet där:
hon underbara mönster hittar
som underbara budskap bär;
upp ur den vattenfyllda kannan
dras ringarna, en efter annan;
där hennes lilla ring så drogs
just som den gamla sången togs:
Där är ju alla bönder rika,
med spade efter silver går;
den vi besjunger lyckan får!

Det löftet brukar sången svika.
Istället Lilla kattan är
den sång som flickorna har kär.

Här spås framtiden först genom att tyda mönstren i smält vax som kyls i kallt vatten, därefter genom att ringar – en för varje deltagare – dras ur en täckt vattenskål till tonerna av sånger som antas säga något om ägarinnans öde. Den första sången betyder död, den andra äktenskap.

Det visar sig att jag delar rimmet rika/svika (mutatis mutandis) med Rytter:

«Ja, der er alle bønder rike.
Dei spar opp sølv i haugevis!
Den songen gjeld, vinn gods og pris.»
Men denne visa vil deg svike

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:7

Что ж? Тайну прелесть находила
И в самом ужасе она:
Так нас природа сотворила,
К противуречию склонна.
Настали святки. То-то радость!
Гадает ветреная младость,
Которой ничего не жаль,
Перед которой жизни даль
Лежит светла, необозрима;
Гадает старость сквозь очки
У гробовой своей доски,
Всё потеряв невозвратимо;
И всё равно: надежда им
Лжет детским лепетом своим.
Jaha? I lönndom, innerst inne,
fann hon i fruktan visst behag:
så har naturen skapt vårt sinne,
att motsatser får genomslag.
Så kom då julen. Vilken lycka!
De unga framtiden vill smycka,
har ingenting att ångra alls
och spår sitt liv såsom en vals,
en ständig ljusning, obegränsat;
de gamla framtiden knappt spår,
med ett ben de i graven står
och skumögt ser sitt liv som länsat;
och kanske är det lika gott
ty barnsligt hopp är lögner blott.

Mitt lönndom visar sig ha motsvarigheter både i Rosenbergs danska (hun fandt en lønlig Glæde) och Rytters norska (Men endå løynt ho gleddest ved det) översättningar.

Som vi ska se i nästa strof är dessa spådomar ingalunda metaforiska, utan praktiskt utförda jultraditioner.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:6

Она дрожала и бледнела.
Когда ж падучая звезда
По небу темному летела
И рассыпалася, — тогда
В смятенье Таня торопилась,
Пока звезда еще катилась,
Желанье сердца ей шепнуть.
Когда случалось где-нибудь
Ей встретить черного монаха
Иль быстрый заяц меж полей
Перебегал дорогу ей,
Не зная, что начать со страха,
Предчувствий горестных полна,
Ждала несчастья уж она.
så blev hon blek och kom att skaka.
Och varje gång en stjärna föll,
sågs längs med mörka himlen staka
och i ett gnistregn sönderföll
fick Tanja andtrutet sig raska
att innan stjärnan blev till aska
tyst önska vad i hjärtat fanns.
Och om det hände någonstans
att hon en svartmunk mötte, eller
en hare som invid en teg
kvickt kom att korsa hennes steg,
så gavs hon ingen ro då heller;
i förebud av denna grad
hon såg blott olyckor på rad.

Rytters första kvinnliga rim liknar en rimidé som jag först övervägde, men sedan övergav: skälva/välva.

av månesigden. Bleik og skjelven
ho stogga støkt. Når stjernerap
flaug over mørke himmelkvelven
og slokna i eit avgrunnsgap,

Jensen använder i utgåvan från 1889 det etymologiskt likartade valv/skalv för det första manliga rimmet:

Om någon stjärna syntes sänka
sig plötsligt ned från himlens hvalf,
så blef hon aningsfull kantänka,
och blek, af hemlig skräck hon skalf.

I 1918 år utgåva lyder detta rim istället natt/spratt.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:5

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
Ее тревожили приметы;
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствия теснили грудь.
Жеманный кот, на печке сидя,
Мурлыча, лапкой рыльце мыл:
То несомненный знак ей был,
Что едут гости. Вдруг увидя
Младой двурогий лик луны
На небе с левой стороны,
Till folksagor Tatjana hyste
en gammaldags och enkel tro;
ett draget kort, hur månen lyste,
en dröm gav henne ingen ro.
I allt hon kunde omen skåda
som henne tyckte förebåda
ett skeende med tydlig röst
och känslan snörde hennes bröst.
Såg hon en katt på spisen sitta
som nosen gjorde ren och spann
hon däri utan tvivel fann
att gäster snart förbi ska titta.
Om hon på nymånen fick syn
med två horn, sedd ur vänstervyn,

Sista raden tycks sluta abrupt, men hav tröst, satsen fortsätter oförtrutet i nästa strof. I Jensens översättning är dock meningen om månskäran i sin helhet skjuten fram till V:6.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:4

Татьяна (русская душою,
Сама не зная, почему)
С ее холодною красою
Любила русскую зиму,
На солнце иней в день морозный,
И сани, и зарею поздной
Сиянье розовых снегов,
И мглу крещенских вечеров.
По старине торжествовали
В их доме эти вечера:
Служанки со всего двора
Про барышень своих гадали
И им сулили каждый год
Мужьев военных и поход.
Tatjana (som var rysk till själen,
men ej förstod dess konsekvens)
var kär i ryska vintertjälen,
i skönheten när kylan känns;
av frost i solsken helt betagen
samt solens uppgång sent på dagen
som skänkte snön en rosenton.
På trettondagens tradition
de höll så hårt som de förmådde
med hela traktens pigor som
om aftnarna till gården kom
och sina adelsfröknar spådde:
om fälttåg fick de vart år bud
samt hopp att bli en krigsmans brud.

Det visar sig att Johansson också rimmar på ”spådde”, men parat med ”rådde”. På danska, i Rosenbergs översättning, bjuds ytterligare en variant:

Den fejredes paa russisk Maade
Af Gaardens Piger, som med Sang
Forsamled sig ved Solnedgang
Og deres unge Frøken spaa’de.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:3

Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Всё это низкая природа;
Изящного не много тут.
Согретый вдохновенья богом,
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег;
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисуя в пламенных стихах
Прогулки тайные в санях;
Но я бороться не намерен
Ни с ним покамест, ни с тобой,
Певец Финляндки молодой!
Men kanske ni för dessa skisser
ej känner minsta slags fäbless:
det är ju blott naturkulisser
som saknar varje slags finess.
I himmelskt inspirerad riktning
så har en annan rimsmeds diktning
om första snön till oss allt sagt,
om vinterns fröjd, dess färgers prakt;
och säkert kommer ni att fångas
när han på eldig meter er
en hemlighetsfull slädfärd ger;
men själv så avser jag ej stångas
med honom, eller dig vars ord
fick finska flickans lovsång gjord!

Den första snön, Первый снег, skrevs av Pusjkins vän Pjotr Vjazemskij 1819.

Den finska flickan åsyftar Jevgenij Baratynskijs versberättelse Eda från 1824, som blandar kärleksberättelse med naturskildringar från Finland. Redan i III:30 åkallas den av Pusjkin högt skattade Baratynskij som en tänkbar hjälpande hand i uppgiften att ”översätta” Tatjanas brev från franskan.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:2

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно…
Ack vinter!.. Bonden triumferar
när släden bryter nya spår;
men hästkraken som snön noterar
sig knappast upp i trav förmår;
och när den frasigt snöspår gräver,
kibitkan fram sig modigt häver;
ja, kusken klädd i bälte rött
och fårskinn kuskbocken gör nött.
Där en av gårdens gossar springer,
som byrackan till kälkkusk gör
och själv som häst han drar framför
fast kölden biter busfröts finger;
så gör det ont, fast kul han har,
från mor i fönstret skällsord far…

En кибитка (kibitka) är en form av täckt vagn eller släde. Som den ryska Wikipedia-artikeln noterar (dock utan källhänvisning) är ordet främst bekant från den aktuella strofen ur Jevgenij Onegin, som många lärt sig utantill i skolan.

Det visar sig att jag delar rimmet springer/finger med Johansson.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar

V:1

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок веселых на дворе
И мягко устланные горы
Зимы блистательным ковром.
Все ярко, все бело кругом.
Det året gjorde höstens väder
att vintern sig på mattan höll.
Naturen väntade på kläder
tills snön i januari föll.
Tatjana som var tidigt vaken
på morgonen fick se på maken:
ty vita, denna andra natt,
vart stängsel, tak och blomrabatt;
på fönstren skira mönster kläcktes,
vart träd fick vinterns silverdräkt,
en skatskock hördes skratta fräckt
och mjukt av vintern bergen täcktes,
en glimmermatta svepte dem
så allt blev ljust, blev vitt runtom.

Mild december åtföljd av januari med snö är inte så olikt innevarande år.

Det ryska ordet куртина (från italienskans cortina) har vi redan stiftat bekantskap med i III:38, där denna befästningslika blomrabatt figurerar i familjen Larins trädgård.

Publicerat i Kapitel V, Strofer | Lämna en kommentar